hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Andre afskrifter

Forskellige Afskrifter

Folketælling Tvis 1890   Word-fil - 51 KiloByte
Afskrift Bodil Laurentzi Kjær oktober 2013.

Tyendeprotokoler 1875 - 1922 for Vinding sogn - Oversigt.
Afskrift Grete Skatka

Oluf Nielsens sedler   pdf-fil - 3.7 MegaByte
Oprindelig afskrift: Karen Goll for lokalarkivet i Herning. dr. phil. Oluf Nielsens aldrig færdiggjorte seddelarkiv vedr. Hammerum herred. Hovedsageligt 16 og 1700 tallet.

Nr Holmgaard Auktion 1796   pdf-fil - 38 KiloBytes
Afskrift: Herdis Kjølhede Anno 1796 den 29 Juni blev af den for Holmgaards Gods Constituerede Herredsfoged Procurator Lohmann af Lemvig, foretaget en offentlig Auction paa den maade og i den orden som af De herre Eiere hr Landvæsens Commisaie Lindahl og hr Morten Aggersborg er bleven forlangt.

Retssag i 1689 vedr slægten i Okkels.doc   doc-fil - 117 KiloByte
Fra Nik Okkels og Niels Okkels Folkjær har vi modtaget:
Igennem flere retssager ført i Hammerum herredsting i februar - marts 1689 har vi fået et nyt indblik i slægten på gården "Okkels" i Rind sogn.
De relevante uddrag fra tingbogen er afskrevet af Niels Okkels Folkjær og efterfølgende bearbejdet til et lidt mere nutidigt sprog af Nik Okkels.
N.B: Opdateret udgave med flere oplysninger lagt op 10 apr 2008.

Uddrag af Kancelliets Brevbøger   doc-fil - 42 KiloBytes
Nogle udvalgte sager fra Kancelliets Brevbøger Vedrørende Danmarks Indre Forhold. Bla. omfattende nogle handler med fast ejendom her på egnen, heriblandt også et par af "den gale herremand" Sigfred Reinschatt til Herningsholms bestræbelser på at lægge de gamle selvejergårde Kjærgaard, Holingholt og Trælund ind under sit gods. (Hr. Reinschatt havde jo som bekendt mange andre ting på samvittigheden, og endte derfor til sidst i fængsel på livstid)
Modtaget december 2007 fra Niels Munksgaard.

Præsteindberetningerne 1625-1642, uddrag   doc-fil - 70 KiloBytes
Fra Aksel Thomsen har vi modtaget:
"Jeg har lavet et uddrag af præsteindberetningerne 1625-1642 til læge, professor og oldtidsforsker Ole Worm. Uddraget omfatter udvalgte sogne i Hammerum Herred og omkring Brande. Der forekommer ret mange gårdnavne fra de forskellige sogne, hvilket er grunden til min interesse for indberetningerne. Måske kan uddraget her give andre lyst til at læse lidt i samlingen, som er udgivet af Landbohistorisk Selskab i 1970. Den er at finde på større biblioteker."

Jordebog mv. for Uldsund gods   pdf-fil - 131 KiloBytes
Salg af Nees kirke mv.   pdf-fil - 28 KiloBytes
Afskrift: Herdis Kjølhede
Da Peder Christensen Harpyth til Uldsund i Nees sogn døde 20 Juli 1778 blev der udarbejdet et samfrændeskifte med henblik på, at sønnen Christen Pedersen Harpyth senere kunne overtage godset udelt. Mange år senere, da godset i 1830 efter Christen Harpyths død blev solgt ud af familien, blev dette skifte sammen med en komplet jordebog for godset pr. den 23 Marts 1782 indført i skøde og panteprotokollen for Skodborg og Vandfuld herreder. I forbindelse med salget af godset i 1830 blev der også udfædiget skøde på Nees Sogns Kirke, med Kirke, Korn og Qvægtiende af Nees Sogn.

Borris seminarum afskrifter af arkivalier er flyttet til siden: Borris seminarium

Skifter er flyttet til siden: Diverse Skifter

Ejendomsbesiddere i Gjellerup sogn 16 august 1855   pdf-fil - 18 KiloBytes
I forbindelse med tiendeafgiftens overgang fra naturalieydelse til kontantydelse blev der udarbejdet er fortegnelse over alle tiendeydere i Gjellerup med angivelse af ejerens navn, matrikklenummer, hartkorn og den ny ydelse (defineret som den mængde rug der efter kapitesltaksten skulle omsættes til et pengebeløb).
Modtaget fra Svend Eriksen november 2007.

Klode Mølle, Højris, Anna Andersdatter - Oversigt.
Fra Bjarne Nørgaard Pedersen har vi modtaget en række afskrifter af tingbøger og skifteprotokoller vedr. mordet i Klode Mølle og enken Anna Andersdatters videre skæbne, ca. 170 sider.

Folketælling Vinding 1930   Exell-fil - 190 KiloBytes
Afskrift Grete Agerlund Skatka oktober 2006.

Husnumre i Hammerum by   pdf-fil - 112 KiloBytes
Fra Hammerum Borgerforenings Protokol. d.4. november 1924 blev borgerforenings forslag til gadenavne i Hammerum by antaget. Samtidig blev det bestemt at husene skulle have numre. Her er en liste over hvem der boede i de forskellige huse med de nye numre.
Modtaget fra Svend Eriksen december 2006.

Jordebog over afdødes gods   pdf-fil - 7 KiloBytes
Uddrag af Horsens Købstads skifteprotokol 1694-1698. B 66-250
Jørgen Hansen [Høgsbro], borgmester og købmand i Horsens ejede ved sin død i 1697 bøndergods på næsten 200 tdr. Hartkorn. Heraf en hel del i det midt- vestjdske område. Modtaget fra Erik Brejl januar 2005 (Nye filer lagt op 29 okt 2006).

hammerum-skøder   rtf-fil - 97 KiloBytes
Uddrag af Herningsholm's Godsarkiv G428-4.
Indeholder fortegnelse over skøder på bøndergods solgt til købere i Hammerum herred, dels til andre godsejere og dels til beboerne som selveje, ved auktionen i forbindelse med afviklingen af Stamhuset Lundenæs i 1771. Modtaget fra Niels Okkels Folkjær februar 2006.

Mikkel Friises besøg i Gjellerup   html-fil - 1.5 KiloBytes
Beretningen om en købehavnsk inkasators møde med "umilde og ubarmhjertige mennesker" i Gjelleruplund i året 1637. (Bemærk også skrivemåden, 21 kommaer før det første punktum!) Modtaget fra Niels Munksgaard januar 2006.

Skarrild-Arnborg Præstegods   html-fil - 487 Bytes
Afskrift Leif Sepstrup oktober 2002.

Veteraner_fra_Ringkøbing_Amt   doc-fil - 1 Megebyte
Fortegnelse over Ca. 1300 Veteraner fra krigen 1864, fra Ringkøbing Amt. Samlet og renskrevet af Magne Lund. Modtaget 09 apr 2006 fra Grete Skatka efter aftale med Magne Lund som kan kontaktes på adressen:

Rapport 8 Brigade 18 April   doc-fil - 47 KiloBytes
Selvom dette ikke direkte vedrører egnen her, så ved vi jo dog, at mange herfra kæmpede (og faldt) i den 8. Brigade ved Dybøl den 18 april 1864, hvor brigaden på få timer mistede 1.400 mand - ud af 2.800(!). Samlet og renskrevet af Magne Lund.

Plyndring_boelling_herred.doc   doc-fil - 79 KiloBytes
Magne Lund har nu sendt en opdatereret version af beretningen om de østrigske troppers hærgen i Vestjylland under og efter våbenhvilen i 1864.
Beretningen indeholder nu navne på alle de berørte beboere i sognene i Bølling herred og nogle eksempler på den overlast de hver især har været ude for (i de konkrete tilfælde kan yderligere oplysninger fåes ved henvendelse til Magne).
Desuden et eksempel på en Stillingskontrakt, dvs. den situation hvor en ung mand betaler en anden for at springe soldat i sit sted.
Samlet og renskrevet af Magne Lund.

 

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen lære...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Frydenlund
Anders Kjærs erindri...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på St...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bjerre
Korntyveriet på Tand...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølgsmål
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldfo...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død 1888
Jagten på ulovlig br...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præste...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde i...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efter ...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring Br...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Age...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Madse...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hede...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas som...
Jørgen Christen Chri...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel m...
En løbskkørsel med d...
Søren Kierkegaards s...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fra ...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Sin...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset -...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rødd...
Gården Feldbjerg i T...
Falskmønterbanden i ...
Gårdene i Rødding, V...
Skolelærer Johs. Hvi...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk