hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
JTS07:16
chris21:01
vms 1 Dag
Karlsen 5 Dage
Aksel Thomsen 5 Dage
Jens-Ole Willemann 6 Dage
Claus Dreier 1 Uge
Esben 1 Uge
Vagn Nedergaard 1 Uge
ard 1 Uge
Kølbæk 1 Uge
skalmeje 1 Uge
JL 2 Uger
Bjarne Andersen 2 Uger
John Toft Kristens 2 Uger

Gæster online: 2

Din IP-adresse: 18.234.247.75

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Andre afskrifter

Forskellige Afskrifter

Folket�lling Tvis 1890   Word-fil - 51 KiloByte
Afskrift Bodil Laurentzi Kj�r oktober 2013.

Tyendeprotokoler 1875 - 1922 for Vinding sogn - Oversigt.
Afskrift Grete Skatka

Oluf Nielsens sedler   pdf-fil - 3.7 MegaByte
Oprindelig afskrift: Karen Goll for lokalarkivet i Herning. dr. phil. Oluf Nielsens aldrig f�rdiggjorte seddelarkiv vedr. Hammerum herred. Hovedsageligt 16 og 1700 tallet.

Nr Holmgaard Auktion 1796   pdf-fil - 38 KiloBytes
Afskrift: Herdis Kj�lhede Anno 1796 den 29 Juni blev af den for Holmgaards Gods Constituerede Herredsfoged Procurator Lohmann af Lemvig, foretaget en offentlig Auction paa den maade og i den orden som af De herre Eiere hr Landv�sens Commisaie Lindahl og hr Morten Aggersborg er bleven forlangt.

Retssag i 1689 vedr sl�gten i Okkels.doc   doc-fil - 117 KiloByte
Fra Nik Okkels og Niels Okkels Folkj�r har vi modtaget:
Igennem flere retssager f�rt i Hammerum herredsting i februar - marts 1689 har vi f�et et nyt indblik i sl�gten p� g�rden "Okkels" i Rind sogn.
De relevante uddrag fra tingbogen er afskrevet af Niels Okkels Folkj�r og efterf�lgende bearbejdet til et lidt mere nutidigt sprog af Nik Okkels.
N.B: Opdateret udgave med flere oplysninger lagt op 10 apr 2008.

Uddrag af Kancelliets Brevb�ger   doc-fil - 42 KiloBytes
Nogle udvalgte sager fra Kancelliets Brevb�ger Vedr�rende Danmarks Indre Forhold. Bla. omfattende nogle handler med fast ejendom her p� egnen, heriblandt ogs� et par af "den gale herremand" Sigfred Reinschatt til Herningsholms bestr�belser p� at l�gge de gamle selvejerg�rde Kj�rgaard, Holingholt og Tr�lund ind under sit gods. (Hr. Reinschatt havde jo som bekendt mange andre ting p� samvittigheden, og endte derfor til sidst i f�ngsel p� livstid)
Modtaget december 2007 fra Niels Munksgaard.

Pr�steindberetningerne 1625-1642, uddrag   doc-fil - 70 KiloBytes
Fra Aksel Thomsen har vi modtaget:
"Jeg har lavet et uddrag af pr�steindberetningerne 1625-1642 til l�ge, professor og oldtidsforsker Ole Worm. Uddraget omfatter udvalgte sogne i Hammerum Herred og omkring Brande. Der forekommer ret mange g�rdnavne fra de forskellige sogne, hvilket er grunden til min interesse for indberetningerne. M�ske kan uddraget her give andre lyst til at l�se lidt i samlingen, som er udgivet af Landbohistorisk Selskab i 1970. Den er at finde p� st�rre biblioteker."

Jordebog mv. for Uldsund gods   pdf-fil - 131 KiloBytes
Salg af Nees kirke mv.   pdf-fil - 28 KiloBytes
Afskrift: Herdis Kj�lhede
Da Peder Christensen Harpyth til Uldsund i Nees sogn d�de 20 Juli 1778 blev der udarbejdet et samfr�ndeskifte med henblik p�, at s�nnen Christen Pedersen Harpyth senere kunne overtage godset udelt. Mange �r senere, da godset i 1830 efter Christen Harpyths d�d blev solgt ud af familien, blev dette skifte sammen med en komplet jordebog for godset pr. den 23 Marts 1782 indf�rt i sk�de og panteprotokollen for Skodborg og Vandfuld herreder. I forbindelse med salget af godset i 1830 blev der ogs� udf�diget sk�de p� Nees Sogns Kirke, med Kirke, Korn og Qv�gtiende af Nees Sogn.

Borris seminarum afskrifter af arkivalier er flyttet til siden: Borris seminarium

Skifter er flyttet til siden: Diverse Skifter

Ejendomsbesiddere i Gjellerup sogn 16 august 1855   pdf-fil - 18 KiloBytes
I forbindelse med tiendeafgiftens overgang fra naturalieydelse til kontantydelse blev der udarbejdet er fortegnelse over alle tiendeydere i Gjellerup med angivelse af ejerens navn, matrikklenummer, hartkorn og den ny ydelse (defineret som den m�ngde rug der efter kapitesltaksten skulle oms�ttes til et pengebel�b).
Modtaget fra Svend Eriksen november 2007.

Klode M�lle, H�jris, Anna Andersdatter - Oversigt.
Fra Bjarne N�rgaard Pedersen har vi modtaget en r�kke afskrifter af tingb�ger og skifteprotokoller vedr. mordet i Klode M�lle og enken Anna Andersdatters videre sk�bne, ca. 170 sider.

Folket�lling Vinding 1930   Exell-fil - 190 KiloBytes
Afskrift Grete Agerlund Skatka oktober 2006.

Husnumre i Hammerum by   pdf-fil - 112 KiloBytes
Fra Hammerum Borgerforenings Protokol. d.4. november 1924 blev borgerforenings forslag til gadenavne i Hammerum by antaget. Samtidig blev det bestemt at husene skulle have numre. Her er en liste over hvem der boede i de forskellige huse med de nye numre.
Modtaget fra Svend Eriksen december 2006.

Jordebog over afd�des gods   pdf-fil - 7 KiloBytes
Uddrag af Horsens K�bstads skifteprotokol 1694-1698. B 66-250
J�rgen Hansen [H�gsbro], borgmester og k�bmand i Horsens ejede ved sin d�d i 1697 b�ndergods p� n�sten 200 tdr. Hartkorn. Heraf en hel del i det midt- vestjdske omr�de. Modtaget fra Erik Brejl januar 2005 (Nye filer lagt op 29 okt 2006).

hammerum-sk�der   rtf-fil - 97 KiloBytes
Uddrag af Herningsholm's Godsarkiv G428-4.
Indeholder fortegnelse over sk�der p� b�ndergods solgt til k�bere i Hammerum herred, dels til andre godsejere og dels til beboerne som selveje, ved auktionen i forbindelse med afviklingen af Stamhuset Lunden�s i 1771. Modtaget fra Niels Okkels Folkj�r februar 2006.

Mikkel Friises bes�g i Gjellerup   html-fil - 1.5 KiloBytes
Beretningen om en k�behavnsk inkasators m�de med "umilde og ubarmhjertige mennesker" i Gjelleruplund i �ret 1637. (Bem�rk ogs� skrivem�den, 21 kommaer f�r det f�rste punktum!) Modtaget fra Niels Munksgaard januar 2006.

Skarrild-Arnborg Pr�stegods   html-fil - 487 Bytes
Afskrift Leif Sepstrup oktober 2002.

Veteraner_fra_Ringk�bing_Amt   doc-fil - 1 Megebyte
Fortegnelse over Ca. 1300 Veteraner fra krigen 1864, fra Ringk�bing Amt. Samlet og renskrevet af Magne Lund. Modtaget 09 apr 2006 fra Grete Skatka efter aftale med Magne Lund som kan kontaktes p� adressen:

Rapport 8 Brigade 18 April   doc-fil - 47 KiloBytes
Selvom dette ikke direkte vedr�rer egnen her, s� ved vi jo dog, at mange herfra k�mpede (og faldt) i den 8. Brigade ved Dyb�l den 18 april 1864, hvor brigaden p� f� timer mistede 1.400 mand - ud af 2.800(!). Samlet og renskrevet af Magne Lund.

Plyndring_boelling_herred.doc   doc-fil - 79 KiloBytes
Magne Lund har nu sendt en opdatereret version af beretningen om de �strigske troppers h�rgen i Vestjylland under og efter v�benhvilen i 1864.
Beretningen indeholder nu navne p� alle de ber�rte beboere i sognene i B�lling herred og nogle eksempler p� den overlast de hver is�r har v�ret ude for (i de konkrete tilf�lde kan yderligere oplysninger f�es ved henvendelse til Magne).
Desuden et eksempel p� en Stillingskontrakt, dvs. den situation hvor en ung mand betaler en anden for at springe soldat i sit sted.
Samlet og renskrevet af Magne Lund.

Da Kapelvej blev omdøbt til Vestergade   pdf-fil - 293 KiloBytes
Fra Lene B. Andersen (18. marts 2018)

 

Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk