hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
JTS07:38
chris21:23
vms 1 Dag
Karlsen 5 Dage
Aksel Thomsen 5 Dage
Jens-Ole Willemann 6 Dage
Claus Dreier 1 Uge
Esben 1 Uge
Vagn Nedergaard 1 Uge
ard 1 Uge
Kølbæk 1 Uge
skalmeje 1 Uge
JL 2 Uger
Bjarne Andersen 2 Uger
John Toft Kristens 2 Uger

Gæster online: 2

Din IP-adresse: 18.234.247.75

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Branden i Gjelleruplund -
Natten mellem den 11 og 12 september 1856 brændte i Gjelleruplund 2 store firelængede gårde og 4 mindre ejendomme i løbet af et par timer ned til grunden. Det voldsomme omfang skyldes dels en frisk vind og dels den omstændighed, at der kun var et par meter mellem hver af stråtækte gårde. Kun rent held gjorde at ingen menneskeliv gik tabt.

Først næste dags aften gik den fulde sandhed dog op for folkene i Gjellerup. Ikke alene var branden påsat, men brandstifteren var én af sognets kendte mænd og tidligere én af de mest respekterede.

Læs selv hele beretningen om branden og dens følger i Tage Lier Hansens bog ”Gjelleruplund, Markedsby og Hovedstad i det gamle Hammerum herred” side 197 – 216. Det er samtidig beretningen om, hvordan en social nedtur fører til spiritusmisbrug (eller omvendt?), og på få år gør én af sognets tidligere mest velagtede og respekterede mænd til en fordrukken sut og i sidste ende til en gemen brandstifter.

Et mindre uddrag vedr. selve branden kan læses her:

Se: Gjelleruplund_brand.pdf, pdf-fil, ca. 1 MegaByte.


Magne Lund har i Rigsarkivet fundet nogle ikke tidligere offentliggjorte dokumenter vedrørende branden i Gjelleruplund. Det drejer sig om at Anders Meldgaards datter og hans bror 3 år senere søger om benådning for ham. Magne Lund oplyser iøvrigt, at man er velkommen til at kontakte ham direkte for yderligere oplysninger.

Se: Benaadningsans_Gjellerup.doc, Word-fil 30 KiloByte.

Magne har efterfølgende fundet yderligere oplysninger om sagen ligesom der arbejdes på at finde hvor og hvornår Anders Meldgaard er død. Så der kommer sikkert yderligere tilføjelser inden så længe.Skrevet af feldborg d. 27/09/2006 09:113 Kommentar(er) 15065 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 27/09/2006 19:59

Dommen ved Hammerum herredsret lød som følger:

"Arrestanten Anders Christensen Meldgaard bør hensættes til Tvangsarbelde
paa Livstid. I Erstatning til Landets almindelige Brandkasse udreder han et Beløb
af4.294 Rigsdaler, til Hammerum Herreds private Brandassuranceforening,
1.124 Rigsdaler, til Tjenestedreng Christen Mogensen 15 Rigsdaler og til Pigen
Jensine Nielsen 10 Rigsdaler.
Saa udreder Arrestanten ogsaa samtlige af Sagen lovligt flydende Omkostninger,
deriblandt de med hans Varetægtsarrest medgaaende, samt Salær til Aktor,
Prokurator Poulsen, 5 og til Defensor, Prokurist Valeur, 4 Rigsdaler. Den
idømte Erstatning at udrede inden 15 Dage. "Efter at arrestanten havde appelleret sagen til landsretten, blev frihedsstraffen nedsat til 12 år, dels fordi han på grund af sin svirende tilstand ikke havde kunnet overskue sin handlings farlighed, dels fordi han trods alt ikke havde forladt brandstedet, før han havde sikret sig, at en af beboerne var vågnet. Som nævnt ovenfor blev den første ansøgning om benådning indsendt allerede et par år senere, og den blev meget kontant afslået.

Tage Lier Hansen konkluderer i sin bog, at Anders Meldgaard hverken er død eller begravet i Gjellerup, og at han derfor må formodes at være død i fængslet. Men det er nu ikke rigtigt.

Ti år efter branden og i en alder af 71 år bliver Anders Meldgaard i 1866 benådet og løsladt på kongens fødselsdag den 8 april. I kirkebogen for Horsens Tugthus står han på afgangslisten den 15 april som afrejst til Gjelleruplund. Han er dog ikke noteret på tilgangslisten i Gjellerup. Men det er givetvis ham der dør den 14 dec 1866 og bliver begravet i Gjellerup den 17 dec: Anders Kristensen, enke- og aftægtsmand, født i Lund, 73 Aar gl.

Jeg har netop i dag fra Lokalarkivet i Herning fået oplyst, at der i skifteprotokollen fol 169a, år 1866 er indført følgende:

"Aar 1866 den 12 december anmeldte murermester Hans Lundgaard Nielsen af
Herning at huusmand (overstreget) Indsidder, enkemand Anders Chrsitensen
Meldgaard, 73 aar gl. inat ved døden er afgaaet i Skovhuus i Birk.
Anmelderen opgiver, at den afdøde ikke efterlader sig noget til gjenstand
for skifte, hvilket han med sin Underskrift ..... Protocollen herved
bekræfter Hans Lundgaard Nielsen"


Der er altså ingen tvivl om, at Anders Meldgaard kom tilbage til Gjellerup i foråret 1866 og døde dér et havlt år senere. Og således sluttede så et langt - og man tør vel også sige begivenhedsrigt(!) - liv.

Hmmm. Godt nok lidt mystisk at dødsfaldet er anmeldt 2 dage før manden døde.! Men det må bero på en skrivefejl eet af stederne.
 

feldborg d. 29/09/2006 21:28

Magne Lund har nu også renskrevet den endelige benådning af 31 Marts 1866.

Se: http://hammerum-herred.dk/medlemmer/Benaadning Meldgaard.doc

Den omtalte Peder (Olesen) Skovhus var gift med Anders Meldgaards brordatter Kirstine Nielsen. Når han betegner sig som "nærmeste slægtning" må det jo så betyde, at begge Anders Meldgaards søskende, Niels og Birthe, samt hans datter Kirsten, alle er døde på det her tidspunkt.

Peder Skovhus er tredie generation af familien Shovhus. 5 generationer af denne famile boede i Skovhuset i Birk fra 1804 til 1965.

 

feldborg d. 30/11/2007 21:25
Fra Lokalhistorisk samling for Gjellerup sogn v. Svend Eriksen har vi modtaget følgende tilføjelse:

Branden i Gjelleruplund er fortalt af Tage Lier Hansen i hans bog om ”GJELLERUPLUND” markeds by og hovedstad i det gamle Hammerum Herred.

Efter dommen står der i bogen at ”hans videre skæbne er ukendt”


Efter at jeg har modtaget familiens ansøgning om benådning af Magne Lund, begyndte jeg at grave lidt i sagen og fandt i kirkebogen for Horsens Tugthus i tilgangslisten, ganske rigtig Anders Christensen Meldgård. Arbejdsmand og forhenværende sognefoged, indsat den 20. juli 1857 til 12 års tugthus.


I forhandlingsprotokollen for Gjellerup sogn står der den 2/2 1865
Andragende fra Peder Skouhuus om at få Anders Christensen Meldgaard fritaget for de sidste 5 år af straffetiden i Horsens Tugthus.

Erklæring i den anledning:
Jeg Underskrevne Peder Olesen Skovhues forpligter mig herved til, hvis Anders Chr. Meldgaard maatte blive fritaget for de sidste 5 aar af hans Straffetid, da at paatage mig at give ham fri Ophold og Forplejning i mit Huus og Hjem i den Tid, som bliver ham eftergivet af hans Straf og fremdeles hans Livstid saa længe ikke overordentlig Sygdom eller anden uforudseet Tilfælde maatte hindre, som kunde gjøre Byrden alt for stor for mig eller Arvinger at udrede eller bære i den Henseende. Dette bekræftes med mine egne Hænders Underskrift' 3/2 1865 Peder Olesen. Anb.

I kirkebogens afgangsliste fra Horsens Tugthus står:
Anders Christensen Meldgård, 71 år gl. forhenv. Sognefoged bortrejst til Gjelleruplund i Hammerum Herred. DEN 13 APRIL 1866. i parentes står BENÅDET I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG.

Men hans frihed varede ikke længe. I kirkebogen for Gjellerup sogn står:
Anders Christensen Meldgåd død den 14. december og begravet den 17 december 1866
Boende ved Peder Olsen i Birk.

Peder Olsen var i 1852 blevet gift med gårdmand Niels Christensen Meldgård i Lundgårds datter
Chirstine Nielsdatter, og det var så hans brordatter der kom til at passe ham den sidste tid han levede.

Lokalhistorisk samling for Gjellerup sogn
Svend Eriksen
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk