hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
erling leerhøy14:18
vms23:30
Karlsen 1 Dag
Preben Andersen 1 Dag
bjla 2 Dage
gammelvind 5 Dage
Vagn Nedergaard 1 Uge
JL 1 Uge
Erna 2 Uger
Poul Erik Pallesen 2 Uger
Karl Tolstrup 2 Uger
Verner Nielsen 2 Uger
hfm 2 Uger
AageK 2 Uger
Lissy Bak 3 Uger

Gæster online: 4

Din IP-adresse: 3.237.67.179

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Singapore faldt, men Sønder Felding holdt! - Om Sønder Felding-slaget d. 10 feb 1942.
Fra Ole Møller Jensens bog om besættelstiden og modstandskampen:

Det første møde i forbindelse med den omtalte nye kampagne (en hvervekampagne iværksat af DNSAP) på Herning-egnen skulle holdes den 10. februar 1942 i Sønder Felding, hvor man kun var oppe på at have fire medlemmer, men hvor der gik rygter om, at det fandtes flere sympatisører.

Om aftenen startede en halv snes lokale nazister under anførsel af den såkaldte sysselleder, husmand Anton Andersen, Borbjerg ved Holstebro, fra Herning mod Sønder Felding, men ved ankomsten viste det sig, at forsamlingshusets sal var optaget. Både pige- og karlegymnaster trænede ivrigt til den forårsopvisning, der snart forestod i Herning. Nazisterne, der jo var ivrige for sagen og gennem formanden havde fået tilsagn om at kunne leje forsamlingshuset 10. februar, krævede adgang til lokalet på det averterede modetidspunkt. Det ville gymnasterne ikke gå ind på; de forlangte tid til at gennemføre deres gymnastiktime.

Den efterfølgende forhandling brød snart sammen, og den episode, der siden har gået under betegnelsen »Sønder Felding-slaget«, udviklede sig hastigt og hårdt, da nazisterne i sluttet trop marcherede ind i salen. Her var omkring halvandet hundrede Sønder Feldingboere samlet, da alle ventede, at der ville ske noget i forsamlingshuset den aften — og det var først og fremmest disse forventningsfulde tilhørere, der tog affære. Nazisterne var talmæssigt underlegne, men til gengæld forsynet med gummislanger, der var forvandlet til frygtindgydende knipler, ja, nogle kaldte dem senere mordvåben. En enkelt medbragte en hundepisk, som han slog vildt omkring sig med.

Modparten måtte nøjes med de bare næver, men de sad til gengæld godt på dem, og de lod hele deres opsparede had til tyskernes danske medløbere få afløb i en regulær gen-embankning af deres modstandere. Fire nazister måtte i ambulance bringes til sygehuset i Herning med kæbebrud, hjernerystelse, brækket næse, ophovnede øjne o.s.v. Resten tog flugten fra Sønder Felding, så godt det nu lod sig gøre, til fods, i bil og i kane. En af dem betroede senere en nabo, at han den aften og nat — det foregik midt i den anden bidende kolde isvinter i træk — til fods havde tilbagelagt 20 km over snedækkede marker for at nå tilbage til sit hjem i Nørre Kollund. Ude på de offentlige veje turde han nemlig ikke vise sig.

Da de udensogns var fordrevet, lod gymnastiklederen sine folk træde an til den afsluttende march i salen, og den djærve sang, der nu lød ud i vinternatten, havde aldrig lydt stærkere i Sønder Felding Forsamlingshus. Bagefter ryddede man op ved at brænde nazisternes efterladte kasketter i kakkelovnen.

Men hvorfor havde politiet ikke været til stede og hindret, at det kom så vidt? Mange stillede det spørgsmål, men det blev aldrig besvaret offentligt. Ordenspolitiets leder, politiassistent A. Thomsen, havde på politimesterens vegne i praksis ansvaret for ro og orden, og han havde arrangeret en politiudrykning med deltagere fra både by- og landpoliti, da meget tydede på, at der ville blive ballade. Da planerne var lagt og mandskabet udtaget, faldt det Thomsen ind, at han lige ville underrette politimester Paul Hansen om udrykningen, selv om det ellers ikke var noget, han plejede. Men da Paul Hansen havde hørt på Thomsen, sagde han, at den udflugt kunne han godt aflyse. »Der er ingen grund til at passe de nazister op«. Og derved blev det.

Næste dag var rygtet om nazisternes ildemedfart nået ud over egnen, og nogle afte-ner efter kunne man i BBC høre om slaget. Det var første gang, der i engelsk radio på dansk blev givet meddelelse om modstand mod nazismen, ja, også i amerikansk radio blev det fortalt, hvad der var foregået i den lille danske landsby.

I de samme dage var japanerne gået i land på Malakka-halvøen, hvor de i en håndeven-ding fordrev englænderne fra den formodet uindtagelige flådebase Singapore. Det gav anledning til slagordet »Singapore faldt, men Sønder Felding holdt!«, altid udtalt med stor fryd i stemmen.

Tilføjelse:
Episoden er beskrevet mere indgående flere steder bla. i Ole Møller Jensens bog om besættelsestiden: "Den lange vej til glæden", hvorfra ovenstående uddrag er hentet.

Se evt. også: http://www.sitecenter.dk/wienberg-larsen/slagetisdrfelding/


Skrevet af feldborg d. 26/06/2005 12:270 Kommentar(er) 11120 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk