hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
Claus Dreier13:56
vms 1 Dag
Esben 3 Dage
Vagn Nedergaard 4 Dage
ard 5 Dage
Kølbæk 5 Dage
skalmeje 6 Dage
JL 1 Uge
Bjarne Andersen 1 Uge
chris 1 Uge
John Toft Kristens 1 Uge
hfm 2 Uger
ivanhoe9 2 Uger
NJJ 2 Uger
Wulff 2 Uger

Gæster online: 5

Din IP-adresse: 18.234.247.75

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Christen Lassens Klagebrev - Christen Lassen på Skophus om de ulykker der overgik ham i svenskekrig .....
Alle der har arbejdet med Lassen familien på Skophus i Sunds kender jo lidt til de genvordigheder Christen Lassen blev udsat for af snart den ene og snart den anden af krigens parter.

Fra Holger Hertzum-Larsen har vi modtaget en fuldstændig afskrift af det brev han efterfølgende sender til Herningsholms (og dermed også Skophusets) ejer Grev Christian Rantzau.

G 271-26 Løvenholm godsarkiv.
X------------------
Den højædle og velbårne greve og herre hr. Christian greve til Rantzau, herre på Bredenborg, ridder, kongl: may: til Danmark og Norge, geheime, rigens og landsråd, overstatholder, assessor udi alle hans conciiliis, guvernør og befalingsmand til Steenberg og Ditmersken, min nådige herre og greve underdanigst.

Gud Allerhøjeste opholde eders højgrevelige nåde udi langværende prosperitet, og forlene eders N: tillige med liv, evigvarende glæde, velfærd og salighed.

Nådige greve og herre, jeg eders G:Ns underdanigste tjener haver den store trang og nød, på toe års tid udstanden med al hørsomhed at andrage, ufejlbarlig formodende, at min sandfærdige beretning af højmedfødt mildhed ansees, og mig til nogen trøst og lindring nådigst betænkes.

Så skal det være eders grevelig nåde udi al sandhed vitterligt, at jeg har måttet contribuere til de Svenske sålænge de var landet mægtig, både udi brandskatter og andre skatter for halvanden gård. Er og imidlertid et parti Svenske uformodent ved nattetid kommet på mig i min seng, og haver taget mig ud på marken og pinte mig jammerlig, så jeg havde måttet sætte livet til, dersom min hustru mig ikke med penge havde løst af deres tyranniske hænder.

Der foruden gav jeg en ritmester af de Svenske, som lå her sidst i kvarter, en måned 40 rxdlr. Og der de landet kvitterede kom en Brandenborgiske regiments kvartermester, tog sit kvarter hos mig på gården, og imidlertid måtte jeg skatte for en herregård, medens jeg enten selv havde, eller hos andre kunne få på kredit. Og der sådant ej længere kunne tilstrække, tog de hø og korn bort, og andet som på gården fandtes, bortførte på andre steder at udfodres og fortæres.
Ellers så er her gemenlig nat og dag fremgangen store marcher, såvel at plyndre parti efter anden, så hvis enhver levnet haver, en anden borttaget. Hvilket så længe har continueret, at jeg moxen gården havde forløbet.

Og fik jeg samme år ikke skæppe vårkorn sået, hverken byg eller boghvede, og en ringe ting hø har avlet. Breinholm og Simmelkær fik jeg intet af, thi det arbejde jeg skulle have haft af eders H:G:Ns tjenere fik jeg intet af i samme år, thi de kunne, ligesom jeg, og intet gøre for dem selv; så jeg nogle gange var færdig at forløbe gården. Hvilket i sandhed og havde sket, dersom E:H:G:Ns (eders høj grevelige nådes)fuldmægtig på Herningsholm mig ikke med god "forløffer" han gjorde mig på E:G:Ns nådige betænkende, at det engang skulle betænkes mig til bedste, opholdet have.
Endnu siden, til vores egen nådige herre og konges krigs¬folk fik her kvarter, fra nytår 1660 og Sct. Olajdag, måtte jeg i skatter clarere mod en gård til W: ritmester Jacob Sparre, som kan bedrage sig 20 rxdlr.

Og imidlertid har jeg ikke fået fuldt arbejde af eders G: Ns tjenere her i sognet, mens af nogle lidet af nogle intet. Og ikke fået en dags møgagen siden Svensken kom her i landet indtil i dette år, mens nogle har været mig med anden arbejde behjælpelig, nogle haver ikke villet, nogle har ikke kunnet, hvilket enhver i sandhed er bevist.
Og som jeg daglig beængstes af eders G:Ns fuldmægtig på Herningsholm for forleden års hyre, hvilket jeg fattige mand ikke kan udgive, kan noksom af forberørte min tilstand og lejlighed eragtes.

Tilmed har jeg på gårdens brøstfældighed, som var hel stor, både af fjendernes overvold, så og af Guds vejrlig sket, at reparere anvendt over 30 rxdr, som både med syn og opskrift kan bevises.
Hvorfor er til eders G:N: min ydmygeliste bøn og begæring, at af medfødte mildhed måtte på fornævnte års 1660 hyre gøres forlindring og afslet; og at det jeg til reparation haver anvendt måtte godtgøres.

0g eftersom eders G:Ns fuldmægtig Mats Rasmussøn har væ¬ret, efter E:Ns skriftlig ordre som han beretter, hos mig at jeg atter Nygaard på fem års tid vilde forpagte, hvilket jeg hellere gjorde end hos en anden /: alligevel jeg er gode lejlighed tilbuden med nogle års frihed for afgift:/ med så skel, at der måtte ske nogen forlindring på den sædvanlige hyre; thi jeg haver altid nydt tryg forsvar af E:G:N:, og derfor og ej haver lyst til at flytte. Haver jeg og underdanigst at andrage, at Frands Nielsøn, haver eders G:Ns befaling ikke efterkommet anlangende den hjælpepenge at indfordre, jeg både af herredet og birket skulle have til de fire tyve at rette.

Har jeg og solgt menige sognemænd en hoppe for 12 rxdr, så og holdt en salvegarde i 13 uger for dem, og har de lovet mig 2 sletdr. om ugen for ham; hvilke forskrevne penge de mig ej vil betale. Jeg tænkte jeg havde gjort vel, at jeg dem så længe havde borget, mens nu får ikke uden utaknemlighed. Hvorfor er til eders G:N: min underdanigste begæring, at Frantz Nielsøn måtte befales, at han det på mine vegne måtte befales at indfordre.

Jeg forhåbes, at jeg på min ydmyge application og sandfærdige posters begæringer måtte få en nådig og god svar, hvilket den gode Gud alle velgerningers belønner, rundelig og rigelig vil ihukomme; under hvis høje beskærmelse jeg vil have E:G:N: befalet.

Ex Nygaard den 31.augusti anno 1661.
E. G. N.s underdanigste tjener
Christen Lassen i Nygaard i Suntz sogn.

Skrevet af feldborg d. 02/03/2008 18:111 Kommentar(er) 11560 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

Randi d. 24/05/2008 21:48
Så heraf kan udledes, at Skophus er samme gård som Nygård. Er der nogen der ved, hvornår den skiftede navn?

Randi
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk