Forrige     Oversigt     Næste


Litr. O. No 20 C6tus 24 sk - 1745

 
Mandtall for Julj Termin 1743 Familie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner
 
Proprietariere Huusbonden og Almuen i Almindelighed, som skal Betale og Ere Ansvarlig til Skatten Børn, familie, Tienestefolk, fælligfæstere, Inderster og Stalde hvoraf Skatten betalis Fattige, Vandføre og de som formedlest Alderdom icke kand fortiene Brøddet
Snejberg Sogn
Velb. Niels Linde Tandrup 1 Ridefoget Christian Broeholt
1 Ladefoget Jens
1 Huusholderske Karen.
2 Rygtere
1 Staldkarl frie tilligemed Stalden
 
1 / Præstegaarden Præstens Hustrue
1 Karl Søren.
1 Dreng Lars
1 dito Jens
2 piger Maren og Anne
1 Amme Mette
Avlskarle og Stalden fri
 
2 / Selv Eyere Mons. Odderbech
1 Karl Christen og Stalden
 
3 / Fæstebønder    
Velb. Niels Linde Snejberg Bye    
Niels Østergaard 1 Pige Mette Niels Mortens. Huustrue Anne i Stor Armod Christen Østergd. og Hustrue opholdes af deres Søn Maren Pedersd. i Mahuus kand ej fortiene Brødet
Jens Larsen, har Fæstebrev 1 Karl Knud
1 Pige Mette
Lars Christensen og 1 Beenbrudden Søn nyder ophold hos den anden Søn Jens Karen Jørgensdtr. ibd. vandfør
Peder Pedersen og Huustrue Ingen  
Peder Jacobsen og Huustrue 1 Karl Jacob
1 pige Maren
 
Endvold og Huustrue 1pige Maren Maren Sørensdaattr. nyder ophold hos sin Søn gl. og svag
Christen Pedersen og hans Søn, har begge Fæstebrev Ingen  
Christen Klitzgaard 1 Søn Christen.
1 Datter Maren
Maren Nielsdaatter underholdes i Høy alder
Dynes Jacobsen 1 pige Anne  
Voldborg 1 pige Anne  
Herritzfogden og Huust. 1 Karl Thomas
1 pige Bigitte
hans Broder Henric
 
Neder Amtrup, Gravers 1 Karl Knud
1 pige Maren
Hans Moder opholdes af hendes Børn
Jens Niels. Over Amtrup 1 Dreng Christen
2 piger Maren og Johanne
Fattig med 1 spæd Barn
Anders Nielsen ibd. fæstebrev 1 Karl Christen
1 pige Anne
Niels Kiær og Huustr. underholdes af Sønen
Jens Dynnesen i Voldsgaard Ingen  
Laurids ibd. 1 dreng Jacob  
Peder Troelsen i Kiær 1 Søn Mickel  
Christen Krogstrup 1 pige Karen Maren Korshøy gl. og svag
Mads Albeck 2 Karle Christen og Bod
1 pige Johanne
Hans Koenes Moder Anne Bodsdttr. i Høi Alderd.
Jørgen Fonvad 1 pige Margrethe  
hans Søn Jens Begge fæste 1 pige Maren  
Synder Helstrup    
Jens Ollufsen 1 dreng Anders Hans Koenes Moder i Høy Alder
Christen Pedersen i Toustrup Fæstebrev 2 drenge Anders og Mathias.
1 pige Maren
Peder Christen. og Huustru opholdes af deres søn
Sinddinggaards goeds Lauritz Raaberg 1 Datter Anne Marie Oluf Børn og Hust. gl. [Børn ?]
Toustrup    
Peder Jensen og Huustrue Ingen Jens Pedersen og Huustrue gl. og svage
Haunstrup Jens Andersen 1 pige Johanne Anders Svennings. meget aldrende
Jørgen ibd. 1 dreng Peder Johanne Madsdatter opholdes af sin Søn [det må være svigersøn.!]
Thomas ibd. 1 dreng Jacob Kiersten Jensd. Nyder ophold hos sin Søn
Lauritz Hundkiær Fæstebr. 1 pige Kiersten Jens Hundkiær og Hust. opholdes af Sin Søn
Jens Munckgaard 1 pige Maren  
Ove i Snejberg og Huustr. Ingen Karen Ovesdt. gl. svag og fattig
Herningholms goeds Hendrick Lille Ørskou Ingen Bertel og Huustr. nyder ophold hos deres daatter
Oluf ibd. 1 pige Anne Christen Andersen opholdes af sin Daatter Lille Søren Ørskov og Huust. i Stor Armod og fattigdom tiligemed en blind pige
Niels Kragelund og Huustr. Ingen Tienestefolck Maren Pedersdt. opholdes af sin Daatter
Peder Busk ibd. 1 pige Maren 1 afdanket Soldat Jens Ulfborg i yderste armod
Adser ibd. Ingen  
Anders Søren 1 Søn Brusten
1 Dtr Karen
 
Christen Jensen Helstrup 1 pige Anne  
Jens i Lund Mølle 1 pige Johanne Hans Moder Nyder Ophold
Lauritz i Bassumgaard 1 pige Zidsel  
Thue ibd. Ingen Hans Koenes Moder Vanfør og nyder Ophold
Londenis goeds Peder Næstholt 1 Karl Mickel
2 piger Johanne og Kirsten
Lauridz Dum og Døv
Mette Jensdt. i Helstrup 1 pige Sophie
1 dreng
Barbara med 1 Blind Barn Appelone Lauritz daater og Maren Jammer, alle meget fattige og svage
Christen Henrichsen 1 pige Maren  
Peder Aaes i Snejberg 1 dreng Niels
1 pige Anne
Lang Zidsel Spandberg i stor armod
Knud ibd. 1 pige Anne  
Niels Peitersen Ingen Hans Moder opholdes af sin Søn
Dynes Mølle 1 pige Zidsel  
Strøegoeds Søren Henrichsen i Tiøring Thomas degn og Hustrue 1 Karl Niels
1 pige Mette
Madme. Mindsted i Stor fattigdom
Maren Skielund Christen Studsgaard 1 gl. afdanket Soldat Jens
1 pige Mette
 
Peder i Giessumgaard Ingen Christen Thomsen og Huustr. gl. og fattig
Laurids Kiærsgaard i Khfn. Jens Kiærsgaard 1 dreng Jeppe
1 pige Zidsel
1 Daatter syg og sengeliggende
Jesper Adstrup i Khfn. Christen Jespersen 1 pige Kirsten  

 
Tiøring Sogn
  Ørnhoved Sædegaard    
Morten Christensen 1 Karl Povel og Stalden fri
1 dreng Peder
Hans gl. Moder 75 aar nyder ophold af Sit forrige iboende Stæd j Borris Sogn.
  Mathias Jacob Nielsen og Huustr.
1 pige Anne
 
Ørnhoved Boliger    
Christen Thomesen og Huust. Ingen Jens Povelsen og Huustrue i yderste Armod
Søren Jespersen og Huust. Ingen Anne Remme nyder ophold af Ørenhoved har 1 Svag daatter
Christen Jacobs. og Huustrue Ingen  
Peder Kortborg 1 pige Johanne  
Jesper Bertelsen 1 liden fattig pige Maren svag og skrøbelig  
Herningsholms Gods Christen Vendelboe Ingen Jens Pedersen Brust(en) svag og gammel
Hans og Hustrue Ingen  
Troels og Hustr. Ingen  
Anders Skytte og huustr. 1 pige Johanne  
Michel Hansen 1 pige Johanne  
Lundenes goeds Lauridz Vendelboe 1 pige Kiersten Joens Huustru i Største Armod og Karen Ruskiær Betler
Søren Bendsen 1 pige Joh.  
Lauritz Jacobsen 1 pige Johanne  
Jens Madsen Ingen  
Thomas Ifversen 1 pige Christine  
Christen Syndergaard 1 pige Anne Christen Kragelund og Huustrue 1 dreng med 1 vissen Arm Fattige Betler
Jens Vemb 1 pige Inger
Maren Thomasdatter Indsidder
Baltzer Skrædder og Huustrue i største Armod, Else degn og Ane ovensteds Ligeleedes
Christen Broegd. 1 pige Anne Hans Moder Ældgl. og Sengeliggende
Niels ibd. 1 pige Anne  
Jens Dynnesen 1 pige Mette Hans Kones Moder Nyder ophold og er gl.
Christen Nørgaard Ingen Hans Moder gl. og svag. Lars Pedersen Skoleholder og hans Ældgl. Moder
Jens Madsen Østergd. Ingen hans gl. Moder
Øster Sivebeck    
Christen Jensens hans Søn Oluf har fæstebrev 1 pige Zidsel Christen Jensen og Huustrue Nyder Ophold hos deris Søn saavel som Sølle Jens
Jens Larsens Encke 1 pige Karen  
Jens Madsen 2 piger Helvig og Zidsel  
Sinding gaards gods Christen Dahlgaard 1 Karl Jens
2 piger Kirsten og Bodil
 
Jens Jensen 1 Dreng Jens
1 pige Anne
Søren Hendrichsen Inderste
1 søn Lars
1 Daatter Anne
 
Christopher 1 pige Maren  
Seqvestered gods Ifver Andersen 1 Karl Thomas
2 piger Maren og Christense
 
Saaledis Rigtig at være eftter Eenhvers Angivelse og nøyeste Undersøgning Test:
Giødstrup dend 15de Juni Ao 1743 Otte Lasson

    Forrige     Oversigt     Næste