Forrige     Oversigt     Næste


Litr. P. No 20 C6tus 24 sk - 1745

 
Mandtall for Janv. Termin 1744 Familie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner
 
Proprietariene Huusbonden og Almuen i Almindelighed, som skal Betale og være Ansvarlig til Skatten Børn, familie, Tienestefolk, fælligfæstere, Inderster og Stalde hvoraf Skatten betales Fattige, Vandføre og de som formedlest Alderdom icke kand fortiene Noget
Snejberg Sogn
Velb. Niels Linde 1 / Tanderup 1 Ridefoget
1 Ladefoget
1 Huusholderske
2 Røgtere
1 Staldkarl og Stalden fri
 
2 / Præstegaarden Præstens Huustrue
2 piger
1 Amme
1 Karl
1 dreng i 13’ende Aar
Auvlskarlen og Stalden fri
 
3 / Degnen og Hustrue Beboer Nu Degneboliget Men har et Stæd i feste, Søren Henrichsen i Tiøring tilhørende hvorudj er til Huuse Mde. Mindsted i Stoer fattigdom
4 / Fæstebønder    
Velb. Niels Linde Snejberg Bye    
Niels Østergaard 1 Dreng
1 pige
Hans gl. Forældre Nyder ophold af deres Søn Maren Povelsdtt. i Mahuus Svag og kand icke fortiene Brødet
Lars Christensens Søn 1 Karl
1 pige
Lars Christensen og 1 Beenbruden Søn Karen Jørgensdaatter ibd. Vandfør
Peder Pedersen 1 Daatter  
Peder Jacobsen 1 Pige
1 dreng
I et af hans Huuse 1 Arm fattig Quinde
Envold 1 pige hans Koenes Moder, gl. og Svag
Christen Pedersen haver Fæstebrev  
Hans Søn Anders haver Fæstebrev  
Christen Kiltzgaard 1 Søn
1 Daatter
 
Dynes Jacobsen 1 pige  
Mad. Voldborg 2 piger  
Herretzfogden 1 Karl
1 pige
hans Broder Henrich
Mons. Lars Lund som sig en Kort tid der opholder
 
Graves Neder Amtrup 1 dreng
1 pige
Hans gl. Moder underholdes af sin Søn
Anders i Over Amtrup 1 dreng
2 piger
hans gl. forældre Nyder ophold af deris Børn
Peder Kiær 1 Søn  
Jens Nielsen i Øvre Amtrup 1 dreng
1 pige
 
Christen Pedersen i Toustrup 2 drenge
1 pige
Hans gl. Forældre Nyder ophold
Thue ibd. 1 pige  
Christen Krogstrup 1 dreng  
Mads Albeck 1 dreng hans koenes Moder, meget gl. og svag
Jørgen Foenvad 1 Daatter  
Jens ibd. 1 pige  
Jens Olufsen i Synder Helstrup 1 dreng
1 pige
Maren Thye i høye alderdom 1 tienestepige
Toustrup    
Sinddinggaards goeds Peder Donsig   hans gl. forældre svage og skrøbelige
Haunstrup    
Jens Andersen 1 Dreng
2 piger
hans gl. Fader opholdes af sin Søn
Thomas ibd. 1 dreng Hans gl. Moder nyder ophold
Jørgen ibd.   Hans Koenes Moder gl.
Lauridz Hundkiær 2 piger Hans gl. Forældre skrøbelige
Jens Munckgaard 1 pige  
Herningsholms gods Justits Raad Larsen Hendrick Lille Ørskou   hans Koenes gl. Forældre opholdes af deres Børn
Oluf Stoere Ørskou 1 pige hans Koenes gl. Fader Lille Søren Ørskou og Huustr. i Største Armod
Niels Kragelund   hans Koenes Moder fattig og Nyder Ophold
Peder Busk 1 pige  
Anders Sørrensen 1 Søn
1 Daatter
En Afdancket Soldat og Huustrue i stor Armod
Lauridz i Bassumgaard 1 pige  
Thue ibd. 1 pige Hans Koenes Moder Vandfør og Svag
Jens i Lundmølle 1 pige Opholder hans gl. Moder
Christen Jensen i Helstrup 1 Dreng
1 Pige
 
Lundenes gods Mickel Næstholt 1 pige og hans Moder Hans Fader meget Syggelig og mestendels Sengeliggende
Mette Jensd. 1 Dreng
1 pige
Barbara med 1 Blind Barn Appellone og Maren Jammer Alle fattige og svage
Peder Aaes i Snejberg 1 dreng
1 pige
 
Niels Peitersen ibd.   Hans gl. Moder opholdes af Sønnen
Dynes Møll 1 pige  
Strøgods, Maren Schilund j Brand Christen Studsgaard 1 gl. afdanket Soldat  
Peder i Giessumgaard 1 pige Christen Thomesen og Huustrue gl. og fattige
Lauritz Kiærsgaard i Kiøhfn. Jens Kiærsgaard 1 dreng
2 piger
 
Jesper Adstrup i Kiøbhafn. Christen Jespersen 1 pigge  
Herritzfoget Johan Busk Mons. Odderbeck 1 pige  
Niels Jacobsen i Fæstehuus   Ane Salling i yderste Fattigdom

 
Tiøring Sogn
  Ørnhoved Sædegaard    
Morten Christensen 1 Pige
hans Broder som er Tieneste Karl og Stalden fri
Indsidder Mathias Jacob Nielsen og Huust.
1 pige
Hans gl. Moder som Nyder sin ophold af Synderbye i Borris Sogn
Ørnhoved Boliger    
Christen Thomesen j vester Bialderbeck 1 pige Jens Poulsen og Huutr. i yderste Armod
Søren Jepsen i østerbialderbeck   Anne Remme meget fattig
Peder Kortborg 1 pige  
Jesper Bertelsen 1 Liden fattig og skrøbelig pige kand intet fortiene  
Herningsholms gods Fæstebønder    
Trællund    
Christen Vendelboe Ingen  
Lauridz Vendelboe 1 pige  
Hans 1 pige  
Michel Hansen 2 piger  
Troels i Trællund   Jens Pedersen gl. og Brusten og 1 gl. qvinde meget sygelig
Londenis gods Tiørring bye    
Jens Madsen Østergd. 1 pige hans Moder og Anne Michelsdtter. meget fattige og Ældgl.
Christen Syndergaard 1 pige Christen Kragelund og Huustrue betelfærdig 1 daatter
Jens Vemb 2 piger Else Deghns(??) meget fattig. Baltzar skrædder og huust. En Arm vadmelsskræder har een daatter som opvarter dem i deres svaghed
Christen Nørgaards gamle Moder meget skrøbelig    
Christen Smed 1 pige hans gl. Moder
Jens Dynesen   hans koenes Moder gl.
Sinddinggaards gods Christen Dalgaard 2 piger  
Christopher 1 dreng Hans Koenes Moder gl. og svag
Jens Jensen 1 pige  
Skolehold. Lars Pedersen 1 pige hans gl. Moder kand indtet Fortiene
Londenis . Christen Jensen i Øster Sivebeck forventes fri efter forord  
hans Søn som har fæste 1 pige hans forældre Nyder ophold hos Sønnen
Jens Madsen ibd. 1 pige  
Erick   hans Koenes Moder gl. og skrøbl.
Sequesteret Gods Ifver Andersen i Vester Sivebeck 2 piger  
  Indsidder hos Jens Jensen i Tiøring Sørren Henricksen
1 søn
1 daatter
 
Forrestaaende at være Rigtig efter Eenhvers Angivelse Test:
Giødstrup dend 13 Decbr. 1743 Otte Lasson

    Forrige     Oversigt     Næste