hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
pe05:59
LHBagger07:40
disdk21:55
Rita Landrock Hjø 1 Dag
IHToudal 2 Dage
chattan 3 Dage
Preben Andersen 4 Dage
Arne Christensen 5 Dage
Søndergaard 6 Dage
Torben Svendsen 1 Uge
Kristian Thomsen 1 Uge
vilandt 1 Uge
Vagn Nedergaard 2 Uger
JL 2 Uger
Verner Nielsen 3 Uger

Gæster online: 6

Din IP-adresse: 100.24.125.162

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Se indlæg
hammerum-herred.dk | Forum | Efterlysninger
Side 1 af 2 1 2 >
Forfatter Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 794
Bopæl:
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 27/10/2011 20:41
Mit udgangspunkt er arveafkaldet efter Christen Jensen i Over Simmelkær (ca. 1615 – 1678/81) og hustru Kirsten Madsdatter Gråsand (ca. 1630- 1699)

Kilde: ”Min midtjyske Slægt” (og andre)

1. Christen Christensen, boede 1699 i St. Stoubæk i Aulum Sogn. Var Fuldmægtig for en eller flere af Egnens Herremænd.
2. Peder Christensen, der 1699 var fraværende under Skiftet.
3. Mads Christensen, nævnes 1699 som boende i Sneptrup I Ørre Sogn.
4. Jens Christensen, nævnes 1699 som Selvejer i Øster Høgild, Rind Sogn.
5. Lavrids Christensen, nævnes 1702 som Ejer af to Gaarde I Bjødstrup. Det er denne Mand, som fortsætter vor Slægtslinie, gift med Mette Pedersdatter, Datter af Delefoged Peder Jørgensen i Bjødstrup.
6. Ellen Christensdatter, gift med Selvejer Thomas Thomsen i Gelleruplund.
7. Boel Christensdatter, gift med Selvejer Niels Andersen i Fastrup i Gellerup.
8. Karen Christensdatter, gift med Lavrids Iversen i Bjørnkjær, Sevel.
9. Maren Christensdatter, gift med Jep Andersen i Over Simmelkjær.


Nr. 8) Karen Christensdatter og Laurids Iversen i Bjørnkjær i Sevel sogn får en søn Christen i 1692.

Kunne nedenstående person evt. være sønnen Christen Lauridsen, og har han evt. ophold hos morbror eller morbrors slægtninge i Øster Høgild i 1729?

Dette er, hvad jeg har af oplysninger om Christen Lauridsen Bjørnkjær fra Rind sogn:


http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=78&dir=537a-01&size=75&ark=18
Nørre Vium sogn, 1729
Die 19 Maji fødde Kirsten (Jensdatter) Kirkegaard 1 søn, som d 20 ejusdem blev for svagheds skyld hiemmedøbt og kaldet Laurits
ved daaben blev udlagt til Barne=fader Christen Lauritsøn Biørnkiær af Øster Høgild i Rind Sogn Povel Skiærbeks hustrue bar ham
de overværende
Peder Andersøn i Kirkegaard,
Niels Jensøn ibidem, (Gift 1738 med Maren Christensdatter af Nr. Bjørslev )
Clemen Jensøn,
Christen Schawes,
Peder Andersøns Hustrue og
Niels Jensøns tieniste Pige, Elle Pedersdaatter af Biørslef

Festo (Joh: Juestitæ?) blev Kirsten Jensd: i Kirkegaard hendes uægte Barns daab confirmered, som forhen var hiemmedøbt og kaldet Laurits.
Poul Skiærbeks hustrue, Maren Jensd: bar ham.
Fadderne vare
Peder Andersøn,
Christen Nielsøn i Skiærbek,(gift 1730 med Johanne Jensd. i Vium by. Kongebrev)
Niels Jensøn af Kirkegaards d: (Ellen/Ellids?)
Peder Andersøns hustrue og
Elle Pedersdatter af Biørslef
(Endnu?) som tilforn blev Christen Lauritsøn BiørnKiær udlagt til Barnefader

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=82&dir=537a-01&size=100&ark=18
Vium sogn 1730
Dom: Oculi giorde Kirsten Jensdaatter i Wium Annex=Præstegaard offentlig (?) for hendes løsagtigheds synd, nemlig dend Forargelse hun hafde giort Menigheden dermed. Endnu som tilforn blev udlagt til Barne=Fader Christen Lauritsøn af Øster Høgild i Rind Sogn

Christen Lauridsen Bjørnkjær bliver ikke gift med moderen til det uægte barn. Hun bliver vist gift med en søn af Peter og Magdalene Høvenhoff af Arrevad mølle.
http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=115&dir=537a-01&size=100&ark=18
Vium sogn 1737
Die 7 Octobris blef Oluf Pedersøn af Arrevad Mølle i Brande Sogn og Kirsten Jensdatter af Wium Kirkegaard trolofvede
Die 30 Octobris, som var Maaneds Bededag blef Oluf Pedersøn og Kirsten Jensdaatter sammenviede
(Dette par ses ikke at have fået børn i nr. Vium sogn)


Tilbage til Christen Lauridsen i Øster Høgild:

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=43&dir=517a-01&size=100&ark=17
Copulerede i Rind sogn, 1736
d 20de April Christen Lauritzsøn og Johane Hansdatter af Kideris Mølle

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=50&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1739
d: 31 Mart: Christen Lauritzsøns Barn i Møllen Hans (død 15. marts 1740)
Karen Goll skriver: Jens

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=55&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1741
Dødfødt

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=65&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1744
Dom XIX post Trinit Christen Lauritzsøns søn Lauritz
Susc: Præstinden
Fid: Lauritz Amtrup
Min Kone Rebecca Giørding

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=77&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1748
Christen Lauridsen Bjørnkjær er 1. fadder ved Laurits Amtrups datter Mette i Nørre Vejen.

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=80&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1749:
Johanne Mølle, Christen Lauridsen (Bjørnkjær) og deres datter er faddere ved Michel Møllersvends datter Cathrine Sophie.
(Michel møllersvend Henriksen bliver gift samme år med Karen Jensdatter i Kideris Mølle)

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=98&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1755:
Død d. 20 Sept: Christen Lauritzsen i Kideris Mølle (født før 1710)


Erik Brejl: Lundenæs og Bøvling amter:
49 Christen Lauridsen Bjørnkær i Kideris Mølle. 24.9.1755, fol.126B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Mikkel Henriksen, der fæster. B:
Laurids 12.
FM: Laurids Amtrup i Lund.

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=110&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1759
Sønnen Laurits Bjørnkjær i Kideris Mølle konfirmeret


http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=144&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1771
død d. 30. Nov. Johan Hansdatter fra Kideris Mølle, som døde i Gl. gaard i Lind. Ætatis 72 aar (f. 1699)

Er der nogen der har et bud på, om Christen Lauridsen kunne være søn af Laurids Christensen i Bjørnkjær i Sevel?
Og hvem har oplysninnger om Jens Christensen fra Øster Høgild, nævnt i arveafkaldet i 1699, og Laurids Amtrup?


Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 29/10/2011 10:31
Hej Ruth,

dit spørgsmål kan jeg desværre ikke hjælpe med.

Men jeg har lidt om Oluf Pedersen Høvinghof i Arvad Mølle, Brande.
Der er ingen tvivl om at det er ham, der bliver gift i Vium med Kirsten Jensdatter
af Annexgaarden i Vium.

Olle Peitersen ses i Reserverullen 1736 for Brande som 18 årig.
I Reserverullen 1737 nævnes han som 22 (!) årig hjemme i Arvad Mølle.
I Reserverullen 1738 er han hjemme, ingen alder nævnt.

Oluf Pedersen Høvinghof *1716c Bryrup? +1749 (skifte, Vrads Gejstlig)
Ejstrup Skole gift 1737 i Vium med Kirsten Jensdatter af Annexgaarden. I skiftet
1749 nævnes hendes brødre Poul Jensen i Vium og Niels Jensen i Aastrup.
...Magdalene Olufsdatter *1749- +1774+ gift med Jørgen Sørensen, Kjeldbjerghus, Herning der
...rømte 1774. Magdalene tog til hendes farbror Johan Peitersen Høvinghof degn i Thyregod.
...(flere børn)

Venlig Hilsen
Villy
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl:
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 29/10/2011 10:59
Arveafkaldet ovenfor er direkte og ordret taget fra Abildtrup "Selvejerslægten Bjødstrup", side 46. fra side 42 og frem er der en del om denne familie. Jeg formoder du kender bogen?

4. Jens Christensen har så vidt jeg husker en fortid som hosekræmmer og har vel tjent til købet af gården derved (ligesom de følgende ejere i øvrigt). Han kommer dertil omkring 1695. (Vestjysk Bondeliv side 78)

5. Lavrids Christensen er stamfader til Hagelskjærslægten som der også findes en hel bog om.

Lavrids Amtrup støder man jo jævnligt på. Men jeg er ikke helt sikker på, hvor han skal placeres.


mvh, a.f.
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl:
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 29/10/2011 11:14
Copulerede i Rind sogn, 1736
d 20de April Christen Lauritzsøn og Johane Hansdatter af Kideris Mølle

Johanne Hansdatter var enke efter den forrige ejer af Kideris Mølle, Jens Povlsen, der havde den fra 1724 (måske før) til sin død i 1734.

21 okt 1747 vies Lauritz Amtrup og Margrete Jensdatter i Kidris Mølle. Jeg tror Laurids har møllen i en periode fra Christen Lauridsens død og nogle år frem. Men det beviser jo ikke i sig selv noget.


mvh, a.f.

Redigeret af feldborg d. 29/10/2011 11:25
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl:
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 29/10/2011 13:06
4. Jens Christensen var gift med Anne Michelsdatter, der var enke efter Jens Jørgensen Sdr. Fastrup, død ca 1690 (søn af delefoged Jørgen Christensen Fastrup og Kirsten Christensdatter Barfod)


mvh, a.f.
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 794
Bopæl:
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 30/10/2011 20:37
Hej Villy.
Så fik jeg endelig hægtet Høvinghofferne på familiefilen, selvom det er langt ude. Mine præste-Kaae forfædre fra Harlev, på min fars side, har sikkert trillet tøndebånd sammen med Høvinghoff-rollingerne i Harlev.

Arne.
Jeg må med skam melde, at jeg endnu ikke har fået lånt Abildtrups bog om slægten fra Bjødstrup.
Jeg har i årevis haft de allerbedste intentioner, men det er indtil videre ikke blevet til noget. Nu skal jeg nok gøre noget ved det i stedet for at lukrere på andres informationer.
”Vestjysk Bondeliv” skal jeg også have lånt.

For at komme videre, ser det ud til at blive ”the hard way”, altså igennem faddere, for at komme videre i historien.

Jeg har gennemgået kirkebogen for Sevel sogn fra 1686 til 1733, og har fundet følgende:
Karen Christensdatter, gift med Laurids Iversen i Bjørnkjær (død 1707), Sevel.
Børn født i Sevel sogn:
Iver 1690
Christen 1692
Søren 1695
Jørgen 1697
Christen 1701
Anne Margrethe 1703 (sandsynligvis død inden 1706)
Anne Margrethe 1706 g.1726 m. Mads Jensen af Haderup.

Desværre har jeg ikke fundet nogle af drengebørnene gift i sognet, så deres vielse skal nok søges udensogns, selvom de godt kan befinde sig i Sevel sogn efter giftermålet. (Ingen Søren og Jørgen, men måske Iver, men er usikker om ham indtil videre)

Jeg nåede lige at kigge lidt efter Anne Margrethe og Mads Jensen i Haderup sogn, men er ikke helt klar over, om Mads Jensen i Neder Feldborg er den rigtige person, men en Mads Jensens hustru i N. Feldborg står fadder i 1731 (AO, opslag 27) og kaldes (Degnens?) Margrethe Laustdatter i N. Feldborg.

Sjovt nok er næsten alle personer i arveafkaldet rejst et godt stykke mod syd. (hmm!)

Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl:
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 30/10/2011 21:57
Mads Jensen i Neder Feldborg har du her:
http://hammerum-herred.dk/gedcom/gedcom_vis_person.php?nr=1184

og kaldes (Degnens?) Margrethe Laustdatter i N. Feldborg.

Står der ikke "Anne Margrete"


mvh, a.f.

Redigeret af feldborg d. 30/10/2011 22:04
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 794
Bopæl:
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 13/11/2011 19:07
Undskyld mit sene svar, men jeg leder stadigvæk.
Jo Arne, der står Anne Margrete i kirkebogen.

Ifølge en hjemmeside skulle Laurids Iversens enke ,Karen Christensdatter, have giftet sig med en Erich Bjørnkjær. Er der nogen der har kendskab til hvor og hvornår de er blevet gift?

Hilsen
Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Esben
Medlemmer

Antal indlæg: 97
Bopæl:
Tilmeldt: 11.02.09
Lagt på d. 15/11/2011 00:26
Hej Ruth.

Jeg tror jeg har fundet din Erik i mine Bjørnkær-notater.

Erik Paaskesen, født ca. 1680, "blev gift med en enke i den store gård Bjørnkær". Han fik halvdelen af gården i fæste: 5 tdr. og 6 skp. Dette ægtepar fik tilsyneladende ingen børn. Umiddelbart må de være gift i Sevel ca. 1708.

(Erik var søn af fæster Paaske Eriksen og Anne Christensdatter fra Sevel Skovby).

Jeg tør ikke sige, om det var Øster- eller Vester Bjørnkær de havde, men familien er flyttet inden kirkeindsamlingen i 1755. Der nævnes da 2 andre familier i Bjørnkær, nemlig Peder Holland og Christen Nielsen Brødbæk. Christen Nielsen Brødbæk kom til Vester Bjørnkær allerede ca. 1740.

Hilsen Esben.
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 794
Bopæl:
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 24/09/2018 18:34
Jeg fortsætter lige denne tråd med arveafkaldet efter Christen Jensen i Over Simmelkær (ca. 1615 – 1678/81) og hustru Kirsten Madsdatter Gråsand (ca. 1630- 1699)

Kilde: ”Min midtjyske Slægt” (og andre)

1. Christen Christensen, boede 1699 i St. Stoubæk i Aulum Sogn. Var Fuldmægtig for en eller flere af Egnens Herremænd.
2. Peder Christensen, der 1699 var fraværende under Skiftet.
3. Mads Christensen, nævnes 1699 som boende i Sneptrup I Ørre Sogn.
4. Jens Christensen, nævnes 1699 som Selvejer i Øster Høgild, Rind Sogn.
5. Lavrids Christensen, nævnes 1702 som Ejer af to Gaarde I Bjødstrup. Det er denne Mand, som fortsætter vor Slægtslinie, gift med Mette Pedersdatter, Datter af Delefoged Peder Jørgensen i Bjødstrup.
6. Ellen Christensdatter, gift med Selvejer Thomas Thomsen i Gelleruplund.
7. Boel Christensdatter, gift med Selvejer Niels Andersen i Fastrup i Gellerup.
8. Karen Christensdatter, gift med Lavrids Iversen i Bjørnkjær, Sevel.
9. Maren Christensdatter, gift med Jep Andersen i Over Simmelkjær.

Er der nogen der ved, hvad der blev af:

2: Peder Christensen, der var fraværende under skiftet og
7. Bodil Christensdatter ~ Niels Andersen i Fastrup

Niels Andersens hustru Bodil Christensdatter ser man for sidste gang i Gjellerup kirkebog 1703 sammen med søster Ellen fra Gjelleruplund, hvor de står faddere ved broderen Laust Christensens søn Peder i Bjødstrup.

Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Esben
Medlemmer

Antal indlæg: 97
Bopæl:
Tilmeldt: 11.02.09
Lagt på d. 09/10/2018 21:29
Hej Ruth.

Peder Christensen, som nævnes i 1699, var siden fæster i Over Simmelkær (Ørre sogn). Han var gift med Kirsten Pedersdatter, som blev begravet 12.06.1764 i Ørre. Peder blev begravet 04.07.1756 i Ørre. De fik med sikkerhed sønnen Christen omkring 1720 (kirkebogen starter først 1728). Stor efterslægt i Over Simmelkær.

Kilde bl.a: "Slægten fra Vester Vistorp", Dansk Slægtsforskning, 1970.

Mvh. Esben
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 794
Bopæl:
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 26/10/2018 10:40
Jeg har det noget svært med, at Peder Christensen i Over Simmelkær skulle være søn af Christen Jensen og Kirsten Madsdatter Gråsand.

Hvad taler for, at han er den rigtige?

Hvis man ser på skiftet efter Peder Christensens enke:
Erik Brejl: Hammerum-herred

90 Kirsten Pedersdatter (før 1700-1764) i Over Simmelkær. 4.1.1765, fol.211.
Enke (efter Peder Christensen ca. 1660-1756). B:
Søren,
Christen, f.ca. 1720
Peder,
Niels,
Maren,
Mette,
Karen [alle u.å.].
FM: Simon Enevoldsen Dove

Peder Christensens ca. fødselsdato har jeg forsøgt at udregne efter skiftet efter hans forældre, idet vi må gå ud fra, at han og søskende er opstillet kronologisk efter alder, med drengene først.

Det er godt nok sent, at han får 7 børn, også selvom det kunne være i 2. ægteskab.
Kirsten kunne også godt være i 2. ægteskab, og tidligere have været gift med en Søren.

Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Esben
Medlemmer

Antal indlæg: 97
Bopæl:
Tilmeldt: 11.02.09
Lagt på d. 04/11/2018 09:09
Hej Ruth.

Ja - det er lige med at få årstallene til at passe!

Men vi har også lidt samme udfordring med Christen Jensen født ca. 1615. Mange anslår Laurids i Bjødstrup til at være født ca. 1670, og derved ville Christen også være "oppe i årene". Vi kender jo heller ikke alderen på yngste søster Maren. Mht. Peder Christensens alder, har jeg hørt den teori at han måske var den yngste af sønnerne. At han er på listen efter Christen Christensen ved arveafkaldet i 1699, skulle så nødvendigvis ikke betyde at han er den andenældste søn (selvom det jo plejer at være sådan). Peder er Christens "Myndling" og derfor skulle han være nævnt lige efter ham? På den tid gjaldt en lov fra 1629 stadig, og der var mænd først myndige i arvesagen, da de var fyldt 25 år. Jeg må indrømme, at jeg ikke er inde i datidens jura osv

Jeg kan heller ikke lige huske om "Slægten fra Vester Vistorp", har andet, som bekræfter sammenhængen...

Hilsen Esben
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
jytteduholm
Medlemmer

Antal indlæg: 118
Bopæl:
Tilmeldt: 03.07.05
Lagt på d. 04/11/2018 14:59
Kære Ruth og Esben!

Har I bemærket, at Peder Christensen ved afkaldet efter forældrene slet ikke var i Danmark, j.v.f. Jørn Jensens afskrift af Hammerum herreds tingbog:

444 4.marts Jep Andersen Simmelkær, varselsmænd Jens Pedersen i Gindeskov i Haderup sogn og (Knud Mikkelsen)? tj. i Simmelkær, varslet Laurids Iversen Bjørnkær i Sevel sogn, Christen Christen Stoubæk på egne og broder Peder Christensens vegne der var udenlands, Mads Christensen i Sneftrup, Thomas Thomsen Gjelleruplund og Laurids Chirstensen sst, Niels Andersen Sønder Fastrup på deres hustruers vegne og Jens Christensen i Øster Høgild, for at give Jep Andersen i Simmelkær afkald efter hans hustrus forældre Christen Jensen og hustru Anne Madsdatter som boede sst.Hvad det mon betyder, er uvist. Personligt synes jeg, kilderne i Ørre sogn i begyndelsen af 1700-tallet er alt for tynde til at drage drastiske konklusioner. Peder Christensen var et meget almindeligt navn - f.eks. boede der også omkring 1730 en Peder Christensen i Neder Simmelkær.

Vh. Jytte - MÅSKE efterkommer af Maren Christensdatter fra afkaldet
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 794
Bopæl:
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 05/11/2018 13:41
Hammerum herred justitsprotokol 1693, anslået opslag 22

Thomas Thomsen Lund lovbud 1/2 gård i Gjelleruplund. g. Ellen Christensdatter
Varslet
Jens Christensen Sønder Fastrup,
Jens Thomsen Sønderos, (1649-1702) ?
Morten Jepsen Simmelkær, g. mor Kirsten Madsdatter Gråsand
Mads Christensen Simmelkær,
Christen Christensen Stoubæk,
Niels Andersen i Skjerk g. Bodil Christensdatter
Lars Iversen (Bredkær?) (skal være Biørnkjær) g. Karen Christensdatter

Der mangler så 3 personer ved lovbudet: Maren må være ugift, Peder og Laurids under 25 år.

Jeg ved ikke hvem Jens Thomsen Sønderos er, men han bliver gift i Sunds 1682 med Maren Jensdatter Skophus, så han hører ikke hjemme i ”vores” familie.

Et meget svagt bud jeg kan komme med på børnenes fødselsår er dette, og det kunne jo være dejligt, hvis vi kunne få det indkredset noget bedre.

Christen Christensen i Stoubæk f. før 1658 (fadder 1690 i Haderup)
Bodil Christesdatter f. før 1662 - e. 1703 (fadder 1690 og 1703 i Haderup)
Karen Christensdatter ca. 1664 – e. 1726 (får børn 1690-1705 i Haderup)
Maren Christensdatter ca. 1665 - 1740
Mads Christensen ca. 1667 - e. 1702
Jens Christensen ca. 1669 – 1716
Peder Christensen f. e. 1668 – 1756
Laurids Christensen ca. 1671 – 1722
Ellen Christensdatter 1672-1752


Karen kan evt. have haft sine to søskende Peder og Maren boende hos sig i årene 1689 -1692 i Bjørnkjær i Sevel. Hvis ja, så står de faddere ved Karens mand, Laurids Iversens søster Kirsten Iversdatters børn

AO, Sevel sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt 1686-1710, opslag 30
1689
Eodem (Dom Quasi = 7. april) blev Christen (Jensen) Heerups Barn døbt kaldet Christen
baaret af Laurids Iversens Hustru i Biørnkiær Karen Christensdaatter (morbrors hustru)
Faddere
Jens Lauridsen i Herup (nok farfar)
Jens Kierkgaard og (morbror Jens Iversen)
Peder Christenss af Biørnk (morbrors svoger?)
Jens Lauritsens Hustru i Herup (nok farmor)
Karen og Maren Christensd i Biørnkiær (morbrors hustru og søster?)

1692 står Maren Christensdatter i Bjørnkjær fadder ved samme forældres barn.
1692 står Peder Christensen i Bjørnkjær også fadder ved (søster?) Karen Christensdatters barn

Derefter forsvinder Maren og Peder med Stednavnet Bjørnkjær ud af kirkebogen.

Kære Jytte.
Ja, jeg havde godt set, at Peder opholder sig udenlands, men jeg lagde ikke så meget i det, da det kan være hvor som helst: I det slesvigske eller måske i København med en kræmmerpose? Det tør jeg slet ikke gætte på.

Hilsen Ruth 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Esben
Medlemmer

Antal indlæg: 97
Bopæl:
Tilmeldt: 11.02.09
Lagt på d. 06/11/2018 20:07
Hej Jytte og Ruth

Spændende at der dukker mere nyt op!

I skiftet i 1699 nævnes også at Laurids havde "forstrakt" Peder med penge i København, så han har nok været ude som handlende. Iøvrigt var Peders sønnesøn, Christen Christensen, hosekræmmer i Helsingør i 1807.

Jeg synet dit bud på søskendeflokkens indbyrdes alder er rigtig godt! Det er jo lidt af et puslespil, men dit grundige arbejde giver nogle gode fingerpeg!

Et forsigtigt bud fra min side ang. Peder er, at han måske har overtaget søster Marens fæstegård i Over Simmelkær ca. 1709. Da er hun blevet enke og flytter til Bredvig til sin nye mand. Så er Peder måske blevet gift ca. 1710, og derefter fået de 7 levende børn inden Ørre kirkebog starter i 1728.

Mvh. Esben

Redigeret af Esben d. 09/11/2018 12:38
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 794
Bopæl:
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 07/11/2018 17:47
Jeg har ikke fået set noget videre på Peder Christensen og efterkommere. Jeg vidste ikke, at hans barnebarn Christen Christensen (Simmelkær) blev hosekræmmer i Helsingør. Det er så blevet indført. Han har jo både sin nevø og niece fra Simmelkær boende hos sig. Hvor svært kan det være, når man får det hele forærende?

Jeg skal lige have noget på plads:
Peder Christensens søn, Christen Pedersen er f. ca. 1720, men hans begravelsesindførsel er ikke indskrevet i kirkebogen. Til gengæld dør en Christen Brændgaard d. 7. aug. 1789, og iflg. FT 1787 kan det kun være Christen Pedersen fra Simmelkær. Er det kanske en fejlskrivning fra præstens side, eller findes der en Christen Brændgaard på samme alder??

Tidligere oppe i tråden nævnte jeg, at Peder Christensens hustru Kirsten Pedersdatter måske kunne have været gift med en Søren.
Jeg er nu kommet på andre tanker, fordi der er noget ”spøjst” med drengenavnene ved mindst 3 af Gråsand-arvingernes børn.

Karen Christensdatter i Bjørnkjær får drengebørn i rækkefølgen:
1): Iver = farfar,
2): Christen = morfar
3): Søren ?
Peder Christensen i Over Simmelkær får drengebørn i rækkefølgen:
1): Søren ?
2): Christen = farfar
3): Peder = morfar
Laurids Christensen i Bjødstrup får drengebørn i rækkefølgen:
1): Peder = morfar
2): Christen = farfar
3): Søren ?
Ellen Christensdatter på Ryberg når ikke at få så mange drengebørn, at en Søren kan opkaldes

Hvem er den Søren, som børnene er opkaldt efter? Den første Søren, der bliver født er Karen Christensdatters i 1695, så vi skal langt tilbage, hvis der er slægtsforbindelse.

Resten af Gråsand-arvingernes børn har jeg nærmest ingen navne på:
Christen Stoubæk i Aulum, Bodil Christensdatter i Fastrup, Maren Christensdatter i Bredvig, Mads Christensen i Sneftrup, Jens Christensen i Høgild.

Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
luk nu forum op
Medlemmer

Antal indlæg: 256
Bopæl:
Tilmeldt: 04.10.05
Lagt på d. 07/11/2018 19:33
Hej Ruth,
Jens Christensen og Anne Mikkelsdatter havde så vidt jeg kan tyde en søn Jens Jensen, kaldet Jens Høgild.

mine optegnelser om ham:

Var formynder for moderen 1723 ved lovbud af Øster Høgild. Boede Karstoft, senere Salholt og Arevad Mølle. Var gift med præstedatter Sinding Nøvling,
En restancesag 1727 skyldte han et beløb, i hans fraværelse skulle Christen Lauridsen Øster Høgild betale, men der var ikke nok penge, for der var sagsomkostninger, sag opsættes endnu 3 uger. Jens Høgild var sansynligvis hosekræmmer i København.
tilføjelse:
I HH tingbog 1729 starter en omfattende sag om Christen Bjørnkærs påståede brudte ægteskabsløfte til Kirsten Jensdatter, der var blevet svanger, hendes far sognedegnen Jens Poulsen Vorgod forsøger at redde familiens ære. opslag 313
denne sides tingbog.

mvh Jørn

Redigeret af luk nu forum op d. 07/11/2018 21:29
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
jytteduholm
Medlemmer

Antal indlæg: 118
Bopæl:
Tilmeldt: 03.07.05
Lagt på d. 08/11/2018 08:30
Kære Ruth og andre interesserede!

Her er Maren Christensdatters børn - de, der kendes. Jeg har skrevet om dem i tidligere tråde:
1 Anna Kirstine Jepsdatter (?), født ca. 1699, død 1771 i Sønder Fastrup, Gjellerup sogn. Gift 22.10. 1728 i Ørre sogn med Clement Jensen fra Sønder Fastrup. Desværre er det endnu ikke lykkedes mig at finde Anna Kirstines efternavn. Ved vielsen nævnes hun kun som ’Anna Kirstine af Brevig i Brevig’. Hun fik ingen børn med sin Clement, og optræder i Gjellerup Kirkebog blot enkelte gange som fadder – altid kun som ’Stine’ eller ’Clemmend Jensens Kone’. Tilsyneladende havde Anna Kirstine en søster boende hos sig i Fastrup, eftersom ’Clemmend Jensens Konis Søster i Fastrup’ en enkelt gang optræder som fadder. Desværre er der heller ikke her noget skifte, hverken efter Clement, Anna Kirstine eller den ukendte søster.

2. Jep Jepsen Brevig, død 1744 i Holstebro (8). Jep Jepsen Brevig var købmand i Holstebro og rimelig velhavende. Han nævnes nogle gange i i J. Aldals store Holstebro-historie (9), men desværre optræder han ikke i borgerskabsprotokollerne. Tilsyneladende blev der heller ikke holdt skifte efter Jep Brevig, hvilket kan undre.

Jep Jepsen Brevig giftede sig 1731 i Gjellerup sogn med sin kusine Kirsten Thomasdatter Lund, født ca. 1696, død 1772 i Holstebro. Kirsten var en datter af ’gårdspekulanten’ Thomas Thomsen Lund (1655-1746) og Ellen Christensdatter (født ca. 1662 - død 1752 på godset Ryberg, som ejedes af en datter og svigersøn) (10)

.......

3. Bodil Thomasdatter, om hvem, jeg kun ved ganske lidt. Hun blev 17.10.1728 gift i Ørre med Jens Jensen af Merrild i Vildbjerg sogn. Ved vielsen kaldtes hun ’Bodil Thomasdatter af Brevig i Brevig’ (13). Bodil døde 1740 i Hedeagerhus, Merrild Mark, Vildbjerg sogn efterladende sig mand og 4 små børn: Thomas, 9 år, Jens, 5 år, Karen , 10 år samt Edel, 7 år. Der findes et skifte efter Bodil – heri nævnes hendes ’Broder Jeppe Bredvig i Holstebroe’, som enkemanden skyldte penge (14).

5. Birthe Sophie Thomasdatter, født ca. 1709, død 1774 i Ørre Degnebolig, Ørre sogn. Gift med Christen Iversen (1704-1776), bonde (?) i Bredvig i Ørre sogn, derefter sognedegn i Ørre 1758-1775. Der er påvist forbindelse til søsteren Anne Cathrine.

5. Anne Cathrine Thomasdatter (ca. 1710 – 1790).
Hun blev gift 1738 i Vildbjerg sogn med Hans Jespersen fra Vestergård i Rødding, med hvem hun blandt andet fik børnene Thomas Hansen (f. 1741) og Kirsten Hansdatter (1746 - 1818). I 1746 blev Anne Cathrine gift anden gang i Vildbjerg med Christen Madsen. Også i dette ægteskab fødtes flere børn, men kun en blev voksen: Datteren Maren (f. 1750), der overtog Vestergård sammen med sin mand, Mourids Christensen. At Anne stammede fra Bredvig i Ørre er fuldt ud bevist via indførsler i Tønder kirkebog, hvor hendes datter Kirsten flyttede til.

Venlig hilsen

Jytte

 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
jytteduholm
Medlemmer

Antal indlæg: 118
Bopæl:
Tilmeldt: 03.07.05
Lagt på d. 08/11/2018 08:32
Kære alle!
Med hensyn til Simmelkær-familien i Helsingør:
Man kan 'besøge' familien her:

http://helsingormuseer.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=114

Vh. Jytte
 
Side 1 af 2 1 2 >
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk