hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
vms09:20
Vagn Nedergaard 1 Dag
gammelvind 2 Dage
JL 3 Dage
Erna 1 Uge
Poul Erik Pallesen 1 Uge
Karl Tolstrup 1 Uge
Verner Nielsen 1 Uge
hfm 1 Uge
Karlsen 1 Uge
AageK 1 Uge
Lissy Bak 2 Uger
gismog 2 Uger
vilandt 2 Uger
Bjarne Andersen 3 Uger

Gæster online: 5

Din IP-adresse: 3.216.79.60

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Se indlæg
hammerum-herred.dk | Forum | Efterlysninger
Forfatter Lægsrulle 1789 Brande
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 12/01/2011 15:35
Hej,

en tak til Axel Thomsen og Arne Feldborg for at lægge Lægsrullen 1789 for Koldinghuus og Lundenæs amter affotograferet ind på hammerum-herred.dk. Fotoerne er ganske klare og i særdeles god opløsning. Første gang jeg kiggede i denne lægsrulle var i Mormonfilme i Viborg Landsarkiv og det var til at få dårlige øjne af - det var overanstrengende grimt.

I lægderne 84 og 85, som er Brande sogn, er der 297 navne, hvortil jeg har føjet 8 fædre som optræder underforstået i kædeægteskaber. De 297 består af 191 sønner, 104 fædre og 2 lægsmænd.

Skriften er ret stor og ser let læselig ud, men de frie kommentarer, hvor man anderledes end ved steder og navne ikke kender konteksten, er særdeles svært læselige (i hvert fald for mig, se længere nede).

Af ukendte grunde - eller ved nogen hvordan det kan gå til? - er der tre fædre i andre sogne, som tilhører andre lægder nemlig Jakob Larsen af Aagaard, Thyregod med søn Lars. Thomas Jensen i Filskov, Sønder Omme med to sønner Jens og Niels, og til sidst Jørgen Sørensen i Store Hestlund, give med søn Christen. Både Aagaard og Store Hestlund ligger lige på grænsen til Brande sogn, men det er ikke tilfældet for Filskov.

De 191 stavnsbunde sønner fordeler sig som så:
39 har været til session (deres højde i tommer angives)
13 springer soldat på et tidspunkt i perioden 1784 - 91
8 i København dels uden tilladelse, må udskrives (2 køber sig derefter fri mod 30 rdlr.)
9 rømt (een formodes sønden Riibe)
2 i Als, Sønderjylland (Slesvig) uden tilladelse
1 deserteret (havde tjent 4 år, blev udskrevet soldat igen og ville ikke)
Resten mest hjemme i Brande men en snes i andre sogne.

Jeg har lagt min bearbejdning af Lægsrullen 1789 for Brande ind på:
http://www.nørvang-herred.dk/brande/folketal/komtFolk.htm

Lettest at gå til er den klapbare version sorteret efter sted med fædrenes navne. Der er også en fuld tekst version og en sorterbar udformning.

Seks fornavne er forkerte og fem efternavne. Lægsrullen er ret løs i omgang med opholdssteder, hvoraf i hvert fald 7 er forkerte (hiemme, hvor sønnen var et andet sted). Fødesteder opgives mindst 4 gange fejlagtigt som sammesteds som faderen bor 1789.
Mads Christensen Hannerup boede først i læg 84 i Skærlund, hvor to sønner fødes og føres, og i 1789 i Blæsbjerg i læg 85, hvor der angives fire sønner hvoraf een ikke synes at eksistere.

Et navn formår jeg ikke at læse i læg 85:
{Far:} Jens Jensen Borup
47. ? Jensen
Se
http://www.hammerum-herred.dk/laegdsruller/vis_bog.php?nr=72&dir=1789&size=67
Jeg kan heller ikke forbinde navnet til kendte personer i Borup i Brande sogn, hvor der er en Jens Jensen Boel og en Jens Jensen Søndergaard.

Der er en del nyt i rullen. Måske først om Søren Jensen, som er Søren Kierkegaards bedstefar. Af andre kilder vides, at han var i Brandlund, Brande i 1789 selv om dette ikke angives i lægsrullen. Men hans sønner angives specielt at være født i Uhre Brande, hvilket hidtil ikke var kendt. Lars er født 1755c i Uhre og Jens efter lægsrullen to år senere i 1757c også i Uhre. En Søren Jensen ses i extraskattelisten 1763 i Uhre og det er altså denne mand.
Jeg havde først praktisk udelukket dette, fordi hans kone Maren Larsdatter døde i 1821 med angivet alder 90, hvilket ofte er en del år galt. I gennemsnit omkring 4 år for højt i Brande ud fra folketællingen 1787 og de fødsler der findes i andre sogne (Brande kirkebog begynder for sent til dette i 1774). Dette ville lægge hendes fødsel 1731 tidligst og mere sandsynligt omkring 1735. Dvs hun skulle have giftet sig som 18 eller 19 årig for at få det første barn 1755, hvilket er meget trangt.
Dette ræsonnement passer altså ikke. Hvad der stadig gælder er, at Søren Jensen efter dødsalderen tilbageregnet skal være født 1725c, hvilket gør ham til 16 år gammel plus og minus lidt i 1741, hvor vi har en fuldstændig lægsrulle med alle sønner over 10 år fra Brande sogn, hvori han ikke er fortegnet. Det er således meget usandsynligt, at han er født i Brande sogn, hvilket passer med hans søn Jens' datters, Bodil Marie Jensdatters, udsagn i 1868 til Søren Kierkegaards literære eksekutor Barfod, at han vist ikke var født i Brande sogn. Det skal nævnes, at hun blev født efter hans død og ikke havde førstehåndsviden.

Henning Nielsen, som Arne Feldborg efterlyste i Brande sogn, ses her at være søn af Niels Christensen i Uhre, hvilket allerede var formodet og næsten bevist, fordi han optræder som fadder ved broderen Christen Nielsen i Uhre. I 1793 udstedes skøde på en gård i Fjelstervang i Vorgod sogn fra Christen Christensen Tornvig til 'svoger' Henning Nielsen fra Uhre i Brande. Elisabet Østergaard Petersen har en hjemmeside (uden mailadresse), hvor hun ikke ved, hvor Henning Nielsen blev født (Uhre, Brande), jeg ved ikke om Elisabet har noget med hammerum-herred.dk at gøre.

I Dørslund udredes en hel familie indirekte:
Peder Nielsen, Døslund {far}
11. Niels Pedersen, Døslund {fødested}, 20, , Nørlund {opholdssted 1789}
12. Peder Pedersen, Døslund, 18, , Khaun hos Hosekræmmer Alling i Store Køeb Mager Gade {gaden gennemstreget}, Maa inkaldes {anden skrift:} [...broe] Stræde No. 74 - udskr. til L. soldat i fuld [.......] [........] dygtig. Efter Caniellie [Anseletian?] af 21 sept 1791, erholt frie Paß, som opdragen ved Handelen, imod 30 rd.
13. Mads Pedersen, Døslund, 16, , hiemme
14. Peder Thomsen, Døslund, 13, , hiemme {Far Thomas Christensen Lund gift før kirkebogen med enken efter Peder Nielsen Dorte Pedersdatter.}
15. Niels Christensen, Døslund, 1, , hiemme {Far Christen Nielsen først gift med Dorte Pedersdatter, derefter med moderen Ane Eriksdatter.}

Her er det ikke mændene, der fører ordet, men kvinden Dorte Pedersdatter, der er gift 1. Peder Nielsen †1773c, 2. Thomas Christensen †1779 og 3. Christen Nielsen.
Peder Nielsen er far til Niels, Peder og Mads.
Thomas Christensen er far til Peder Thomsen.
Christen Nielsen er far til Niels Christensen, hvis mor er hans 2. kone Ane Eriksdatter.
I min liste har jeg indføjet fædrene Thomas Christensen og Christen Nielsen, der vises i rød skrift for at gøre opmærksom på at de ikke forefindes i den originale lægsrulle.
Denne familie i Dørslund kan nu med nogenlunde sandsynlighed føres tilbage til Niels Bertelsen fra matriklen 1664, hvorved skiftet 1755 efter Peder Jakobsen i Rind er et nøgledokument. De andre tre halvgårde kan ikke føres altfor langt tilbage.

Et lignende kædeægteskab ses i Lille Langkær, hvor Maren Christensdatter er den forbindende person med tre ægteskaber.

Venlig Hilsen


Villy M. Sorensen
München

www.nørvang-herred.dk
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Lægsrulle 1789 Brande
Søndergaard
Medlemmer

Antal indlæg: 123
Bopæl:
Tilmeldt: 18.04.08
Lagt på d. 12/01/2011 20:49
Hej Villy.

Tak for - igen - et flot stykke arbejde! Det er noget vi alle kan have stor glæde af.

vms skrev:
Et navn formår jeg ikke at læse i læg 85:
{Far:} Jens Jensen Borup
47. ? Jensen


Jeg læser det som "Jørgen", og hans opholdssted er "Høgild" (i Rind Sogn). Hvis man sammenligner med næste side nederst er der to gang Jørgen Jørgensen indført - og det ligner på skriften.

Men det gør formentlig ikke sagen lettere, hvis der står Jørgen. Jeg har ikke kunnet finde noget der matcher i FT 1787 og FT 1801 i Rind eller Brande (som du jo også selv har godt styr på).


Venlig hilsen

John Søndergaard Nielsen
Slægtsdatabase: tng.jonima.dk
Slægtsside: jonima.dk

Redigeret af Søndergaard d. 12/01/2011 20:50
www.jonima.dk  
Forfatter RE: Lægsrulle 1789 Brande
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 13/01/2011 15:24
Hej John,

jeg havde også læst det som Jørgen, men kom i tvivl ved at se Jørgen Sørensen lige ovenfor, hvor jeg så Jørgen, mens jeg læste Jorg, Jarg på selve linien, hvorved J'et ikke så helt rigtigt ud. Men du har ret, Jørgen på næste side skrives også sådan.
Som du nævner er denne Jørgen ellers ikke set.

Mange steder i spalten "Bemærkninger" dukker et ord op, som jeg har skrevet ud som "Leiet" og har med at gøre at vedkommende er færdig med sin tjeneste. Jeg tror ikke udskriften er rigtig, er der nogen eksperter på lægsruller, der ved hvad det skal være? Et eksempel ses lige ovenfor faderen Jens Jensen nævnt ovenfor.

Venlig Hilsen


Villy M. Sorensen
München

www.nørvang-herred.dk
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Lægsrulle 1789 Brande
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl:
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 14/01/2011 01:05
vms skrev:
I lægderne 84 og 85, som er Brande sogn, er der 297 navne, hvortil jeg har føjet 8 fædre som optræder underforstået i kædeægteskaber. De 297 består af 191 sønner, 104 fædre og 2 lægsmænd.

Tak for de mange gode oplysninger og rettelser / tilføjelser til lægdsrullerne for Brande, og for linket til din side med flere oplysninger om de pågældende personer.

Jeg har tilladt mig at lægge et link ind til tråden her på siden med Lægdsruller.


Henning Nielsen, som Arne Feldborg efterlyste i Brande sogn, ses her at være søn af Niels Christensen i Uhre, hvilket allerede var formodet og næsten bevist, fordi han optræder som fadder ved broderen Christen Nielsen i Uhre. I 1793 udstedes skøde på en gård i Fjelstervang i Vorgod sogn fra Christen Christensen Tornvig til 'svoger' Henning Nielsen fra Uhre i Brande. Elisabet Østergaard Petersen har en hjemmeside (uden mailadresse), hvor hun ikke ved, hvor Henning Nielsen blev født (Uhre, Brande), jeg ved ikke om Elisabet har noget med hammerum-herred.dk at gøre.

Jo, da. Hun har været en flittig gæst og bidragyder her på siden. Hun er kendt under signaturen "EØP".


mvh, a.f.
hammerum-herred.dk  
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk