hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
erling leerhøy14:51
vms 1 Dag
Karlsen 1 Dag
Preben Andersen 1 Dag
bjla 2 Dage
gammelvind 5 Dage
Vagn Nedergaard 1 Uge
JL 1 Uge
Erna 2 Uger
Poul Erik Pallesen 2 Uger
Karl Tolstrup 2 Uger
Verner Nielsen 2 Uger
hfm 2 Uger
AageK 2 Uger
Lissy Bak 3 Uger

Gæster online: 4

Din IP-adresse: 3.237.67.179

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Opslagsregister til B79-01
Tilbage

Opslagsregister til Hammerum Herreds tingbog (Justitsprotokol)
B79-01, 1688 - 1693

Tilbage
Skrevet af Jørn Jensen.
Lørdag er tingdag. Stokkemænd, også kaldet otte mænd, kun nedskrevet årligt, ikke hver tingdag, ligesom skatterestancelister ikke er afskrevet. Folienumre ikke benyttet, men de opslagsnumre der ses på siden Hammerum-herred. Ikke korreturlæst. Hos statens arkiver er opslagsnumre omtrent det halve.

1688

hammerum-herred.dk opslag 5
AO (anslået) opsl. 5
 
Hr. Jens Gødstrup sognepræst til Snejbjerg og Tjørring begærede 4 synsmænd vedr. Sivebæk mænds skade på hans eng og korn.
 
hammerum-herred.dk opslag 7
AO (anslået) opsl. 6
 
15. sept Knud Jakobsen skøder fra sig og sin hustru Maren (. . . . . ) part af Bjødstrup til velagtede karl Peder Jørgensen Fastrup
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
Løverdagen den 22. september otte mænd: Laurs Christensen i Gl. Arnborg, Jep Jensen i Lind, Søren Pedersen i Isen, Christen Laursen i Hestllund???Knud Christesen i Silstrup, Niels Ibsen i Mostgård, Thomas Nielsen i Herning by på Christen Madsens vegne i Roin.
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
22. sept For retten fremstod ærlige og velagtede mand Peder Jensen Gjellerup og klagede over Christen Clausen
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
Niels Lassen i Mørup klager over nabo Anders Christensen i Baggiskær, han har slået hans barn på marken.
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
Anders Christensen i Felding på Bertel Lindvigs vegne, syne øde byggesteder i Felding sogn. Knud Olesen i Drongstrup og Niels Høgsvig
 
hammerum-herred.dk opslag 9
AO (anslået) opsl. 7
 
22. sept Peder Jensen Vester Høgild 1. ting vedr. lovbud på selvejergård i Hammerum.
 
hammerum-herred.dk opslag 9
AO (anslået) opsl. 7
 
Peder Jensen Gjellerup fremstod i retten, 2 varslingsmænd, Visti Jensen og Laurs Pedersen i Gjellerup, varsel givet Maren Jensdatter værende hos Morten Pedersen i Gjellerup med hendes mand og lavv�rge Christen Clausen om ord og overlast, vidner: Knud Christensen, Maren Espersdatter, Troels Mikkelsen
 
hammerum-herred.dk opslag 10
AO (anslået) opsl. 8
 
6. okt Peder Jensen Vester Høgild 2. ting lovbud selvejergård i Hammerum.
 
hammerum-herred.dk opslag 10
AO (anslået) opsl. 8
 
13. okt Christen Jensen Amtrup på Bertel Laursen på Jullingsholm hans vegne angående Poul Jensen Vester (Bjerre) og Svend Christensen ved Felding kirke, sag opsat 14 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 10
AO (anslået) opsl. 8
 
Peder Jensen i Gjellerup mod Christen Clausen og hustru. I sagen nævnes Morten pedersens hustru Catarine Volchert, Maren Andersdatter, Anders Christensens. Maren Jensdatter har kastet lud på Peder Jensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 11
AO (anslået) opsl. 8
 
Christen Andersen i Kib�k, varselsmænd Bertel Madsen i . . og Anders Pedersen i Kibæk. Karen Andersdatter som var Jens Mikkelsens kone i Kibæk sagde at Christen Andersen og hendes mand havde været i klammeri. Deres husbond var Peder Poulsen Tanderup.
 
hammerum-herred.dk opslag 12
AO (anslået) opsl. 9
 
Peder Jensen Vester Høgild 3. ting lovbud selvejerbondegård i Hammerum, varslet Anne Pedersdatter i Vester Høgild, . . . . . . Jensen, Jens Jensen, Elle Jensdatter. Yderligere varslet Niels Graversen for skatterestance
 
hammerum-herred.dk opslag 12
AO (anslået) opsl. 9
 
13. okt Jens Christensen Bundgård i Ikast på sin husbonds vegne, Sofia Gyldenstjerne til Holmgård, vedr. resterende landgilde
 
hammerum-herred.dk opslag 13
AO (anslået) opsl. 9
 
27. okt Bertel Laustsen Lindvig contra den gamle Jens Poulsen, der ville flytte fra stedet, Bertel Laustsen nægtede ham det, han skulle blive og holde opsyn med kornet. Jens Mouritsen Fruergård h�ster. Jens Poulsen syg og sengeliggende, pr�sten Jens Brok fik medlidenhed med ham og lod ham hente til pr�steg�rden med hest og vogn af Jens Mouridsen Fruerg�rd.
 
hammerum-herred.dk opslag 14
AO (anslået) opsl. 10
 
Peder Jensen Gjellerup contra Christen Clausen og hustru Maren Jensdatter, dom.
 
hammerum-herred.dk opslag 14
AO (anslået) opsl. 10
 
For retten Ole Poulsen Hesselvig, varselsmænd Mikkel Bertelsen i Skarrild by og Jens Pedersen sst. varslet Laurs Jørgensen i Øvig vedr. g�ld til hans hustrus fader Peder Jensen i Hesselvig, Samme varslingsmænd varslet Christen Christensen ved Arnborg kirke og Jens Pederse Hjøllund for g�ld til Peder Jensen og erstatning for skade på rugs�d som f�rst skal synes Yderligere varslet med de samme varslingsmænd Birgitte Christensdatter med hendes mand og lavv�rge Jakob Pedersen, angående krav fra Peder Jensen Hesselvig og (??) svoger Ole Poulsen. Peder Jensen og sal. bror Thomas Jensen havde l�nt Birgitte Christensdatter for 17 år siden 1 t�nde rug. Jakob Pedersen sagde at hans kone Birgitte Christensdatter fordrede 2 sk�pper gryn byg og 2 v�dderskind. Af Jens Pedersen Hjøllund Ole Laursen møller i Skarrild mølle fordrede 1� skp og 1 (br�dsk�ppe?) af Jens Pedersen Hjøllund. sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 15
AO (anslået) opsl. 10
 
Sag mellem Jens Mikkelsen og Christen Andersen Kib�k. Dom: Christen Andersen skal betale Jens Mikkelsen 9 mark, foruden betale 5 mark og 10 skilling for misbrugt eder.
 
hammerum-herred.dk opslag 16
AO (anslået) opsl. 11
 
10. nov Ole Poulsen i Hesselvig på konens fader Peder Jensen i Hesselvig hans vegne. Kreditorer Lars Jørgensen i Øvig og Christen Christensen ved Arnborg kirke 2 varslingsmænd Lars Pedersen i Hessevig og Niels Pedersen tj. Hr Peder udi Skarrild. Endvidere sagen mod Birgitte Christensdatter og mand Jakob Pedersen For retten Ole Laursen Skarrild mølle vidner Peder Jensen i Skarrild by og Jens Andersen i Mostgård i Assing sogn contra Jens Pedersen Hjøllund.
 
hammerum-herred.dk opslag 17
AO (anslået) opsl. 11
 
24. nov Sagen Ole M�ller i Skarrild mølle og Jens Pedersen Hjøllund opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 17
AO (anslået) opsl. 11
 
For retten ærlige og velforstandige mand Christen Nielsen i Holstebro, varslingsmænd Peder Christensen i Tovstrup og Niels Hansen i Snejbjerg. Varslet Margrethe Cristensdatter i Krogstrup og Christen Poulsen sst. vedr skyld og landgilde til Christen Nielsen. Endvidere for t�rvesk�r Peder Poulsen Tanderup
 
hammerum-herred.dk opslag 17
AO (anslået) opsl. 11
 
8. dec. Forlig i sagen Ole Laursen i Skarrild mølle og Jens Pedersen Hjøllund.
 
hammerum-herred.dk opslag 18
AO (anslået) opsl. 12
 
15. dec Fremstod J�rgen Christensen Fastrup, delefoged til Lundenæs 2 varslingsmænd Peder Andersen i Snejbjerg og Niels Poulsen sst. Varslet Hr Thomas Jensen sognepræst til Vildbjerg og Timring vedr. restance pr�steg�steri.
 
hammerum-herred.dk opslag 18
AO (anslået) opsl. 12
 
Dette år haver nu ende Gud sin nåde tilvende
 

1689

hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
23. feb Otte mænd, Laurs Jensen i Burgård, Morten Jakobsen i Baggiskær på Simon Pedersens vegne i Sneftrup Jens Ibsen i �. . . strup, Laurs Jensen i Balsgård, Peder Pedersen i Tjørring, Ole Jepsen i Helstrup, Tyge Christensen i Tulstrup, og Christen Nielsen i Fastrup. I dommers sted Jesper Jensen Amtrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
Fremstod J�rgen Christensen Fastrup delefoged til Lundenæs på Sal. Peder Pedersen Sommer hans enke �. . . . . Larsdatters vegne. Kaldsmænd Mikkel Bertelsen i Skarrild by og Søren Jakobsen i Lustrup. lVarslet Jens Pedersen i Ll. Hjøllund for resterende tiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
For retten Peder Ibsen Okkels i Rind sogn på egne og arvingers vegne, kaldsmænd Niels Larsen Mørup og Anders Sørensen i Amtrup, varslet Jens Svenningsen i Tovstrup vedr. en ko som han har haft lejet. sag opsat 8 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 20
AO (anslået) opsl. 13
 
For retten Christen Jensen Tjørring Brogård på egne og Christen . . . vegne i Bassumgård, varselsmænd Jens Madsen Tjørring by og Niels Nielsen i Bassumgård, varslet samtlige Skarrild og Arnborg b�nder undtagen birkeb�nder vedr. bropenge for Tjørring bros vedligeholdelse for 1687 og 1688, 6 skilling af hver helg�rd. Peder Jensen Holtum m�dte i retten på samtlige Skarrild og Arnborgmænd. Sagen opsat 4 uger
 
hammerum-herred.dk opslag 20
AO (anslået) opsl. 13
 
2. marts For retten ærlige og velagtede mand Jens Mouridsen af Tarm, varselsmænd Jens Nielsen af Felding Nederby og Christen Jensen af Omme sogn i Skovsende, tjener til Jullingsholm, varslet Niels Larsen forpagter på Brandtbjerg, talte med hans hustru Maren Pedersdatter ang. Fruerg�rds bygninger, s�d og avl. Synsmænd Christen Christensen i �sterbjerre, Anders Hansen i Vestergård, Peder Jakobsen i Minds og Gravers Sørensen i Felding Nederby, alle af Felding sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 20
AO (anslået) opsl. 13
 
J�rgen Christensen Fastrup delefoged til Lundenæs, 2 varslingsmænd Mads Jensen i Tjørring by og Christen Olesen sst., varslet Hr sognepræst til Gjellerup Svenning Poulsen for resterende pr�steg�steri. for 1682, 1686, 1687 og 1688. Ligeledes varslet Peder Jensen i Gjellerup for resterende kirkeskat.
 
hammerum-herred.dk opslag 22
AO (anslået) opsl. 14
 
Peder Ibsen i Okkels og Christen Eriksen sst. varselsmænd Niels Lassen i Mørup og Peder Andersen i Lind. Varslet var de som de mente havde nogen handel med afd�de Clemen Eriksen nemlig: Niels Nielsen i Vester Lind, vedr. en ko, Gregers Poulsen i Lind for en ko og et �g som var ved Karen S�by, Anders Pedersen og hans moder Karen Sørensdatter for leje af en ko. Erik �. . . . . . i Lind og Christen Jensen og hans moder Maren Christensdatter i Lind, Jens Jepsen og hans far Jep Jensen for en ko, Jep Kr�mmer i Sk�rb�k og hans s�n Niels Jepsen, Adser Poulsen i N�rre Fastrup, Anders �stergård i Fjederholt, Anders Jensen i �ster Høgild og hans moder Karen Jensdatter, Jens Nielsen i Sandgård, Niels Christensens enke Karen Pedersdatter som nu var i Nr. S�by, Jens Jensen i Birkeb�k, Niels Nielsen Holt, Peder Jensen i Vester Høgild og hans moder Anne Pedersdatter for en kobberkedel, Peder Jakobsen i Donsig for en ko, Jens Christensen i Lind for en kohud og en rugager som han havde i pant på Donsig mark, Rasmus Poulsen i Velhusted og Villads Simonsen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 23
AO (anslået) opsl. 14
 
Peder Poulsen Tanderup fremstillede 2 varslingsmænd, Jens Christensen i Lind og Egert Frederiksen sst, sidstn�vnte blev ikke accepteret på grund af udygtighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 23
AO (anslået) opsl. 14
 
9. marts J�rgen Christensen Fastrup, delefoged til Lundenæs begærer dom over Hr Svenning Poulsen (Præstegæsteri?), så og Peder Jensens hustru i Gjellerup. Anne Andersdatter er m�dt, foregivende at hendes mand i hans �rinde er bortrejst. Hun fremviste kvittering på l�st papir fra J�rgen Christensens hustru lydende på 7 rdl, 2mark, 12 skilling. J�rgen Christensen fremh�vede at samme penge skulle v�re arbejdspenge af Visti Jensen og Mads Henriksen p�boende en gård som Peder Jensen er tilh�rig. Anne Andersdatter p�stod at J�rgen Christensen skulle have et stykke eng i leje for 5-6 år siden og v�ret forlover for Clemen Christensen i Fastrup som samme eng skal have nydt, hvilket J�rgen Christensen aldeles benægtede. Anne Andersdatter �nskede derfor ops�ttelse, J�rgen Christensen beg�rede dom.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
Mikkel Nielsen i Ringk�bing fremstod på Peder Poulsen i Tanderup hans vegne, varselsmænd Peder Andersen og Jens Pedersen i Lind. Varslet Peder Ibsen og Christen Eriksen i Okkels vedr. et sk�rt med 4 laug sorte border, og et udsk�ren skab og 4 sm� messingkedler som sal Clemen Okkels havde f�et af Jens Jensen og hans hustru i Birkeb�k. Sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
16. marts Sagen Clemen Okkels arvinger, fremstod Peder Ibsen og Christen Eriksen og fremeskede deres sal. svoger og broders debitorer � nogle vedgik g�ld andre benægtede.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
Fremstod for retten Niels Nielsen i Lind 2 varlingsmænd Anders Pedersen i Lind og Jens Pedersen sst. Varslet Peder Ibsen og Christen Eriksen ang. et sengekl�de og et h�rgarnslagen som Niels Nielsen havde leveret Clemen Okkels for pant for 1 sletdaler. S� fremkom Niels Mortensen i Lind og bevidnede at Clemen Okkels havde solgt en hjulrok til Jakob Skytte i Lind. Niels Lassen i Mørup bevidnede.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
Ting blev holdt mandag d. 25. marts, da l�rdag var Maria bebudelsesdag.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
25. marts Tjørring Bros vedligeholdelse, Skarrild og Arnborgs andel Skarrild og Arnborg mænd klager over at Christen Jensen i Tjørring Brogård og Christen Andersen i Bassumgård opkr�ver 6 skilling af hver gård i Arnborg og Skarrild.
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
6. april Christen Christensen Vinter i Agerskov vedkender sig at v�re skyldig til sin svoger Jep Pedersen, borger og indv�ner i Viborg. 6� rdl
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
13. april Afkald på arv, For retten fremstod Therkel Sørensen på husbond Karen Kieldsdatters vegne, værende i B�lling pr�stegård, at de 3 boel i Silstrup Sl. Niels Kieldsen i �lstrup tilh�rte- afkald sammen med s�steren Anne Kieldsdatter
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
Efter ordre af amtmand J�rgen Grubbe Kaas, syn over en gård i Lind synsmænd Jep Jensen, Erik Mikkelsen, Mads Andersen og Niels Mortensen, g�rden var ejet af Christen Nielsen. Siefert Friis boede der sidst men er nu fraflyttet
 
hammerum-herred.dk opslag 28
AO (anslået) opsl. 17
 
27. april Christian Schultz forvalter på Lundenæs, varsel givet samtlige Lundenæsb�nderog tjenere i Gjellerup sogn, Vium sogn, Arnborg sogn, Rind og Herning sogne, samt �rre og Vildbjerg sogne for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 28
AO (anslået) opsl. 17
 
Sognepr�st Hans Hansen Wrinkel for Arnborg og Skarrild, synsmænd Christen Andersen i Kib�k, Anders Andersen i Vejlgård, Jakob Jensen i Harrildskov vedr. Arnborg kirkeg�rds br�stf�ldighed
 
hammerum-herred.dk opslag 29
AO (anslået) opsl. 17
 
Restanceliste vedr. Lundenæs b�nder
 
hammerum-herred.dk opslag 33
AO (anslået) opsl. 19
 
11. maj Der skyldes 6rdl af N�rre S�by, som Peder Poulsen til Tanderup �rlig skal have af Anders og Peder Jakobsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 34
AO (anslået) opsl. 20
 
For retten fremstod Peder Jensen Vester Høgild, Varselsmænd Jens Hansen i Fastrup og Mads Jensen i Skovby. Varsel givet Anders Pedersen St. Langelund som havde den halve kongetiende i forpagtning, derfor skulle betales19 rdl til herskabet inden 15 dage, ellers kan f�stet af kongetienden v�re forbrudt
 
hammerum-herred.dk opslag 34
AO (anslået) opsl. 20
 
For retten fremstod Mads Christensen i Tjørringby, varslingsmænd Christen Christensen i Tjørringby og Niels (�. ) i Birk. Varsel givet Bertel Pedersen boende i Skanderup i Koldinghus amt på Anne Nielsdatters, afgangne Sl. Mads Jensens i Tjørring hendes vegne for lovbud. Yderligere varsel Jens Knudsen i Snejbjerg, Christen Christensen i Gullestrup, Peder Svendsen i Tjørring. på grund af Anne Nielsdatters h�je alderdom
 
hammerum-herred.dk opslag 34
AO (anslået) opsl. 20
 
18. maj Peder Poulsen Tanderup, uds�ttelse sagen Anders og Peder Jakobsen N�rre S�by
 
hammerum-herred.dk opslag 35
AO (anslået) opsl. 20
 
25. maj Anders Jakobsen ikke m�dt, skal betale inden 15 dage, ellers er f�stet forbrudt
 
hammerum-herred.dk opslag 35
AO (anslået) opsl. 20
 
lLovbud 3. ting Mads Christensen og moster Anne Nielsdatter
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
25. maj M�dt Anne Nielsdatters anden s�sters�n Christen Christensen i Gullestrup
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
Christen Pedersen i Vovlund, Peder Jakobsen S�by, Jens Lassen fanget 8 levende ulveunger på S�by mark udi en lyngbusk. Yderliggere fremviste Christen Mikkelsen Abildtrup 3 ulveunger, taget i en ulvegrav på Abiltrup hede
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
Her findes kontrakt mellem Anne Nielsdatter Tjørring og Mads Christensen sst. indf�rt.
 
hammerum-herred.dk opslag 38
AO (anslået) opsl. 22
 
1. juni Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs Sagen Christen Jensen i Lind, g�rdens milsligeholdelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 38
AO (anslået) opsl. 22
 
For retten Peder Jensen Vester Høgild, varselsmænd Anders Nielsen Herning by og Knud Jensen Baggiskær, varsel givet velfornemme Just Andersen forvalter over Herningsholm vedr restancer kongelig majest. p�budne kornskat for 1678-1679, 80 og 81 for Herning sogn
 
hammerum-herred.dk opslag 39
AO (anslået) opsl. 22
 
Anders Olesen i Br�ndgård lod lyse en stj�len hest
 
hammerum-herred.dk opslag 39
AO (anslået) opsl. 22
 
Laurs Christensen degn til �rre og Hodsager fanget 2 ulveunger, han bel�nnes med en dansk skilling af hver 4tdr hartkorn i herredet, sognefogeden inddriver
 
hammerum-herred.dk opslag 40
AO (anslået) opsl. 23
 
Ole Jakobsen og Jens Jakobsen på Assing Kirkegård klager over skade og volddrift i deres eng, beg�et af Skarrild og Arnborgfolk.
 
hammerum-herred.dk opslag 41
AO (anslået) opsl. 23
 
Mads Christensen Tjørring �sterg�rd/moster Anne Nielsdatter Obligation, sk�de
 
hammerum-herred.dk opslag 43
AO (anslået) opsl. 24
 
15. juni Sagen Clemen Okkels
 
hammerum-herred.dk opslag 44
AO (anslået) opsl. 25
 
22. juni Christen Christensen Vinters enke i Agerskov Bodil Christensdatter frasiger sig al arv og g�ld efter hendes mand
 
hammerum-herred.dk opslag 44
AO (anslået) opsl. 25
 
Efterskrevne grander og naboer af Lind, Mads Andersen, Niels Mortensen, Jakob Pedersen, Jep Jensen og Jens Jepsen klager over Langelund mænd Ole Christensen og Poul Christensen, ulovlig f�drift
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
29. juni Christen Vinters enke skal fremvise landstingsvarsel
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
Syn over �degård i Lind som Siefert Friis p�boede, er nu til kongelig Majest�t tilfalden
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
Peder Ibsen i D�vling fanget 3 ulveunger i en ulvegrav på D�vling Mark i Skarrild sogn
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
6. juli Syn af engene i N�rre Karstoft
 
hammerum-herred.dk opslag 46
AO (anslået) opsl. 26
 
Clemen Okkelssagen en ko og en kiste
 
hammerum-herred.dk opslag 47
AO (anslået) opsl. 26
 
Syn Gjellerup pr�stegård og enge, synsm�n: Jens Espersen i Lund Christen Nielsen i Bjødstrup, Christen Jensen i Gjellerup, Morten Pedersen i Gjellerup by, Christen Madsen sst, Thomas Thomsen i Lund, Niels Graversen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 47
AO (anslået) opsl. 26
 
For retten fremstod J�rgen Christensen Fastrup, 2 varselsmænd Peder Christensen tjener i V. Fastrup og Christen Nielsen i N�rre Fastrup, varsel gav Svend Laursen i Bjødstrup og hustru Anne Jensdatter vedr. g�ldsfordring 26� sletdaler af afgangen Claus Jakobsen Barfod i Bjødstrup. J�rgen Christensen fremviser dokument af 22. nov. 1680 kr�ver enken Anne Jensdatter og hendes nye mand for bel�bet
 
hammerum-herred.dk opslag 48
AO (anslået) opsl. 27
 
20. juli Synsmænd Laurids Christensen Heesgård, Ole Poulsen Hesselvig, Jens Sørensen i Green, og Jens Pedersen i Bechsgård besigtiger de øde engskifter til S�ndergård i Skarrild
 
hammerum-herred.dk opslag 49
AO (anslået) opsl. 27
 
3 ulveunger fremvist af Peder Ibsen i D�vling, men Peder Ibsen blev mist�nkt for at have tilforhandlet sig ungerne i et andet herred i Koldinghus amt. Peder Ibsen p�stod at ulveungerne blev fanget på Guds og hans egen mark af ham og hans s�n
 
hammerum-herred.dk opslag 49
AO (anslået) opsl. 27
 
For retten fremkom Peder Jensen Gjellerup, velagtede mand med landstingsvarselsseddel. Enken Bodil Christensdatter Sl. Christen Christensen Vinters b�rn enten de findes inden eller udenlands, umyndige med lavv�rge og tage imod arv og g�ld 21. august.
 
hammerum-herred.dk opslag 50
AO (anslået) opsl. 28
 
For retten fremstod afgangen Anne Nielsdatter Sl. Mads Jensens i Tjørring sine efterladte arvinger, nemlig Niels Pedersen i Hauersnap [=Sofiedal i Sinding] og s�skende Bertel Pedersen og Maren Pedersdatter, Christen Christensen i Gullestrup, Jens Knudsen i Snejbjerg på sin hustru Anne Christensdatters vegne, Christen Jensen i Tjørring �stergård på Christen Nielsen barnef�dt i N�rgård hans vegne, Peder Svendsen i Tjørring på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Mikkel Pedersen N�stholt på sin hustru Mette Svenningsdatter og hendes s�skende Anders Svenningsen og Inger og Kirsten Svenningsd�tre. Samtlige en efter anden ih�ndtog Mads Christensen i Tjørring �sterg�rd
 
hammerum-herred.dk opslag 50
AO (anslået) opsl. 28
 
27. juli Forlig mellem J�rgen Christensen Fastrup og Svend Laursen i Bjødstrup i striden om det halve boel i Bjødstrup
 
hammerum-herred.dk opslag 51
AO (anslået) opsl. 28
 
3. aug For retten Peder Jensen tj. Karstoft og Knud Jensen Baggiskær. på Herredsfoged Knud Pedersens vegne st�vnet Jens Espersen i Lund, Morten Pedersen i Gjellerup. Christen Madsen sst., Thomas Thomsen i Lund, Niels Graversen sst, Christen Nielsen i Bjødstrup og Christen Jensen i Gjellerup vedr skelsag mellem Pr�sten Svenning Poulsen og Jens -Espersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 52
AO (anslået) opsl. 29
 
Regimentsofficer efterlyser 3 personer som er udeblevet: Christen Nielsen Gjellerup, Ole Jensen Hammerum og Peder Christensen Gjellerup.
 
hammerum-herred.dk opslag 52
AO (anslået) opsl. 29
 
Sagen Gjellerup pr�steeng, strid billagt.
 
hammerum-herred.dk opslag 53
AO (anslået) opsl. 29
 
10. aug For retten fremstod ærlige og velagtede Peder Jørgensen i Fastrup, 2 varselsmænd Clemen Andersen i S�nder Fastrup og Christen Nielsen i N�rre Fastrup, varslet J�rgen Christensenn i Fastrup, Clemen Jørgensen i Salholt, Jens Jørgensen i Fastrup, Appelone J�rgensdatter med hendes lavv�rge og mand Peder Graversen i Fastrup. Lovbud over selvejergården Bjødstrup som Peder Jørgensen ejer. 1. ting
 
hammerum-herred.dk opslag 53
AO (anslået) opsl. 29
 
17. aug Sognefoged Therkel Sørensen Heesgård i Skarrild sogn, syn over N�rre Karstoft mark, synsmænd Ole Jakobsen og Jens Jakobsen Assing kirkegård, Per Pedersen i D�vling, Ole Poulsen i Hesselvig
 
hammerum-herred.dk opslag 54
AO (anslået) opsl. 30
 
Sagen Svend Laursen contra J�rgen Fastrup om pantsat boel i Bjødstrup, varslet Knud Jakobsen Hesselbjerg, Christen Nielsen Bjødstrup og Karen Sørensdatter (Jakob) Jepsens efterleverske i Ur.
 
hammerum-herred.dk opslag 54
AO (anslået) opsl. 30
 
Peder Jørgensen Lovbud Bjødstrup 2. ting, undtagen et stykke eng som Hans Thomsen skal indfri med 14 sletdaler
 
hammerum-herred.dk opslag 55
AO (anslået) opsl. 30
 
Peder Poulsen Tanderup, varselsmænd Christen Jakobsen i Toudal, Erik Lassen i S�by, varsel givet Niels Pedersen i Holtum, kornskatten for 1682, skattekorn som Niels Pedersens Sl. Fader Peder Jensen Holtum skal have f�et af Jens Olesen i Hjøllund, Chr. Christensen sst, Lars Eriksen i S�by, Jens Jensen i Birkeb�k. Det p�st�s at velfornemme Rasmus Andersen fik betalingen i 1682
 
hammerum-herred.dk opslag 55
AO (anslået) opsl. 30
 
24. aug Hans Thomsen forrige forvalter på Herningsholm, Niels Nielsen Gjellerup og hustru Anne Christensdatter er skyldig til Hans Thomsen og kj�reste Catrine Mortensdatter fyrretyve rigsdaler, hver daler 96 skilling danske beregnet, pantsat i den halve gård i Gjellerup som jeg selv p�bor og af mig af min Sl. Fader Niels Christensen Fastrup efter pantebrevs indhold, dateret Viborg den 2. marts 1670. Underskrevet af min k�re broder Christen Nielsen i Fastrup og Peder Christensen i Agerskov samt Peder Eriksen i (Lind)
 
hammerum-herred.dk opslag 56
AO (anslået) opsl. 31
 
31. aug Peder Jørgensen bortsk�der Bjødstrup den hele selvejerbundegård til Hans Thomsen, underskrevet 29. aug 1689, pr�sten Svenning Poulsen, J�rgen Christensen i Fastrup, Peder Christensen i Agerskov
 
hammerum-herred.dk opslag 58
AO (anslået) opsl. 32
 
14. sep For retten Søren Christensen Nygård i �rre by, 2 kaldsmænd Jens Olesen i Langfrom og Anders Sørensen i Oustrup, varslet Peder Mikkelsen i Thalund, l�gdsmand i �rre sogn vedr. resterende kornskat fra Rasmus Andersens tid da han var Amtskriver for B�lling og Lundenæs. Endvidere varslet J�rgen Pedersen Outrup, Christen Larsen, Mads Larsen, Lars Nielsen, Jakob Jørgensen og Christen Pedersen sst. Mads Olesen i �. . . ., Mads Christensen i �rre by, Niels Lassen i Bredvig, Peder Lassen i Langfrom som boede i Nyg�rd. L�gdsmand Peder Mikkelsen kunne bevise at han havde afregnet med amtstuen.
 
hammerum-herred.dk opslag 58
AO (anslået) opsl. 32
 
21. sep For retten velfornemme Just Andersen forvalter på Herningsholm vedr. Hans Thomsen skulle vise rigtighed for den tid Philipi Jakobi 1685 til Philipi Jakobi 1689, hvor han har v�ret forvalter på Herningsholm. Hans Thomsen har ikke inddrevet skatterne. Lexmanden Peder Christensen i Agerskov har oppb�ret og siden leveret skatterne i amtstuen. Just Andersen og Peder Jensen i Gjellerup havde gjort forbud at han ikke m�tte lade skatterne inddrive fra Philipi Jakobi 1688 til �rsdagen 1689
 
hammerum-herred.dk opslag 59
AO (anslået) opsl. 32
 
5. okt Just Andersen m�dt for retten, Hans Thomsen ikke m�dt
 
hammerum-herred.dk opslag 60
AO (anslået) opsl. 33
 
Torden og lynild. Just Andersen og synsmænd til K�lk�r, Mikkel Andersen i Fjederholt på J�rgen Hansen i Horsens hans vegne, synsmænd: Knud Jakobsen i Hesselbjerg, Ole Laursen i L�gdsgård, Christen Nielsen Ravnsvad, unge Niels Pedersen Uhr, Niels Isaksen Gr�dde og Vilads Jensen i Overhold skal m�de torsdag den 10. oktober
 
hammerum-herred.dk opslag 60
AO (anslået) opsl. 33
 
12. okt. Torden og lynild, stor skade på eng og gr�sgang, synsmænd de samme, dog var Thomas Pedersen m�dt på sin broders, Niels Pedersens vegne i Uhr. Syn på skade på 1� gård i Fjederholt by beboet af Gj�de Jensen, Niels Christensen, Søren Sørensen og Christen Rasmussen, tjenere på Herningsholm, og syn på en � gård i Lind by som bebos af Erik Olesen, ogs� tjener til Herningsholm. Syn på den � gård i Kollund beboet af Christen Jepsen ejet af J�rgen Hansen i Horsens, ogs� den � gård Niels Nielsen og Niels Christensen Kollund bebor og den halve gård i Fjederholt som Mikkel Andersen bebor
 
hammerum-herred.dk opslag 61
AO (anslået) opsl. 33
 
19. okt For retten fremstod Knud Jakobsen Hesselbjerg, 2 varselsmænd, Mads Christensen i Krogslund og Clemen Andersen i Fastrup, var i Sejl i Funder sogn og varslet Frederik Baltsersen og hans h. Maren Christensdatter og deres b�rn og arvinger, Christen, Jens, Baltser, Niels og Jakob. For 8 dage siden varslet Niels Pedersen og h. Kirsten Nielsdatter i Uhr i Ikast og deres b�rn, Godske, Niels, Anne, Inger og Mette. Ogs� varsel givet Christen Christensen og Maren Jakobsen og hendes lavv�rge. I Hammerum varslet Niels Christensens hustru Maren Nielsdatter. I Salholt varslet Clemen Jørgensen, dito udi Nr. Fastrup varslet Peder Jørgensen, i lige m�de Peder Graversen hans hustru Appelone J�rgensdatter, dito udi Lille Fastrup varslet Jens Jørgensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
26. okt 2. gang lovbud Hagelsk�r
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
2. nov 3. gang lovbud
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
9. nov Christen Jørgensen l�st sk�de, � parten som Thomas Nielsen p�boede og � parten som Christen Christensen p�boede, undtaget 5� sk�pper hartkorn som vores moder Maren Jakobsdatter er berettiget. Her nævnes Christen Jørgensen og k�re hustru Mette Sørensdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 64
AO (anslået) opsl. 35
 
16. nov Mikkel Pedersen N�stholt lod l�se sk�de på N�stholt, lyder s�ledes: Kiendes jeg Mads Christensen i Tjørring �stergård på egne og Sl. S�ster Anne Christensdatter af Ejsingk�r hendes b�rn Anders, Inger og Kirsten som jeg er v�rge for. Niels Pedersen i Haursnap på egen og bror Bertel Pedersen i Skanderup, og s�ster Maren Pedersdatters vegne. Christen Christensen i Gullestrup på egne, og Jens Knudsen i Snejbjerg på sin hustru Anne Christensdatters vegne, Christen Nielsen f�dt i Tjørring N�rgård på egne vegne. Har solgt den halve gård til Mikkel Pedersen N�stholt og h. gudsfrygtige matrone Mette Svenningsdatter, arvelig tilfalden efter Anne Nielsdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 66
AO (anslået) opsl. 36
 
14. dec Peder Jensen Høgild fremstod med varselsmænd, Christen Rasmussen i Fjederholt og Jens Pedersen Donsig, varslet Poul Frandsen som havde boet en tid i �ster Høgild, han skyldte Peder Jensen penge, han udeblev fra retten.
 
hammerum-herred.dk opslag 1690
AO (anslået) opsl. 848
 
Snapsl�rdag den 11. januar Herredsfoged Knud Pedersen på Karstoft, skriver Peder Eriksen i Lind. Otte mænd Morten Jakobsen Baggiskær, Niels Svenningsen Ejsingkj�r, Christen Laursen i (Oustrup), Jakob Nielsen Korsh�j, Jens Andersen i Tjørring, Laurs Mikkelsen i Haunstrup, Villads Jensen i Over Hold, Søren Nielsen Hammerum
 

1690

hammerum-herred.dk opslag 67
AO (anslået) opsl. 36
 
11. jan For retten velfornemme Bertel Laursen Lindvig forvalter på Jullingsholm. Varselsmænd Anders Hansen i Klink og Laurs Nielsen i Felding Nederby. Varslet velbyrdige Casper v. Burchardt vedr. g�ld. Br�drene Bertel og Niels Laursen barnef�dt i Lindvig under Fruerg�rds hovedgård fordrer 300 rbdl. Fruerg�rds bygning beboet af Svend Christensen og Peder Pedersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 70
AO (anslået) opsl. 38
 
11. jan For retten fremstod velfornemme Niels Poulsen i Gr�dde på h�derlige og vell�rde J�rgen Poulsen, sognepræst i Ikast hans vegne, varselsmænd Ole Nielsen i Faurholt, Jonas Poulsen i Ikast. Varsel givet Niels Lyngholms enke for resterende tag til pr�steg�rden, 3 traver, Christen Iversens enke i Tulstrup 8skp rug til pr�sten, Jens Christensen i Bundgård, rug 1 td. 3 skp. Christen Ibsgård Tulstrup 5 skp rug, Hans Madsen sst, Christen Pedersen sst, Thyge Christensen, Clemen Ravnsvad, Jens Rom, Christen Hesselbjerg, Iver Graversen, Niels Pedersen i Uhr, Anders Jensen sst., Gravers Nielsen, Peder Andersen i L�gdsgård, Mads Degn, alle skulle betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 70
AO (anslået) opsl. 38
 
25. jan Restancer til hr. J�rgen Poulsen, Jens Christensen Bundgård, Anders Jensen samt Gravers Nielsen har betalt s� n�r som 2 skp rug. De �vrige indf�rte Niels. Lyngholms enke, Christen Iversens enke Maren Mortensdatter mfl. har endnu ikke betalt, frist 15 dage, ellers udl�g i deres bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 71
AO (anslået) opsl. 38
 
1. feb Sagen Bertel Laursen Lindvig contra Casper v. Burchardt.
 
hammerum-herred.dk opslag 72
AO (anslået) opsl. 39
 
1. feb Peder Jensen i V. Høgild på Laurs Jensens vegne i Burgård, varselsmænd Hans Laursen og Mads Laursen Pugg�rd. Lovlig varsel gav Ole Olesen i Bjerre i Vildbjerg sogn vedr. kirkevej mellem Puggård og Ejsingkj�r kaldet Trind Eng.
 
hammerum-herred.dk opslag 73
AO (anslået) opsl. 39
 
1. feb Peder Jensen Høgild på Peder Poulsen Tanderup hans vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 73
AO (anslået) opsl. 39
 
8. feb Peder Poulsen Tanderup i retten, varselsmænd Jens Lassen tjener i Tanderup og Jens Pedersen i Tovstrup. Varsel givet Hartvig Poulsen og hustru Maren Olesdatter i Birkeb�k, vidne om f�mon og andet som er f�rt fra Birkeb�k. Varsel givet Niels Nielsen Gl. Arnborg for f�mon han havde f�rt f�rt fra Birkeb�k med Peder Poulsens m�rke p�. Varsel givet Erik Christensen Toxvig for en egekiste han havde bortf�rt fra Birkeb�k. Varsel givet Gj�de Jensen i Fjederholt vedr. en r�dblisset hest som han havde f�et af Jens Jensen i Birkeb�k med Peder Poulsens m�rke p�.
 
hammerum-herred.dk opslag 74
AO (anslået) opsl. 40
 
8. feb For retten fremstod varselsmændene Anders Pedersen tj sognepræsten Mads Olesen Buch i Aulum sogn og Mikkel Madsen boende i pr�stens hus, varslet Skaris Jensen i Lj�rring, Jens Pedersen i Gabs, Jakob Eriksen Spegebjerg, Christen Kilde, Peder Olesen i Dalgård, og Christen Villadsen i Varhede for restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 75
AO (anslået) opsl. 40
 
8. feb Peder Jensen i Vester Høgild på h�jtagtbare Christian Ulrich Schultz, forvalter over Lundenæs, varselsmænd Niels Poulsen og Peder Jepsen i Snejbjerg. Varsel givet samtlige Lundenæs tjenere i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg, N�vling og �rre sogne for resterende skyld og landgilde. Ogs� varsel givet h�derlige og vell�rde mand Thomas Jensen sognepræst til Vildbjerg menighed for pr�steg�steri. 2 andre varslingsmænd, Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind, varsel givet samtlige Lundenæs tjenere i Rind, Herning, Vium, Felding, Skarrild og Arnborg sogne. Varsel givet Therkel Sørensen for resterende kirkeskat for Assing kirke. Andre 2 varselsmænd, Mads Jensen i Skovby og Niels Knudsen i Gjellerup, varsel givet samtlige Lundenæs b�nder i Ikast og Sunds sogne. Samme dag varsel givet Staffen Olesen sognepræst i Sunds sogn for resterende pr�steg�steri af Sunds pr�steg�rd.
 
hammerum-herred.dk opslag 76
AO (anslået) opsl. 41
 
15. feb Sagen Peder Poulsen Tanderup contra Jens Jensen Birkeb�k
 
hammerum-herred.dk opslag 76
AO (anslået) opsl. 41
 
15. feb Skatterestanceliste Lundenæs
 
hammerum-herred.dk opslag 79
AO (anslået) opsl. 42
 
22. feb Peder Jensen Vester Høgild på Christian Ulrich Schults vegne begærer dom over 2 pr�ster som endnu ikke har betalt pr�steg�steri.
 
hammerum-herred.dk opslag 80
AO (anslået) opsl. 43
 
Jens Nielsen G�dstrup i �rnhoved på Palle Dyre til Trinderup vegne, varslet Peder Jensen, Rasmus Jensen og Poul Jensen der var i Palle Dyres tjeneste, de var blevet bortvist fra Sindinggård af Erik Grubbe og Frederik Christian H�g (datters�n). Palle Dyre opholdt sig i Viborg. (muligvis i forbindelse med sin skilsmissesag)
 
hammerum-herred.dk opslag 81
AO (anslået) opsl. 43
 
1. marts Peder Ploulsen Tanderup contra Jens Jensen Birkeb�k, som ben�gter g�ld. Peder Poulsen Tanderup med et sk�de som han ville have l�st og p�skrevet, men uden held, da frit gods skal til landstinget og ikke andre steder l�ses og p�skrives
 
hammerum-herred.dk opslag 82
AO (anslået) opsl. 44
 
For retten( Christen Nielsen) Agerskov, kald og varsel til hans steddatter Maren Andersdatter tj. Gjellerup pr�steg�rd. Ingen m�dt.
 
hammerum-herred.dk opslag 82
AO (anslået) opsl. 44
 
8. marts For retten Jesper Jensen Amtrup, varselsmænd Iver Pedersen og Anders Sørensen i Amtrup, varslet Lars Andersen i Munkgård, Christen Nielsen �stergård i Snejbjerg by, Anders Christensen Thy i Helstrup, Jens Pedersen i Tovstrup, Christen Andersen sst, Jens Lassen i Gl. Boesig, Bertel Madsen i Bjerre, angående resterende kirketiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 83
AO (anslået) opsl. 44
 
For retten Christen Pedersen Over Amtrup, varselsmænd Iver Pedersen og Anders Sørensen Amtrup, varslet Jens Nielsen Snejbjerg vedr skyld til Christen Pedersen. Jens Nielsen have f�er 4 sk�pper rug som kun var delvist betalt. Peder Jensen Vester Høgild betaler på hans husbonds tjeners vegne restg�ld 1 sletdaler.
 
hammerum-herred.dk opslag 83
AO (anslået) opsl. 44
 
15. marts Peder Poulsen Tanderup vedr. tingsvidne udstedt af Herningsholms birketing fredagen den 13. dec 1689, forlig mellem Fjederholtmænd �ster Høgild mænd og Sandg�rdsmand vedr f�llesdrift i Malmk�r.
 
hammerum-herred.dk opslag 84
AO (anslået) opsl. 45
 
Peder Jensen Vester Høgild, delefoged til Lundenæs, 2 varslingsmænd, Christen Christensen tj. Vester Høgild og Niels Pedersen tj. �ster Høgild. Var ved Herninghoms port og varslede Just Andersen Holst, var ved Tanderup port og varslede Peder Poulsen, Var i Skarrild Krog, varslet Erik og Jep Christenseni Toxvig, Peder Eriksen og hustru Maren Christensdatter i Holt, Niels Larsen i Mørup, Cristen Bertelsen i Herning by, Peder Christensen i Sk�rb�k, Peder Christensen i Mellem S�by, angående f�llesdrift i Malmk�r. Mikkel Andersen Fjederholt h�vder at hans husbond J�rgen Hansen Horsens skal have lovlig kald og varsel, og J�rgen Christensen i Fjederholt har ikke f�et varsel. Peder Jensen Vester Høgild svarede at sagen ikke var til doms eller nogen proces. Clemen Jørgensen Salholt, birkefoged til Herningholms birketing mente at alle ber�rte Herningholmsb�nder burde have varsel. Christen Pedersen i Skarrild Krog tjente Christen Bloch i �ster Høgild for31 år siden, Christen Bertelsen tjente Christen Bloch for 50 år siden. Peder Eriksen Holt har kendt egnen i 30 �r, hans hustru Maren Christensdatter mindes 40 �r. Svend Christensen Felding Nederby sagde at han 10 år f�r det svenske indfald var i Sandgård i 10 �r. Niels Lassen i Mørup var i �ster Høgild for 17 år siden. Erik Christensen kunne vidne at hans fars f�mon gik der for 25 år siden. Samtlige �ster Høgildmænd Peder Nielsen, Peder Pedersen, og Anders Jensen og Jens Nielsen i Sandgård lover at hegne og lave diger, og hegne b�de h�st og v�r. Underskrevet Clemen Jørgensen og Peder Christensen Agerskov.
 
hammerum-herred.dk opslag 87
AO (anslået) opsl. 46
 
22. marts For retten Mads Eskesen i Feldingbjerg på sin broder Christen Eskesens vegne at m�de Laurs Madsen Tarp vedr. hestek�b. Laurs Madsen ikke m�dt, ingen sag.
 
hammerum-herred.dk opslag 87
AO (anslået) opsl. 46
 
12. april Peder Jensen Vester Høgild, varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Mads Christensen i Krogslund, varslet Christen Nielsen i Bjødstrup for milsligeholdelse af f�stested, han skylder 46 rdl og 46 mark. Christen Nielsen er r�mt fra stedet.
 
hammerum-herred.dk opslag 88
AO (anslået) opsl. 47
 
26. april Peder Jensen Høgild efterlyste Christen Nielsen Bjødstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 88
AO (anslået) opsl. 47
 
Endnu fremstod Peder Jensen Høgild med varlingsmændene Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind. Var i Lille Hjøllund for at varsle Jens Pedersen, men han var bortr�mt. 4 synsmænd varslet som var Niels Nielsen i Gl. Arnborg, Peder Lassen sst., Jens Olesen i Store Hjøllund og Peder Jensen i Toudal Her er syn af Jens Pedersens sted i Lille Hjøllund indf�rt.
 
hammerum-herred.dk opslag 90
AO (anslået) opsl. 48
 
Yderligere forestillede bem. delefoged varslingsmændene som f�r vedr�rende Jens Pedersens ulovlige r�mning natten mellem den 12. og 13. april.
 
hammerum-herred.dk opslag 90
AO (anslået) opsl. 48
 
For retten Jens Jørgensen i Fastrup på sin broder Peder Jørgensens vegne, 2 varslingsmænd Mads Nielsen og Christen Nielsen i N�rre Fastrup, i dag 14 dage varslet Laurs Jensen i Hammerum, Bodil Christensdatter i Lille Agerskov, Anders Nielsen i N�rum, Jep Jepsen i N�rum, Christen Jensens enke i Skovby, Peder Madsen i Fr�lund. Vedr�rende resterende kongetiende i Gjellerup sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 90
AO (anslået) opsl. 48
 
Endnu f�rn�vnte Jens Jørgensen på sin broder Christen Jørgensens vegne, 2 varlingsmænd, Jens Hansen i s�nder Fastrup og Christen Ostersen i Skovby, i dat 8 dage varslet Peder Andersen i L�gdsgård, Thyge Christensen i Tulstrup, Clemen Nielsen i Ravnsvad, Christen Christensen i Hagelsk�r, Mads Hansen og Christen Madsen ved Ikast kirke, (Niels �. . ) og Anders Jensen i Ur, Iver Graversen i Hesselbjerg, Jens Christensen i Rom, Hans Madsen og Christen Christensen i Tulstrup. Vedr�rende resterende kongetiende i Ikast sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 91
AO (anslået) opsl. 48
 
3. maj For retten Niels Olesen Silstrup på sin far Ole Nielsens vegne, varslingsmænd Jens Jakobsen i Pinvig og Niels Christensen sst. varslet Niels Christensen i (Gammelg�rd) i Skarrild sogn for skyld til Ole Nielsen Silstrup ifgl obligation 24 sletdaler dat. Silstrup 20. sept, 1685. Niels Christensen Skarrild ikke m�dt, skal betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 92
AO (anslået) opsl. 49
 
For retten Jens Jørgensen på sine br�dres vegne vedr�rende resterende kongelig korntiende i Gjellerup og Ikast sogne, ingen af de indkaldte er m�dt, der skal betales inden 15 dage,
 
hammerum-herred.dk opslag 92
AO (anslået) opsl. 49
 
For retten h�derlige og vell�rde mand Jens Nielsen Dybech, sognepræst til Snejbjerg og Tjørring, varselsmænd Jens Knudsen i Snejbjerg og Christen Nielsen sst., varslet Mikkel Pederen Nesthot, om havede pl�jet og opbrudt en del af G�dstrup Mark og ejendom, Peder Jensen Høgild delefoged til Lundenæs optr�dte på Mikkel Pedersens vegne, fremh�vede at hans gunstige principal havde f�et lovlig varsel. Peder Jensen p�stod at stedet af gamle tider tilh�rte N�stholt i alle m�der, og kr�vede af pr�sten at han skulle bevise sin p�stand ved lovh�vd, sandemandstov, hjemting eller landstingsdom. Pr�sten henviste til en proces af 1598
 
hammerum-herred.dk opslag 94
AO (anslået) opsl. 50
 
24. maj Laurs Christensen Ommosegård, degn til �rre og Hodsager m�dte med 2 levende ulveunger, som var fanget udi Simmelk�r k�r, som straks blev skindet og oph�ngt. Betaling 1 skilling af hver 6 tdr. hartkorn i herredet
 
hammerum-herred.dk opslag 94
AO (anslået) opsl. 50
 
31. maj Niels Jørgensen i Kastbjerg i B�lling herred, varslingsmænd Thomas Jensen af Ronnum og Jens Lassen tj. Sst. vedr. Karen Kielsdsdatter på Slumstrup hendes b�nder og tjenere for skyld og landgilde, varslet Therkild Sørensen Heesgård Skarrild, Anders Sørensen og Søren Sørensen Klinkgård sst., Niels Christensen Gammelgård sst. Peder Ibsen, Peder Pedersen og Anders Jakobsen i D�vling og Peder Nielsen i Felding Nederby. Her f�lger restanceliste.
 
hammerum-herred.dk opslag 95
AO (anslået) opsl. 50
 
7. juni For retten Thomas Thomsen Lund og Jens Espersen i Gjelleruplund. 2 varlingsmænd, Jens Madsen tj. Thomas Tomsen og Christen Andersen tj. Pr�steg�rden, varslet samtlige Gjellerup bosiddende bymænd vedr�rende f�llesdrift i (H�ll�tsk�r) Peder Graversen i N�rre Fastrup kan mindes 26 �r, Kirsten Madsdatter sal. Peder Nielsens i Lund by kan mindes 60 �r, Mette Christensdatter mindes 60 �r, Kirsten Andersdatter kan mindes 40 �r, Niels Pousen degn til N�vling og Sinding kan mindes 20 �r, Anders Christensen i Lund mindes 26 �r, Peder Madsen sst mindes 28 �r, Claus Pedersen mindes 16 �r. Anders Chrisensen i Skovby havde vogtet f�r og boet der i 30 �r, Christen Nielsen Lund mindes 60 �r. Samtlige erkl�rede at der aldrig har v�ret klaget over f�llesdriften. Jens Espersen var tingsvidne beg�rende, Just Andersen, forvalter på Herningsholm beg�rede genpart.
 
hammerum-herred.dk opslag 96
AO (anslået) opsl. 51
 
Claus Poulsen borger og prokurator i Viborg, varselsmænd Erik Christensen og Peder Sørensen begge Viborg, Varslet Palle Dyre Tinderup til Sindingg�rd. Sagen omhandler bl. a en obligation udstedt 1669, Marie Grubbe, f�r Palle Dyre kom i �gteskab med hende. Skilsmissesag. ?
 
hammerum-herred.dk opslag 97
AO (anslået) opsl. 51
 
For retten Hr. Jens Nielsen Dybech sognepræst til Snejbjerg og Tjørring, varselsmænd Anders Jensen tj. G�dstrup og Christen Christensen sst., varslet 8 dage i dag Mikkel Pedersen N�stholt. Ang. synsmænds opkr�velse, og til i dag 14 dage syn af et stykke ejendom som i mange år har v�ret brugt til f�lles f�drift til G�dstrup pr�steg�rd. Synsmænd Niels Andersen Over Amtrup, Jens Nielsen i Studsgård, Niels Lassen i Mørup, og Laurs Andersen i Munkg�rd.
 
hammerum-herred.dk opslag 98
AO (anslået) opsl. 52
 
For retten pr�senterede Jep Andersen Fjelstervang 3 ulveunger som var fanget i en ulvegrav på Fjelstervang hede
 
hammerum-herred.dk opslag 98
AO (anslået) opsl. 52
 
14. juni Sagen Palle Dyre contra Pierre Danti ved hans fuldm�gtig Claus Poulsen landstingsprokurator i Viborg, vedr obligation på 240 rdl specier, som var udstedt mens Marie Grubbe var i anden mands vold. Dom, Palle Dyre b�r betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 99
AO (anslået) opsl. 52
 
For retten Niels Jensen degn i Snejjbjerg på sin faders Hr. Jens Nielsen Dybech sognepræst til Snejberg og Tjørring og provst til Hammerum herred hans vegne med 4 synsmænd vedr det styke hedejord mellem G�dstrup pr�stegård og Hundk�r mark, som Mikkel Pedersen nylig havde pl�jet og tils�et. Arealet omkring 40 skaft i l�ngden og 20 skaft i bredden. Synsmændene foregav at Hr. Jens Nielsen havde opl�st et tingsvidne af 6. maj 1598. For retten Peder Jensen Høgild delefoged til Lundenæs, 2 varslingsmænd, Christen Nielsen i Agerskov og Søren Nielsen tj. Baggiskær i dag 8 dage varslet Hr. Jens Nielsen i G�dstrup, 4 synsmænd, Poul Jensen i Nybo, Jens Christensen i (Bredk�r?), Jens Pedersen sst, og Niels Jørgensen i Elmholt, Jens Nielsen i Fjederholt, Niels Christensen i Kollund og Erik Mikkelsen i Lind at m�de ved middagstid i N�stholt den 20. Juni.
 
hammerum-herred.dk opslag 100
AO (anslået) opsl. 53
 
21. juni For retten Hr. Ole Nielsen sognepræst til Omme og Hoven sogne, Bertel Laursen Lindvig på Jullingsholm og Jens Lassen i Lille Brand, 2 st�vningsmænd Niels Mikkelsen i B�vl og Jens Christensen i Skovsende, som st�vnede D�vlingmænd Peder Ibsen, Peder Pedersen og Anders Jakobsen vedr. hedebrand. St�vning opl�st for Anders Jakobsens hustru, for Peder Ibsens datter Karen Pedersdatter og for Peder Pedersen. Bertel Laursen fremlagde et synsvidne af N�rvang T�rrild herredsting-----erstatningskrav. på D�vlingmænds vegne beg�rede Therkel Sørensen i Hesgård i Skarrild, at sagen m�tte uds�ttes i 8 dage, da D�vllingmændene havde skriftlig befaling fra deres husbond at de skulle komme til hende med deres restanceclarering.
 
hammerum-herred.dk opslag 101
AO (anslået) opsl. 53
 
Peder Jensen i Høgild delefoged til Lundenæs vedr�rende syn over N�stholt mark Der fandtes sten og stage i engen. Flere sten blev vendt, men der fandtes hverken kul eller flint under.
 
hammerum-herred.dk opslag 102
AO (anslået) opsl. 54
 
28. juni Adser Poulsen af Remme blandt 8 stokkemænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 102
AO (anslået) opsl. 54
 
For retten Peder Andersen i Tr�strup, varlingsmænd Niels Thomsen tj. Lergrav og Godske Christensen i Varhede, varslet Morten Simonsen i P�k�r i Hygum sogn i Vandfuld herred ang. hans trodsighed og opstinashed Niels Ovesen af P�k�r og Mourids Sørensen skytte på Lergrav fremstod og erkl�rede at de var i P�k�r 5. juni og varslede at Morten Simonsen med sine heste og vogn skulle m�de i Kolpensig og f�re et l�s savsk�ren t�mmer derfra og til Tr�strup. Han p�stod at han havde stedt g�rden uden �gt og arbejde. Igen st�vnet med de samme varslingsmænd 13. juni at han skulle m�de hos hans medtjener Sti Simonsen i Agerskov i Bording sogn med heste og vogn, og derfra med andre medtjenere i sognet k�re t�mmeret til Tr�strup. Han nægtede.
 
hammerum-herred.dk opslag 103
AO (anslået) opsl. 54
 
Peder Poulsen Tanderup fremstillede 2 varslingsmænd Christen Andersen og Jens Pedersen, begge af Tovstrup, i dag 8 dage varslet major James Gosman i Fredericia for hans penges tilbud at modtage på Hammerum herredsting her i dag at modtage imod hans obligations levering ang. Tanderupgård og godses k�b, hvilket han ogs� f�r har gjort i Neder Amtrup 19. juni bevidnet af 2 dannemænd Christen Pedersen og Niels Andersen i Over Amtrup. I den forbindelse varslede Peder Poulsen Major Gosmans frue for at have sagt at hun ikke vidste om det var bly eller skarn han havde i sine poser. Peder Poulsen fremviste for retten 400 rdl, han skyldte 1200 rdl til Gosman for pantebrev udgivet for Tanderupgård og godsets k�b.
 
hammerum-herred.dk opslag 104
AO (anslået) opsl. 55
 
For retten Jesper Jensen i Amtrup og på Hr. Ole L�skov, sognepræst til Omme og Hoven sogne, på Bertel Laursen Lindvig forpagter på Jullingsholm hans vegne og på Jens Lassen Lillebrand hans vegne, som i dag 8 dage havde beg�ret dom. For retten kom Christen Pedersen Skave med et skriftligt indl�g som forsvar for de D�vlingmænd. Heri ben�gtes enhver p�stand om at de havde noget som helst at g�re med hedebranden. Dom frikendelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 105
AO (anslået) opsl. 55
 
5. juli Jens Mouridsen af Tarm, varlingsmænd Gravers Sørensen og Anders 106 Hansen, begge af Felding varslet Peder Jakobsen i Minds for ulovlig (h�slet) til tinget i dag og til tinget om 14 dage for dom, dern�st varslet Christen Sunds i Tarp, Søren Tuesen barnef�dt i Felding Tarp, Laurs Tuesen i Drongstrup vedr ulovlig h�slet. Vidner Eske Nielsen tj. Minds, Jens G�desen tj. Fruergård, og Lars Olesen Felding Overby.
 
hammerum-herred.dk opslag 106
AO (anslået) opsl. 56
 
Just Andersen Holst forvalter på Herningholm, varlingsmænd Peder Pedersen i Kollund, Søren Sørensen Fjederholt, varslet personer i Felding og Skarrild vedr. synsforretning. Udmeldte synsmænd: Christen Poulsen i Olling, Niels Pedersen i H�gsvig, Jens Poulsen i Vium Kirkeg�rd. Jep Andersen i Fjelstervang, Anders Christensen i Bredk�r, Morten Christensen i Felding Overby, Jakob Nielsen i G�rsvig og Peder Jensen i Ludstrup, at m�de i Tarp n�ste tirsdag ved middagstid.
 
hammerum-herred.dk opslag 106
AO (anslået) opsl. 56
 
Peder Jensen Vester Høgild på Amtsfovalterens vegne, varselsmænd Peder Andersen og Niels Poulsen i Snejbjerg, Varslet Peder Christensen i Burgård for 5 sletdaler, som skal betales inden 15 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 106
AO (anslået) opsl. 56
 
Her er indf�rt ovenn�vnte varselsseddel som Just Andersen Holst har 107 udgivet ved varselsmændene Peder Pedersen i Kollund og Søren Sørensen i Fjederholt, som varslede Knud Olesen i Drongstrup, Lars Tuesen, Ib Laursen og Markvor Ostersen for synsmænds opkr�velse den 5. juli ved �stedsbesigtigelse immellem Tarp, Drongstrup, �. . . ., �. . ., . . . . . . . . . . . . . . . . den 8. juli f�rstkommende. Ligeledes varslet Sig. Christian Ulrich Schultz, forvalter af Lundenæs, Jens Mouritsen i Tarm, Bertel Laursen Lindvig på Jullingsholm. Endvidere inddkaldes vidnespersoner: Hans Hansen i Pinvig, Knud Christensen i Silstrup, Christen Pedersen i Skarrild krog, Christen Svendsen i Mosgård, Thomas Christensen i Felding Overby, Las Olesen sst, , Jens Pedersen i Felding Nederby, Jens Jensen sst., Svend Christensen sst., Søren Christesen i Tarp, Søren Pedersen, Erik Jensen, Christen Jensen og Lars Madsen sst., Peder Jakobsen i Minds, Peder Nielsen i Skovbjerre. At m�de 12. juli til Hammerum herredsting. Sagen til doms 19. juli. Underskrevet Just Andersen Holst 17. juni 1690.
 
hammerum-herred.dk opslag 107
AO (anslået) opsl. 56
 
12. juli For retten fremstod Major James Gosman med fuldm�gtig Jens Poulsen af Bering, 2 varlingsmænd, Søren Knudsen og Niels Jensen i Snejbjerg, de havde varslet Peder Poulsen Tanderup med 8 dage, 3. 4. 5. og 6 ugers varsel, vedr. obligation på 1200 rdl, som skulle v�re betalt med 600 rdl 11. juni 1689, og 600rdl til 11. juni 1690 med 6% rente at betale i Fredericia i gode danske kroner. Der var kun betalt 302 rdl. 1 mark og 4 skilling. Derforuden var der en anden obligation på 98 rdl og 4 mark som er indl�st, s� Peder Poulsen bliver skyldig for f�rste termin 1689 i alt 463 rdl. Opsigelse fremlagt d. 8. marts 1690 af major Gosmans frue Helena Walas. I sagen nævnes videre i forbidelse med en revers Salig Canselir�d Thomas Friises enke Karen de Hammer.
 
hammerum-herred.dk opslag 109
AO (anslået) opsl. 57
 
19. juli Fremkom Rasmus Andersen til S�gård hans fuldm�gtig Christen Christensen borger i Ringk�bing med 2 kaldsmænd Peder Knudsen Tranholm i Vildbjerg og Christen Christensen i Elk�r i Timring sogn, var i dag 8 dage ved Lergravs port og varslede H�j�dle Anna Ramel, sal kansler Reedtzs enke vedr skyld efter obligation. Talt med velfornemme forpagter Peder Andersens tjener Niels Thomsen. Anna Ramel skulle have betalt Rasmus Andersen til S�gård 500 rdl til snapsting 11. marts 1688. Obligation opsiges. (Rasmus Andersen og Peder Andersen var br�dre)
 
hammerum-herred.dk opslag 110
AO (anslået) opsl. 58
 
For retten fremkom Clemen Jørgensen Salholt, birkefoged til Herningholms birketing med 2 Varselsmænd Peder Nielsen Skovbjerre og Jens Eriksen i Tarp. som var i Fruergård og varslede forpagter Jens Mouridsen, samtlige Drongstrupmænd, samtlige Tarpmænd ang forening og forlig ved f�drift og grisegang.
 
hammerum-herred.dk opslag 112
AO (anslået) opsl. 59
 
For retten Jens Poulsen Bering på Major Gosmans vegne i sagen Peder Poulsens restancer, som underskrivere i 1687 ved landstinget var Claus Dyre til Sindinggård og Krogsdal og Jakob Ulfeld til Tr�strup etc. på Peder Poulsens vegne var m�dt Claus Poulsen, landstings prokurator i Viborg.
 
hammerum-herred.dk opslag 117
AO (anslået) opsl. 61
 
9. aug For retten Terkel Sørensen Hesgård, sognefoged i Skarrild sogn som med sig havde og fremf�rte 4 synsmænd, Peder Nielsen i Ludstrup, Anders Sørensen i Skarrild, Jens Jakobsen i Pinvig og Jens Pedersen i �. . . . ., som den 19. juni synede og takserede engene i Nr. Karstoft.
 
hammerum-herred.dk opslag 118
AO (anslået) opsl. 62
 
For retten fremstod synsmand Laurs Christensen i Hesgård, Peder Jensen i Ludstrup, Laurs Pedersen i Hesselvig, Jakob Pedersen i Begsgård, Jakob Pedersen var forhindret på grund af sygdom. Vedr. syn og besigtigelse af øde engskifter til S�ndergård i Skarrild i Ronnum.
 
hammerum-herred.dk opslag 118
AO (anslået) opsl. 62
 
16. aug Velfornemme Peder Tved, fuldm�gtig på Lergrav på Anna Ramels vegne, kaldsmænd, Søren Jensen i Varhede og Mads Olesen i Lundby. Vedr. Peder Laursen i Lundby, som var r�mt.
 
hammerum-herred.dk opslag 119
AO (anslået) opsl. 62
 
30. aug For retten Knud Jakobsen Hesselbjerg på h�derlig og vell�rde mand hr. Stefan Olesen sognepræst til Sunds sogn hans vegne, 2 kaldsmænd, Jens Pederse i Sunds og Jens. . . . sst. i dag 8 dage varslet Niels Frandsen som tjente Stefan Olesen, og derfra r�mte 12. august, vedr. Niels Frandsens skammelige, voldelige og mordiske overlast, s�vel hans ulovlige undvigelse og bortr�mmelse den 12. aug. Varslet hr. Stefan Olesen og hans tjenestepiger. For retten Peder Graversen S�nderos, Peder Nielsen og Christensen sst., der om aftenen den 12. august var at syne pr�stens s�r, han havde en fingerbred hug på hans venstre ben hvoraf blodet fl�d, og hul på hans kjortel. Mads Andersen Holling m�dte på Niels Frandsens vegne og beg�rede sagen opsat i 14 dage til dom.
 
hammerum-herred.dk opslag 121
AO (anslået) opsl. 63
 
6. sep. Peder Tved på Rasmus Andersen S�g�rds vegne, kaldsmænd Søren Jensen Varhede og Jakob Eriksen Spegbjerg, varslet Jens Olesen i Snejbjerg og Christen Nielsen i Fonvad, og varslet i �rre sogn Peder Mikkelsen i Thalund, Christen Pedersen i Sneftrup og Simon og Christen Pedersen sst, veder restancer til Rasmus Andersen S�gård, der skal betales inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 122
AO (anslået) opsl. 64
 
13. sep Mads Andersen Holling på Niels Frandsens vegne, som tjente Sunds pr�teg�rd. Varselsmænd Jakob Ibsen i Tr�lund og Peder Thomsen sst, Varslet Hr. Staffen Olesen og tjenestepiger Anne Pedersdatter og Maren Jensdatter. Samme dag varslet Christen Nielsen S�nderos, Jens Thomsen, Jens Pedersen, og Knud Nielsen i Thorup hans tjendestekarl.
 
hammerum-herred.dk opslag 124
AO (anslået) opsl. 65
 
27. sep Knud Jakobsen Hesselbjerg på svogeren Hr. Staffens vegne, 2 kaldsmænd, Niels Thomsen i Kiergård og Jens Jespersen i Sunds by, varslet Mads Andersen som fuldm�gtig for Niels Frandsen, ogs� varslet Peder Thomsen og Jakob Iversen i Tr�lund, yderligere varslet i Tr�lund og Bassumgård Troels Iversen og Anders Christensen, ogs� n�vnt Jens Pedersen S�nderos af hvem Niels Frandsen havde l�nt en �kse. Opst�et uenighed i Gudumk�r, pr�sten kritiserer Niels Frandsen for ikke at have selet�jet i orden. Knud Jakobsen forh�rer sig om hvem der skal betale evt. omkostninger, da Niels Frandsen nu opholder sig på Sj�lland, Mads Andersen svarer at Niels Frandens tilgodehavende hos pr�sten om n�dvendigt.
 
hammerum-herred.dk opslag 126
AO (anslået) opsl. 66
 
11. okt For retten ærlige og velagtede mand Peder Jensen (Beckg�rd?) efter fuldmagt af Jens Nielsen Dybek, Lars Pedersen Gr�n til Felding og Tvis og Peder Pedersen Gr�n indv�ner og farver i Holstebro, dateret Gj�dstrup pr�stegård, 9. feb. 1685, arveafkald til hr. Søren Pedersen Vinding, for arv efter Sal. Peder Lassen Gr�n tidl. Sognepr�st til N�vling og Sinding sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 126
AO (anslået) opsl. 66
 
Knud Jakobsen Hesselbjerg på Stefan Olesens vegne fremf�rer anklager mod Niels Frandsen, S�ttefogeden Jesper Jensen Amtrup og 8 mænd som var Lars Jensen Volsgård, Mikkel Andersen Fjederholt, Christen Christensen Gisumgård, Mads Olesen i Understrup, Jens Christensen i Nyby, Jens Christensen i Bredk�r, Anders Sørensen i Klink og J�rgen Christensen i Harrildskov. Stefan Olesen fik ikke medhold i de grove anklager.
 
hammerum-herred.dk opslag 128
AO (anslået) opsl. 67
 
Her er indf�rt fuldmagt som Peder Jensen Bekgård fremf�rte vedr. arveafkald.
 
hammerum-herred.dk opslag 128
AO (anslået) opsl. 67
 
25. okt Hr. J�rgen Poulsen Grum, varselsmænd Mads Hansen ved Ikast kirke og Jonas Poulsen tj. Ikast pr�stegård, varsletChristen Andersen H�jris og hustru Karen Christensdatter s�n Anders Christensen og hustru Kirsten Christensdatter strid med p�sten J�rgen Poulsen Grum om en sv�rm bi. Christen Andersen skal levere pr�sten 2 kander honning og beholde sv�rmen.
 
hammerum-herred.dk opslag 129
AO (anslået) opsl. 67
 
8. nov. For retten Peder Jensen delefoged til Lundenæs på Hr. Svenning Poulsen Stenstrups vegne fremlaged et pantebrev af Iver Pedersen i Bitzou, Hans skyld til pr�sten var 93 rdl. 3Mark, hver daler til fyrretyve og otte skilling. Iver Pedersen pants�tter den halve selvejerbondegård som han selv ibor, og den halve selvejerbondegård i N�rum som Christen Andersen, Mikkel Laursen og Anders Nielsens enke nu ibor. Iver Pedersen og hustru Mette Nielsdatter. Vitterlighedspersoner Jens Jørgensen i Fastrup og Peder Jensen Høgild.
 
hammerum-herred.dk opslag 130
AO (anslået) opsl. 68
 
15. nov For retten H�jagtbare velfornemme sign. Peder Andersen på Tr�strup, kaldsmænd Niels Thomsen og Morids Skytte, begge tj. Lergrav. D. 6. nov var de ved Lergravs port og varslede h�j�dle og velb�rne fru Anna Ramel. Sal. kansler Peder Reedtz til Turebyholm tilligemed hendes lavv�rge s�velsom hendes fuldm�gtig Sign. Peder Tved, vedr syn af Lergrav hovedgård og underliggende b�ndergods i Aulum sogn. 8 synsmænd: Laurs Jensen i Burgård, Jens Madsen Ejsingkj�r, Christen Nielsen Holflod, J�rgen Pedersen Krog i Oustrup, Jens Nielsen i �vad, Mikkel Mortensen i Asbjerg, Christen Jensen i Sinding M�lle og Peder Jensen i Tjørring. F�rn�vnte skulle m�de f�rstkommende mandag ved solens opgang på Lergrav. Lergravs b�nder n�vnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 1690
AO (anslået) opsl. 848
 

 
hammerum-herred.dk opslag 132
AO (anslået) opsl. 69
 
22. nov Jens Espersen i Lund, varsligsmænd Anders Christensen og og Claus Pedersen i Lund, varslet Jens Espersens hustru Kirsten Troelsdatter, og b�rn Troels Jensen, Søren Jensen, og Esper Jensen vedr lovbud på Arvepart i Volsg�rd.
 
hammerum-herred.dk opslag 133
AO (anslået) opsl. 69
 
29. nov Simon Jørgensen nævnes blandt 8 stokkemænd. Vedr Lergrav med tilliggende gods, Laurs Andersen Munkgård på amtsforvalteren Villats Andersens tjeners vegne Mikkel Thomsens vegne, 2 kaldsmænd Peder Andersen i Skau og Hans Hansen i Pinvig, varslet Iver Graversen i Hesselbjerg her til tinget at m�de vedr restance. Endvidere nævnes Rasmus Bordings enke med gods i Flynder sogn, Jens Olesens arvinger for restance i Lomborg, Philip Cnutsen for restans i Ansager sogn, Johan Sengel�s for restance i Tistrup sogn, Nyk�bing hospital af det gods i Ikast sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 134
AO (anslået) opsl. 70
 
Jens Espersens lovbud til f�drene og m�drende fr�nder anpart af selvejerbondegård i Volstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 135
AO (anslået) opsl. 70
 
6. dec. For retten velfornemme mand Mourids Mikkelsen i Skive, kaldsmænd Peder Andersen i Vester Hanning og Anders Andersen i Vejlgård i Assing sogn, varslet Dorthe (Tolters) tjenere her i hammerum herred nemlig i Assing sogn Olling Søren Christensen og Christensen Mosgård Mads Mouridsen, Niels Ibsen, Niels Pedersen og Jens Andersen vedr skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 145
AO (anslået) opsl. 75
 
13. dec For retten fremstod Jens Espersen Gjelleruplund i dag 3. gang lovbud vedr anpart i Volsg�rd.
 
hammerum-herred.dk opslag 146
AO (anslået) opsl. 76
 
Forlig i sagen Hh Staffen i Sunds og Niels Frandsen i Lind. på Niels Frandsens vegne Jens Madsen i Ejsingk�r, Jesper Jensen i Amtrup, Clemen Jørgensen i Salholt, Morten Jakobsen i Baggiskær. Underskreven 10 dec. 1690 Amtmand J�rgen Grubbe Kaas.
 

1691

hammerum-herred.dk opslag 147
AO (anslået) opsl. 76
 
10. jan I dommers sted Morten Jakobsen Baggiskær, herredsskriver Peder Eriksen. Otte mænd Christen Pedersen Snejbjerg, Jens Christensen Asb�khede, (Poul) Jensen Holflod, Peder Svendsen i Tjørring, Christen Nielsen i Helstrup, Tyge Christensen i Tulstrup, J�rgen Danielsen i N�rre Vejen, Christen Jensen i Tarp.
 
hammerum-herred.dk opslag 148
AO (anslået) opsl. 77
 
10. jan For retten Laurs Jensen i Volsgård med sk�de af Jens Espersen i Lund min k�re kone Kirsten Troelsdatter og mine k�re b�rn, Esper Jensen, Troels og Søren sk�der til Laurs Jensen og hans hustru Maren Mikkelsdatter bondegods som Laurs Jensen og Maren Laursdatter, sal. Niels Jensens p�bor.
 
hammerum-herred.dk opslag 148
AO (anslået) opsl. 77
 
17. jan Hans Thomsen Bjødstrup blandt 8 stokkemænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 148
AO (anslået) opsl. 77
 
31. jan For retten Christen Jepsen Haunstrup, varslingsmænd Christen Christensen i Helstrup og Jens ( Vintersen ) i R�bjerghus varslet Jens Jensen i fjerdepart af selvejerbondegård der ejes af Christen Jepsen, 4 uvildige synsmænd Jens Knudsen i Snejbjerg, Jep Nielsen i Tovstrup, Iver Jensen i Snejbjerg, Jep Jensen i Alb�k. Jens Jensens restance er 2 �rs landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 149
AO (anslået) opsl. 77
 
7. feb Peder Jensen Vester Høgild opkr�ver skyld og landgilde til Lundenæs
 
hammerum-herred.dk opslag 150
AO (anslået) opsl. 78
 
14. feb Peder Jensen Høgild vedr restancer tl Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 150
AO (anslået) opsl. 78
 
14. feb Peder Jensen i VesterHøgild, varslingsmænd Christen Ostersen i Skovby, og Anders Knudsen i Gjellerup, varslet Peder Jensen i Hammerum vedr lovbud, ligeledes varslet Elle Jensdatter i Birk med hendes lavv�rge PederJørgensen. Peder Jensen i V. Høgild på sin egen og sin moder samt umyndige s�skendes vegne f�rste lovbud på den selvejerbondegård i Gjelleruplund som Niels Graversen ibor
 
hammerum-herred.dk opslag 151
AO (anslået) opsl. 78
 
Her findes restanceliste over Lundenæsb�nder.
 
hammerum-herred.dk opslag 153
AO (anslået) opsl. 79
 
21. feb Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs, 2. gang lovbud til f�drene og m�drende fr�nder på den halve selvejerbondegård i Gjelleruplund.
 
hammerum-herred.dk opslag 153
AO (anslået) opsl. 79
 
Fremstod Christen Madsen i Gjellerup, varslingsmænd Staffen Christensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, Varslet Anders Jensen i Gjellerup by, han vil ikke underskrive skiftebrevaf 30. okt 1688 efter hustruen Kirsten Madsdatter f�r end Jens Madsen og Anders Madsen kom hjem. Sag opsat 14 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
28. feb For retter Peder Sørensen, varslingsmænd Peder Hansen i Tjørring og Peder Jepsen i Snejbjerg. Varslet Niels Hansen i Snejbjerg vedr. den bolig i Tjørring som Niels Hansen havde overdraget til Peder Sørensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
28. feb For retten Peder Jensen Vester Høgild i dag 3. ting vedr lovbud på den halve selvejerbondegård i Gjelleruplund.
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
28. feb Laurs Jensen Volsgård befalet at tjene retten i dommers sted efter amtmandens ordre, varselsmænd Christen Christensen i Helstrup og Anders Sørensen i Amtrup, varslet Peder Nielsen i �ster Høgild, Peder Nielsen i Ludstrup, Ole Jakobsen ved Assing kirke, Rasmus Poulsen Velhusted, Bertel Madsen i Bjerre, Jens Pedersen i Tovstrup, Peder Ulfs enke i Tovstrup Kirsten Christensdatter med hendes 3 d�tre nuværende i Krogstrup, Anders Christensen Thy i Helstrup, J�rgen Jørgensen i Helstrup---- for dom at lide for for skyld til Jesper Jensen for kirketiende til Snejbjerg kirke eller til ham selv. (her nævnes Kirsten Cristensdatters d�tre, Anne, Mette og Edel Pedersdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 155
AO (anslået) opsl. 80
 
7. marts Peder Jensen i Vester Høgild delefoged til Lundenæs på forvalteren over Lundenæs Christian Ulrich Schults vegne, pr�sters manglende pr�steg�steri, Hr. Thomas Hee i Vildbjerg og Hr. Staffen Olesen i Sunds
 
hammerum-herred.dk opslag 155
AO (anslået) opsl. 80
 
7. marts For retten Jens Nielsen i Hauge på Christen Madsen i Gjellerup hans vegne vedr. sagen Christen Madsen og Anders Jensen om sagen m�tte uds�ttes 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 156
AO (anslået) opsl. 81
 
14. marts Sagen Christen Madsen i Gjellerup og Anders Jensen, Christian Ulrich Schultz ville lade sig antage vedr forlig, endnu 8 dages uds�ttelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 156
AO (anslået) opsl. 81
 
28. marts Peder Olesen i Silstrup på amtmanden J�rgen Grubbe Kaas vegne, forbud mod propritarius at opkr�ve skatter f�r restancer til amtstuen er betalt. Vedr gods i Skarrild sogn. Karen Kieldsdatter efter prousten Hans Iversens attest på skiftet efter Sal. Niels Kieldsen i �lstrup skal v�re udlagt.
 
hammerum-herred.dk opslag 157
AO (anslået) opsl. 81
 
4. april For retten agtbare Niels Thomsen tj. Lergrav og på sin husbond h�jagtbare velfornemme sign. Peder Andersen på Tr�strup hans vegne og fremlagde kaldsseddel underskrevet af Peder Andersen. 2 varsesmænd, Jakob Eriksen i Spegberg og Mons Sørensen Skytte på Lergrav, var ved Lergravs port og varslede fru Anna Ramel med hendes lougv�rge og fuldm�gtig sign. Peder Tved, vedr br�stf�ldighed ved broen og møllen
 
hammerum-herred.dk opslag 158
AO (anslået) opsl. 82
 
9. maj Peder Jensen Vester Høgild på sin herre og principals vegne, varselsmænd Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup ang. det halve boel i Bjødstrup, som han havde haft i brug, varslet Knud Jakobsen i Hesselbjerg og J�rgen Christensen i Fastrup. Knud Jakobsen erkl�rer at han havde boet i 30 år i den gård som Hans Thomsen bebor, og havde haft bolet i brug, og J�rgen Christensen i Fastrup bevidner dette.
 
hammerum-herred.dk opslag 158
AO (anslået) opsl. 82
 
9. maj For retten Hans Thomsen i Bjødstrup, varselsmænd Peder Mortensen i Gjellerup og Christen Nielsen i Bjødstrup, de var ved Lundenæs port og varslede Christian Ulrich Schultz forvalter over Lundn�s ang. det halve øde boel i Bjødstrup som Hans Thomsen nu i et år har v�ret beskattet af. Hans Thomsen erkl�rer at han fra nu af intet med det halve boel vil have at bestille.
 
hammerum-herred.dk opslag 159
AO (anslået) opsl. 82
 
9. maj Peder Jensen Vester Høgild, varselsmænd Jep Jensen ogJens Jepsen i Lind, Varslet Anders Pedersen i Langelund for det halve kongetiende i Gjellerup at betale inden 15 dage, ellers f�stet forbrudt, ingen var m�dt derfor sagen opsat i 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
16. maj Hans Thomsen i Bjødstrup protest mod Lundenæs afvisning af st�vning, som ikke skulle v�re lovlig.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
23. maj For retten pr�senterede Godske Christensen Varhede og Christen Sørensen i Gr�nk�r 6 ulveunger som var fanget i Graulund mark som ligger til store Kildegård og er samme g�rds tilh�rende mark. Straks blev skindet aftaget. Endvidere Christen Poulsen D�vling og Jep Pedersen sst 3 andre ulveunger som var fanget mellem Bj�rslev og Olling i Assing sogn. Raderne blev oph�ngt. Ligningen straks gjort. Overalt i herredet af hver t�nde hartkorn 1 skilling. Sognefogeden opkr�ver og betaler til tinget om 3 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
30. maj For retten fremkom på velb�rne Johan Ranttzaus vegne Just Andersen forvalter på Herningsholm, 2 kaldsmænd, Jens Christensen i Laulund, og Jens Christensen i Agerskov. D. 23. maj varslet Hans Thomsen for manglende afregning af kongelige skatter 470 rdl., 4 mark og 4 skilling. Hans Thomsens kone Catrine Mortensdatter sagde at de ikke havde penge men jordegods og l�s�re. 2 Dannemænd n�vnt, Svend Laursen i Bjødstrup og Niels Nielsen sst. Der henvises til dom af 17. april 1691, nævnes Henrik Juel til Lindbjerg, Christen Linde til Volstrup og Laurs Bjering, landstingsskriver i Viborg har underskrevet. Der foretages arrest i Hans Thomsens bo. Hans forg�nger var Rupert Trojens.
 
hammerum-herred.dk opslag 165
AO (anslået) opsl. 85
 
20. juni Fremkom velbestaltede Obrister over T�jhuset og Artigleriet og ki�gemester ved det kongelige hof, h�j�dle og velb�rne Sr. Laurs Munch til Breininggård hans fuldm�gtig velfornemme sign. Søren Andersen foged der sammesteds beg�rede at der m�tte udn�vnes sandemænd i forbindelse med Niels Jørgensen af Daugbjergs d�dsfald i Gjellerup. I herredsfogedens forfald udn�vnte J�rgen Grubbe Kaas 8 dannemænd, Christen Christensen i Svendlund, Jens Thomsen i �rregård, Simon Jørgensen i Tulstrup, Svend Laursen i Bjødstrup. Per Gregersen i �gård, Mikkel Pedersen i N�stholt, Christen Jensen i �by, Jens Nielsen i P�rup.
 
hammerum-herred.dk opslag 165
AO (anslået) opsl. 85
 
20. juni For retten Peder Jensen Høgild på sin herres tjeners vegne i Drongstrup, varselsmænd Jep Jensen og Christen Jensen i Lind varslet Søren Christensen i Vester Tarp for synsmænds opkr�velse vedr. ildebrand som Søren Christensen skulle have opt�ndt og afbr�ndt en stor del t�rv. 4 dannemænd udpeget: Niels Nielsen i Holt, Peder Nielsen i �ster Høgild, Jens Jakobsen ved Assing kirke, Peder Jakobsen i Agersig.
 
hammerum-herred.dk opslag 166
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli For retten velfornemme mand Peder Poulsen på Tanderup, 2 varselsmænd, Anders Cristensen i Helstrup og Anders Sørensen tjenende Tanderup, varslet Anders Jakobsen i S�by vedr. restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 166
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli Fremstod Laurs Jensen i Volsgård på Sign. Bertel Laursen Lindvig og velfornemme Jens Mouritsen af Tarm deres vegne, varselsmænd J�rgen Nielsen i Lille (?) og Christen Laursen sst, varslet Søren Christensen og hans g�rdmand i Vester Tarp, Caspar v. Burchardts tjenere i Felding Nederby, 4 dannemænd udn�vnt Niels Pedersen (H�gsvig), Jens Lassen i Feldingbjerg, Christen Svendsen i Mostgård og Mads Nielsen i G�rsvig.
 
hammerum-herred.dk opslag 167
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli Peder Jensen Vester Høgild, synsmænd Niels Nielsen Holte, Peder Nielsen �ster H�glild, synsmænd Jens Jakobsen ved Assing kirke, Peder Jakobsen Agersig, vedr. syn af afbr�ndt hede i Felding sogn. Just Andersen p�ber�ber sig Herningholms rettighed over omr�det.
 
hammerum-herred.dk opslag 167
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli FremkomThomas Thomasen Lund i Gjellerup sogn og fremlagde et sk�de af Peder Jensen Vester Høgild på en halv selvejerbondegård i Gjelleruplund som Niels Graversen nu p�bor. Peder Jensen s�lger på egne og umyndige s�skendes vegne, og på sin moders og myndige s�skendes vegne til Thomas Thomasen og hans hustru Elle Christensdatter. Til vitterlighed 29. juni 1691, Peder Jensen �. vores broder Peder Jensen Høgild, underskrevet Peder Jørgensen Fastrup, Peder Jensen, Jens Espersen, Christen Madsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 168
AO (anslået) opsl. 87
 
11. juli For retten fremstod Morten Pedersen i Gjellerup, 2 varslingsmænd, Peder Mortensen i Gjellerup og Peder Nielsen sst, i dag 14 dage varslede Jens Espersen i Lund, Thomas Thomasen sst, Niels Lassen i Gjellerup, Knud Christensen sst og Mads Christensen sst. at de 16. juni sidst forleden efter s�ttefogeden Jesper Jensen Amtrup hans sedel på det d�de menneske Niels Jørgensen af Daugbjerg i Morten Pedersens gård i Gjellerup. Nok fremkom 2 andre varselsmænd, Peder Christensen i Gjellerup og Christen Nielsen i Bjødstrup tj. Hans Thomsen sst., at de i g�r 14 dage varslede sign. Christen Jensen Struer, velb�rne Mons. (Rosenkrans�s) fuldm�gtig ved Herningholms birketing for synsmænds afsigt vedr. det d�de legeme. S� fremstod for retten Thomas Thomasen i Gjelleruplund, Niels Lassen i Gjellleru, Knud Christensen og Christen Madsen sst. Jens Espersen var af s�tteffogeden Jesper Jensen Amtrup bedt om at v�re til stede på rettens vegne. Niels Jørgensen havde t�mmerne fra Morten Pedersens vogn om sin hals og milen h�ngte for hans bryst.
 
hammerum-herred.dk opslag 169
AO (anslået) opsl. 87
 
11. juli Samme dag for retten h�jagtbare Just Andersen forvalter på Herningsholm med en skriftlig beg�ring fra amtmanden J�rgen Grubbe Kaas om at Just Andersen Holst skulle på amtmandens vegne bist� ved syn af den d�de mand. Ud over de f�rn�vnte synsmænd nævnes Knud Jacosen Hesselbjerg, Niels Christensen Gjellerup, Niels Graversen Lund, Lars (�. . ) i Hammerum, Staffen Jensen i Agerskov, Thomas Nielsen Herning by Christen Pedersen og Christen Christensen Fr�lund.
 
hammerum-herred.dk opslag 170
AO (anslået) opsl. 88
 
11. juli For retten h�jagtbare Just Andersen, varselsmænd Jens Christensen Ludstrup og Mads Pedersen i Skarrild by, varslet samtlige D�vlingmænd, vedr. syn på hans principals enge og marker i Tarp i Felding sogn. 8 dannemænd Niels Pedersen H�gsvig, Mads Nielsen i G�rsvig, Christen Poulsen i Olling, Jens Mikkelsen i Kib�k, Christen Laursen ved Assing kirke, Ole Jakobsen ved Assing kirke, at m�de 3 timer efter solens opgang ved Fruerg�rd. I dag otte dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 170
AO (anslået) opsl. 88
 
18. juli For retten velfornemme Søren Andersen foged på Brejningholm og på sin husbonds tjener Morten Pedersen i Gjellerup hans vegne, 2 kaldsmænd Peder Mortensen i Gjellerup og Peder Nielsen sst. Varslet de opkr�vede sandemænd Christen Christensen Svendlund, Jens Thomsen i �rregård, Simon Jørgensen i Tulstrup, Svend Laursen i Bjødstrup, Peder Gregersen i �gård, Mikkel Pedersen i N�stholt, Christen Jepsen i �by og Jens Nielsen i P�rup vedr. Niels Jørgensen i Daugbjerg hans d�d og bane
 
hammerum-herred.dk opslag 171
AO (anslået) opsl. 88
 
18. juli Forvalter Just Andersen vedr. f�lles ejendom h�rende til �ster og Vester Tarp, Fruergård og Drongstrup. Amtmandens p�stod det var kgl. majest�ts gods. Just Andersen mente at det kald og varsel til D�vlingmænd var lovlig nok.
 
hammerum-herred.dk opslag 172
AO (anslået) opsl. 89
 
1. aug For retten velfornemme Søren Andersen, foged på Brejninggård og på hans hosbond Hr. Obriste Laurs Munks hans bonde og tjener Morten Pedersen i Gjellerup hans vegne vedr Niels Jørgensen Daugbjerg som fandtes h�ngt i Morten Pedersens vognsele. 8 sandemænd som f�r n�vnt, mente at Niels Jørgensen var sin egen banemand.
 
hammerum-herred.dk opslag 173
AO (anslået) opsl. 89
 
1. aug For retten Peder Tved, foged på Lergrav på fru Anna Ramel til Hundslund Kloster hendes vegne, Varselsmænd Mous Sørensen Skytte tj. Lergrav og Peder Andersen i Skjerk, varslet samtlige Lergravs b�nder i Aulum sogn. B�ndernes navne n�vnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 174
AO (anslået) opsl. 90
 
8. aug For retten Peder Tved, Aulumb�nders restancer opremses enkeltvis.
 
hammerum-herred.dk opslag 174
AO (anslået) opsl. 90
 
8. aug For retten Therkel Sørensen i Heesgård sognefoged i Skarrild sogn fremf�rte 4 uvillige synsmænd Laurs Christensen i Skarrild, Ole Poulsen i Hesselvig, Per (�. . . . . ) i Arnborg og Jens Lassen i Birkeb�k, at de sidst forleden den 25. juni var med sognefogeden for at taxere skade på afgr�de, undtagen Laurs Christensen der var afl�st af Peder Nielsen Ludstrup. Solens langvarige brynde, storm og torden og regn.
 
hammerum-herred.dk opslag 175
AO (anslået) opsl. 90
 
29. aug. Peder Tved på Anna Ramels vegne, Aulumb�nder m�de for dom, vedr. kgl. skatter og skattekorn. Endvidere fremkom Peder Andersen Tr�strup og berettede at i g�r 6 uger som vr den 17. juli da han var på vej fra Lergrav og agtede sig til Kolding, henved kl. 4 eftermiddag et forsk�kkeligt guds vejrlig torden og lynild nedslagen i Lergravs lade. Bygning og avl lagt i aske.
 
hammerum-herred.dk opslag 178
AO (anslået) opsl. 92
 
Peder Tved, her findes specifikation indf�rt vedr. restancer, Aulumb�nder under Lergrav.
 
hammerum-herred.dk opslag 180
AO (anslået) opsl. 93
 
19. sep. Fremkom Gregers Christensen Lundflod i Brande sogn på ritmester Georg Arnoldt v. Post residerende på St�vringgård hans vegne, varselsmænd Jens Christoffersen og Poul Nielsen Grarup, varslet Morten Christensen i Felding Overby og Peder Pedersen i Felding Nederby, de havde ikke betalt landgilde i 10-11 �r.
 
hammerum-herred.dk opslag 181
AO (anslået) opsl. 93
 
10. okt Anders Mogensen på sin husbond Rasmus Andersen til S�gård hans vegne, 2 kaldsmænd Niels Christensen i Trogelstrup og Jakob Eriksen i Spegberg, varslet i Hodsager sogn, Hallundb�k Peder Pedersens enke Anne Christensdatter med hendes lavv�rge, Jens Sørensen og Christen, Christensen sst, Mads Jensens enke i Bredvigb�k Karen Pedersdatter, med lavv�rge, �rre sogn Søren Christensen i Nygård, Niels Larsen i, Bredvig, Morten Jepsen i Oversimmelk�r. Specifikation er indf�rt. De, skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering.
 
hammerum-herred.dk opslag 182
AO (anslået) opsl. 94
 
10. okt Anders Mogensen af Ringk�bing på Rasmus Andersens og på Sal. borgmester Christen Vinters enke Ida Sofia Rasmusdatter og b�rns vegne, 2 varselsmænd, Niels Christensen i Troelstrup og Jakob Eriksen i Spegberg, varslet Peder Mikkelsen i Taulund, Christen Pedersen, Christen Madsen og Simon Pedersen af Sneftrup, alle af �rre sogn, Jens og Christen Nielsen af Fonvad i Snejbjerg vedr restancer for landgilde skyld og arbejdspenge.
 
hammerum-herred.dk opslag 183
AO (anslået) opsl. 94
 
10. okt For retten velagtede mand Jens Nielsen af Vonge på salig Villads Christensens Blochs af �ster Høgild hans b�rns vegne, kaldsmænd Mads Christensen i Svendlund og Niels Pedersen i Holt, varslet Villads Christensens efterf�lger Peder Nielsen i �ster Høgild for synsopkr�velse. Varslet 4 synsmænd, Knud Jakobsen Hesselbjerg, forrige herredsfoged, J�rgen Christensen Fastrup forrige delefoged til Lundenæs samt Christen Christensen i Svendlund og Peder Eriksen i Holt. Jens Nielsen fremviste skiftebrev dateret �ster Høgild 19. feb. 1676. Kun Knud Jakobsen og Peder Eriksen var m�dt.
 
hammerum-herred.dk opslag 183
AO (anslået) opsl. 94
 
17. okt Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs beg�rede 4 vurderingsmænd at taxere og vurdere Peder Nielsens bo i �ster Høgild, som var Anders Christenen Levadsk�r, Niels Andersen Kiersgård, Niels Lassen Mørup, og Mads Jensen i Haunstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 184
AO (anslået) opsl. 95
 
14. nov Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs, 2 varselsmænd, Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind i dag 8 dg. Varslet Hans Thomsen i Bjødstrup vedr � boel i Bjødstrup om den tilforn havde v�ret under g�rden. Samme dag varlset Christen Nielsen i Krogslund, Per Christensen og Mads Christensen sst., Jens Hansen, Clemen Christensen og Clemen Andersen i S�nder Fastrup, Jens Nielsen i Hauge, Lars Jensen i Hammerum og Christen Sørensen i Lille Langelund. Christen Nielsen i Krogslund mindes 34 �r, Jens Nielsen i Hauge mindes 22�r, Lars Jensen i Hammerum 30 �r, Clemen Cristensen i Fastrup 30 �r, Peder Graversen Fastrup 16 �r, Clemen Andersen Sdr. Fastrup 16 �r, Christen Nielsen Nr. Fastrup, Peder Christensen og Mads Christensen i Krogslund mindes 16 �r. Knud Jakobsen på 3. år fraflyttet Bjødstrup, Christen Sørensen Ll. Langelund haft lejet bolet i 3 �r, Svend Laursen i den ene gård i Bjødstrup erkl�rer at det � boel aldeles ikke kommer Hans Thomsen ved. Delefogeden forlangte at se lovbudsvidne til stedet af Hans Thomsen, som svarede at han ikke var varslet derom.
 
hammerum-herred.dk opslag 186
AO (anslået) opsl. 96
 
14. nov For retten Hans Thomsen i Bjødstrup, 2 varselsmænd Poul Jensen Tj. Bjødstrup og Christen Sørensen boende i Bjødstrup, varslede i dag 8 dage, var i Vester Høgild og varslede Peder Jensen delefoged ang kgl. may. Skatter som han ikke ville tage imod for g�rden i Bjødstrup. Talte 1691 med Peder Jensens moder og bror. Endvidere varslet Peder Christensen tj. Morten Pedersen i Gjellerup og Niels Christensen i Hauge for at bevidne at de var hos Peder Jensen i Høgild for at betale kvartalsskatten for hans gård i Bjødstrup. 13 mark 12 skilling, der manglede 2 skilling, derfor nægtede Peder Jensen at modtage bel�bet.
 
hammerum-herred.dk opslag 187
AO (anslået) opsl. 96
 
14. nov For retten Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs på Peder Nielsens vegne i �ster Høgild, varselsmænd Jens Jepsen og Jep Jensen i Lind, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup ang. kongens og kirkens tiende 1684 som Hans Thomsen fik �ret efter af Peder Jensen i Gjellerup, som 1684 var forvalter på Herningsholm. Hans Thomsen begærer sag opsat i 3 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 188
AO (anslået) opsl. 97
 
21. nov Peder Jørgensen i Birk på delefoged Peder Jensens vegne i hans frav�r til landstinget, varselsmænd Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup for synsmænds opkr�velse af Bjødstrup, 8 dannemænd Iver Pedersen i Bitzou, Jens Nielsen i Hauge, Christen Nielsen i Krogslund, Anders Pedersen st. Langelund, Niels Christensen i Hammerum, Søren Nielsen sst. Knud Nielsen og Christen Madsen i Gjellerup.
 
hammerum-herred.dk opslag 188
AO (anslået) opsl. 97
 
28. nov Peder Jensen Vester Høgild på herskabets vegne beg�rede synsvidner, Christen Nielsen Krogslund og Jens Nielsen i Hauge er forhindret, i stedet Niels Christensen Kollund og Christen �. . . . . . . sst. Her ses syn af Bjødstrup g�rde og boelsjorder, ager og eng.
 
hammerum-herred.dk opslag 190
AO (anslået) opsl. 98
 
28. nov For retten Peder Graversen degn i Aulum, 2 kaldsmænd Jens Sørensen værende hos sin fader i brohuset, og Peder Mortensen tj. Hallundb�k, varslet Aulum sognemænd vedr. manglende degnetiende, Peder Graversen har intet modtaget i 1� �r. Samtlige Aulum sognemænd n�vnt. De skulle betale inden 15 dage, eller lide nam og vurdering i deres bo. Herimod m�dte Jens Christensen tj. H�jagtbare Peder Andersen på Tr�strup med Peder Andersens skriftlige indl�g og en forpligt af fordum sognepræst J�rgen Jensen, og en anden forpligt af Jens Christensen Vinding fordum sognepræst til Aulum sogn, dateret Lergrav 1646, og en forpligt af fordum sognepræst Jens Mikkelsen i Aulum sogn af 1663.
 
hammerum-herred.dk opslag 191
AO (anslået) opsl. 98
 
28. nov Fremkom Jens Cristensen på Peder Andersen på Tr�strup hans vegne med kopi af landsdommer Bentsons skrivelse om ejendomme Solgård og Ommose som var indf�rt til Henrik Holst, som ikke var interesseret, derfor Peder Andersen Tr�strup.
 
hammerum-herred.dk opslag 191
AO (anslået) opsl. 98
 
5. dec Peder Pedersen H�gsvig boende i D�vling, 2kaldsmænd J�rgen Knudsen og Niels Madsen i Tjørring, varslet afgangne Ole Nielsen i Silstrup hans enke og arvinger, Peder Olesen, og Niels Olesen vedr. Ole Nielsens skyld til Peder H�gsvig 80 rdl som han var lovet i medgift med Johanne Olesdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 192
AO (anslået) opsl. 99
 
5. dec Birkefoged til Herningsholm, Clemen Jørgensen Salholt efter Just Andersens ordre, 2 varselsmænd Peder Nielsen i Gjelleruplund og Mads Pedersen i Hammerum, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup vedr. det udl�g der var gjort i hans bo 16. sept.
 
hammerum-herred.dk opslag 193
AO (anslået) opsl. 99
 
5. dec Peder Nielsen �ster Høgild for retten vedr. irettes�ttelse af delefogeden Peder Jensen Vester Høgild ang. kongens og kirkens tiende som han havde betalt til Hans Thomsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 193
AO (anslået) opsl. 99
 
12. dec Peder Graversen degn til Aulum sogn med en skrivelse fra sognepræsten Mads Olesen Buch, en fundats af sal. Bente Friis hendes s�nner, Velb. Mandrup Due til Halk�r, Christen Skel til Holbekgård og Otto (Skel) til Katholm. Fundatsen underskrevet Christen Lodberg 27. juni 16??. på Peder Andersen Tr�strup hans vegne hans visse bud Niels Thomsen som beg�rede sagen udsat.
 

1692

hammerum-herred.dk opslag 195
AO (anslået) opsl. 100
 
Snapsl�verdag den 9 januar 1692 Herredsfogeden Knud Pedersen, skriveren Peder Eriksen. Otte mænd nemlig Morten Jakobsen Baggiskær, Christen Pedersen Snejbjerg, Jakob Nielsen Fasterholt, Jens Pedersen Langboe, Laurids Simonsen Carlsmose, Jens Pedersen i Lind, Niels Baltersen i Tjørring, Niels Christensen i (Bjerreg�rd)
 
hammerum-herred.dk opslag 195
AO (anslået) opsl. 100
 
9. jan Peder Andersen på Tr�strup i sagen mod degnen i aulum sogn Peder Graversen, Christen Jensen Skjerk havde v�ret degn i 28 år og f�et sin l�n af pr�sten, b�de af fordum pr�st Jens Mikkelsen og Mads Olesen Buch. Det samme kan fgl. Bevidne: Ole Nielsen Lj�rring mindes 60 år og har boet i Lj�rring i 36 �r, Jens Christensen Varhede boet i sognet i 36 �r, Anders Pedersen Lundby boet i sognet 35 �r, Niels Andersen boet i sognet 32 �r, J�rgen Pedersen sst. mindes 45 �r, Jens Jensen sst., boet her i 19 �r, Lars Ibsen boet i sognet 10 �r, Niels Sørensen Høgild boet 24 år i sognet, Anders Vistisen Rottervig boet i 12 �r, Knud Christensen Ll. Kilde mindes 40 �r, har boet her 22 �r, Christen Jensen Store Kilde mindes 30 �r, boet i sognet 20 �r, Peder Pedersen Jersild boet i sognet 20 �r.
 
hammerum-herred.dk opslag 196
AO (anslået) opsl. 101
 
9. jan Peder Pedersen H�gsvig nu boende i Vester D�vling i Skarrild sogn i h�nd tog sin hustrus broder Niels Olesen i Silstrup og gav på sin hustru Johanne Olesdatters vegne fuldkommen afkald efter hendes salige for�ldre Ole Nielsen i Silstrup, og Birgete Andersdatter. Havde f�et fuld betaling af Niels Olesen og Peder Olesen.
 
hammerum-herred.dk opslag 197
AO (anslået) opsl. 101
 
16. jan Peder Andersen på Tr�strup hans visse bud Jens Christensen fremlagde kopi af skrivelse af kong Frederik den 2., dato Skanderborg 28. jan. 1575 Degnen Peder Graversen viser kgl. forordning af 1688, s�dedegn skal have en trediedel af det som pr�sten f�r. . Peder Graversens ans�ttelse indf�rt, han er fra Ringk�bing, ansat 1690.
 
hammerum-herred.dk opslag 198
AO (anslået) opsl. 102
 
20. feb For retten Laurs Jensen Volsgård, Jens Christensen Bundgård i Tulstrup og Jens Laursen barnef�dt i Burgård i h�nd tog Laurs Jensen i Burgård og gav ham uigenkaldelig afkald for al den arv og anpart som Laurs Jensen og Jens Christensen på deres hustruer og b�rns vegne Hvad ogs� Jens Laursen kunne på sine egne vegne kunne arve eller tilkomme enten efter forn. Lars Jensen eller hans hustru Kirsten Sofie (Sørensdatter)?. Afkald den halve selvejerbondegård Burgård kaldet. Laurs Jensens s�n Søren Laursen nu indkaldt som soldat, hvis han kommer levende hjem igen, vil vi Lars Jensen, Jens Christensen og Jens Laursen forpligte os og vores arvinger tilligemed vores fader Laurs Jensen og hans andre arvinger at svare ham hans arvepart, da Lars Jensens arvepart er delt mellem os.
 
hammerum-herred.dk opslag 199
AO (anslået) opsl. 102
 
27. feb For retten Laurs Jensen Burgård, varselsmænd Søren Nielsen Lervadsk�r og Anders Pedersen sst. varslet Laurs Jensen Volsgård, Jens Christensen i Bundgård i Tulstrup, og Jens Laursen i Burgård vedr 1. lovbud på den halve gård i Burgård, hvilken han til sin datter Sidsel Laursdatter med hendes forh�bende f�stemand Peder Christensen barnef�dt i Askov at afst�. Samme dag varslet delefoged Peder Jensen Høgild til Lundenæs om der er indvendinger.
 
hammerum-herred.dk opslag 200
AO (anslået) opsl. 103
 
5. marts Peder Jensen V. Høgild, delefoged til Lundenæs, varselsmænd Jep Jensen og Cristen Jensen Lind, varslet samtlige Lundenæsb�nder for resterende landgilde og kirkev�rgerne for kirkeskat i Arnborg, Skarrild, Felding Rind og Herning sogne. 2 andre varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Staffen Christensen Gjellerup varslet Lundenæsb�nder i Ikast, Gjellerup og Sunds sogne. Endnu 2 varselsmænd Niels Poulsen og Christen Nielsen i Snejbjerg by, varslet Lundenæsb�nder i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg N�vling og �rre sogne. Ingen er m�dt, sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 200
AO (anslået) opsl. 103
 
12. mrts For retten Jens Madsen i Ejsingk�r på Laurs Jensens vegne i Burgård vedr. 2. lovbud på den halve selvejerbondgård i Burgård som Laurs Jensen ibor.
 
hammerum-herred.dk opslag 201
AO (anslået) opsl. 103
 
12. mrts Peder Jensen delefoged til Lundenæs vedr restancer til Lundenæs- skyldnere opremses.
 
hammerum-herred.dk opslag 203
AO (anslået) opsl. 104
 
12. mrts Laurs Jensen Burgård 3. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 204
AO (anslået) opsl. 105
 
21. mrts som var mandag, l�rdag var Marie bebudelsesdag. For retten �rlig og velforstandig mand Peder Christensen af Askov med sk�de af den � Burg�rd. Som jeg Laurs Jensen tildags selv beboet har afst�s til vor forh�bende svoger Peder Christensen og vor k�re datter Zidsel Laursdatter. Lover jeg Laurids Jensen og min k�re hustru Kirsten Sørensdatter �. . . . underskrevet Laurids Jensen og Laurs Jensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 205
AO (anslået) opsl. 105
 
9. apr For retten Peder Nielsen �ster Høgild, varselsmænd Peder Jensen og Laurs Olesen begge tj. �ster Høgild, varslet samtlige afgangne Villads Christensens b�rn og arvinger i �ster Høgild, de umyndige med deres lavv�rge på deres �ldste broders vegne, som nu besidder sin sal. faders efterladte bondegård, nemlig Christen Villadsen, Frands Villadsen, Kirsten Villadsdatter med hendes formynder og v�rge Jens Nielsen Ulf i (Vonge)?. Ogs� varslet deres stedfader Peder Nielsens umyndige s�n Niels Pedersen. Ligeledes varslet herskabet til Lundenæs ved Peder Jensen Vester Høgild, delefoged. Lovbud med 8 dage, 14 dage og 3 ugers varsel.
 
hammerum-herred.dk opslag 206
AO (anslået) opsl. 106
 
16. apr For retten Anders Nielsen Mollerup på amtsforvalter Villads Andersens vegne, varselsmænd Søren Jensen Varhede og Christen Pedersen, var ved Lergravs port at varsle fru Anna Ramel vedr. gods som er separeret fra Lergrav, talte med Peder Andersens kusk Jens Lassen, og forkyndte efterskrevne b�nder ikke m�tte betale skyld til Lergrav.
 
hammerum-herred.dk opslag 207
AO (anslået) opsl. 106
 
16. apr Peder Jørgensen Birk, kaldsmænd Ole Ostersen i S�nder Fastrup og Mikkel Pedersen i Store Langlund varslet efterskrevne i Gjellerup sogn for resterende kongetiende som Peder Jørgensen, Anders Pedersen i Langelund og Jens Jørgensens enke i Fastrup har i f�ste. Sag opsat i 14 dage med Peder Jørgensens bevilling.
 
hammerum-herred.dk opslag 207
AO (anslået) opsl. 106
 
16. april Denne sag betjente Jesper Jensen Amtrup retten i dommers sted 4 synsmænd Laurs Jensen Volsgård, Jens Nielsen i Studsgård, Niels Lassen i Mørup og Niels Andersen i Kj�rsg�rd. Efter Herredsfogedens ordre syn og besigtigelse af anpart af selvejerbondegård i Haunstrup som Christen Jepsen Ulf sidst p�boede.
 
hammerum-herred.dk opslag 208
AO (anslået) opsl. 107
 
16. apr For retten fremstod Jesper Jensen i Amtrup på Jens Mouritsen af Tarm og sign. Bertel Lindvigs vegne og fremlagde en opsigelse og l�skyndelse af Fruergård hovedg�rds fri hede. Her nævnes Casper v. Buchwalt.
 
hammerum-herred.dk opslag 209
AO (anslået) opsl. 107
 
16. apr Her findes den seqestration indf�rt som amtsforvalteren Villads Andersens tjener Anders Nielsen Mollerup fremviste. Kgl forordning, resterende skatter skulle betales til amtsstuen, attest på efterskrevne gods som f�r har h�rt til Lergrav, gods i Skjerk, Varhede, Spegeberg, Gabs, Lundby �degård, ligeledes gods i Borberg og Sevel.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
23. apr Peder Nielsen �ster Høgild lovbud 3. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
23. apr For retten Peder Pedersen H�gsvig i D�vling, varselsmænd Mads Jensen Tjørring og Jens Jensen af Siveb�k, varslet Peder Pedersens s�skende samt hans hustrus moder og bror. Jep Pedersen i Tjørring, Maren Pedersdatter i Siveb�k med hendes lavv�rge, Kirsten Pedersdatter Laurs Jørgensens i Lillelund, s�velsom hans b�rn Ole Pedersen, Per Pedersen, Jens Pedersen, Anders Pedersen, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter, de umyndige med deres lavv�rge, ogs� varslet hans hustrus moder Birgitte Andersdatter enke efter Ole Nielsen i Silstrup med hendes lavv�rge, Peder Olesen og Niels Olesen sst. vedr lovbud på den anpart selvejer bundegård i Tjørring han selv har p�boet. Afh�ndes til hans kommende svoger Niels Christensen med hans datter Birgete Pedersdatter en 1/4 part på n�r en 1/15 del af den hele gård kaldet �sterg�rd. I dag 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
30. apr Peder Pedersen H�gsvig i D�vling v. Morten Jakobsen 2. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
7. maj For retten Anders Nielsen af Ringk�bing på sin husbond amtsforvalteren Villads Andersens vegne, varselsmænd Niels Jensen i Felding Nederby og Christen Christensen Pinvig, varslet Anne Kieldsdatter vedr hendes gods i Silstrup som var arvet efter hendes bror afgangne Niels Kieldsen forrige sognepræst til �lstrup og Hoven. Ogs� varlset Peder Olesen, Niels Olesen, Jens Christensen og Christen Thomsen. Endvidere nævnes Karstofts øde gods i Silstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 212
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj F�rn�vnte Anders Nielsen, varselsmænd Jakob Eriksen i Spegberg og Lars Christensen i Gabs, varslet Peder Jensen i Nybro M�lle vedr. resterende afgiftspenge. Ogs� varslet Ole Svenningsen og Christen Laursens enke i Brendgård i �rre sogn for resterende bondeskyld og landgilde. 2 andre varselsmænd Niels Jensen i Felding Nederby og Christen Christensen i Pinvig varslet Iver Nielsen ved Felding kirke, ogs� varslet i Haunstrup Mads Jensen, Laurs Mikkelsen og Christen Jensen for resterende bondeskyld. I Rind sogn Niels Mortensen for landgilde, Gjellerup by Niels Larsen og Clemen Pedersens enke Helle Sørensdatter, Hammerum Peder Jensen i Vesterg�rd. Mads Jensen i Haunstrup og Peder Andersen Neder Simmelk�r var m�dt for retten og beg�rede 6 ugers ops�ttelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 212
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj For retten ærlige og velagtede mand Jens Jensen i Ronum på sin husbonds vegne Karen Kieldsdatter og hendes mand hr. Mourids Olesen sognepræst i (Hvorning) vedr. gods og jord i Skarrild sogn som tilh�rer hendes s�ster Anne Kieldsdatter. Sag ops�ttes.
 
hammerum-herred.dk opslag 213
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj Peder Pedersen boende i D�vling ved Morten Jakobsen Baggiskær, lovbud til 3. ting på g�rdspart i Tjørring.
 
hammerum-herred.dk opslag 213
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj Her findes den sekvestration (beslagl�ggelse) og restans som blev fremlagt af amtmandens tjener Anders Nielsen vedr. det øde gods i Skarrild som ejedes af Anne Kieldsdatter, Karen Kieldsdatters tjenere i Skarrild sogn, Niels Olesen i Silstrup, Søren Madsen i Skave, her er ogs� indf�rt skyldnere i Felding, Rind Snejbjerg, Gjellerup og �rre sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 214
AO (anslået) opsl. 110
 
14. maj For retten Jesper Jensen Amtrup på Peder Nielsens vegne i Stauning, fuldm�gtig for det hospitalsgods i Hesselbjerg som Iver Graversen p�bor, vaselsmænd Christen Christensen og Christen Nielsen i Snejbjerg varslet Iver Graversen for resterende kgl. skatter, han skal betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 215
AO (anslået) opsl. 110
 
21. maj For retten Mads Poulsen i Overlund på regimentskriveren ved det Svanewedelske regiment Anders Hansen Rass hans vegne, kaldsmænd Gregers Pedersen Suderb�k og Peder Christensen i Gludsted Ejstrup sogn, for at varsle Niels Pedersen i Store Isen, der var ingen hjemme, derfor varslet hans n�ste nabo Christen Skovdal, der skulle give ham lovlig varsel vedr. hans ulovlige r�mning fr hans f�stested. S� fremstod Christen Christensen i B�geskov, Christen Christensen Skovdal i Isen, Søren Pedersen Ll. Isen og Anders Mikkelsen i Suderb�k. Niels Pedersen var bortr�mt om natten fra kgl. ryttergods.
 
hammerum-herred.dk opslag 216
AO (anslået) opsl. 111
 
21. maj For retten fremstod 4 synsmænd, Jens Jensen Ronum, Lars Christensen i Skarrild Heesgård, Peder Ibsen og Anders Jakobsen i D�vling, efter amtmanden J�rgen Grubbe Kaas skrivelse vedr syn af Nr. Karstoft bygninger og rugs�d, nok 2 varselsmænd Christen Christensen og Jens Nielsen af Snejbjerg, varslet på hr. Villads Andersens vegne Christen Christensen, Hans Hansen og Jens Jakobsen Pinvig for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 216
AO (anslået) opsl. 111
 
21. maj For retten Christen Knudsen i Abildtrup med 5 ulveunger fanget forleden mandag på Abildtrup mark i en ulvegrav. Han beg�rede betaling herfor, som var udlignet til 1 skilling af hver 2 td. hartkorn i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 217
AO (anslået) opsl. 111
 
21. maj Syn af N�rre Karstoft.
 
hammerum-herred.dk opslag 218
AO (anslået) opsl. 112
 
4. juni For retten vel�dle Major James Gosman, kaldsmænd Jens Knudsen og Iver Pedersen sst, varslet Peder Pousen på Tanderup for omkostninger 50 rdl for hans efterladenhed, det fremg�r at han i forvejen skylder 803 rdl, 1 mark og 12 skilling. Peder Poulsen begærer uds�ttelse i 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 219
AO (anslået) opsl. 112
 
11. juni Peder Jensen Vester Høgild på sin herres tjener Markvor Nielsen i Vum Krog hans vegne, varselsmænd Knud Jensen og Christen Mathisen i Sk�rb�k i Vium sogn, varslet samtlige P�rupmænd, Christen Andersen, Christen Pedersen, Peder Christensen, og Jens Nielsen vedr P�rup og Vium Krogs f�llesdrift. Endnu varslet Knud Olesen Drongstrup, Morten Pedersen i Felding Overby, Svend og Christen Pedersen i Bj�rslev, Peder Nielsen i Nederby, Cristen Svendsen i Mosg�rde, Erik Jensen i Tarp og Lars Cristensen i Boek�r. Her ber�res f�drift over Troldhede.
 
hammerum-herred.dk opslag 220
AO (anslået) opsl. 113
 
11. juni For retten Peder Hansen i Tjørring, kaldsmænd Christen Christensen og Søren Pedersen i Snejbjerg, varlset Niels Simonsen i Tjørring og Peder Svensens hustru Maren Christensdatter sst, ang. et f�r som var ihjelreven af en hund. Sag opsat 14 dg.
 
hammerum-herred.dk opslag 220
AO (anslået) opsl. 113
 
18. juni Lars Andersen Munkgård på amtsforvalterens vegne. Sagen om restancer, kun Christen Jakobsen Haunstrup var m�dt, p�stod at restancen vedr�rte den �stre gård som Christen Mikkelsen p�boede og var fraflyttet.
 
hammerum-herred.dk opslag 221
AO (anslået) opsl. 113
 
18. juni Peder Jensen delefoged til Lundenæs på Tjørring bymænds vegne, kaldsmænd Peder Andersen og Niels Poulsen Snejbjerg, varslet samtlige Gulestrup og Tr�lundmænd vedr deres kv�g og f�mon er kommet på Tjørring bymænds mark.
 
hammerum-herred.dk opslag 221
AO (anslået) opsl. 113
 
25. juni For retten velfornemme mand Sign. Just Andersen forvalter på Herningsholm på velb�rne Aksel Sehested på Tinggård hans vegne, kaldsmænd Ole Bertelsen og Niels Bertelsen i �rskov, varslet Christen Jepsen Ulf i R�bjerghus vedr. resterende herlighedsafgift af den 1/4 part af selvejerbondegård som Christen Jepsen Ulf tilh�re. Her nævnes at g�rden f�r har gjort arrbejde til Tiphede, Velfornemme Knud Pedersen var kommet der til stedet, Misligehold af stedet, Christen Jepsen Ulf udtalte at det var ham hjertelig fortrydeligt, og Jens Jensen som i mange år har haft stedet af hans sal. fader Jep Ulf i f�ste.
 
hammerum-herred.dk opslag 223
AO (anslået) opsl. 114
 
4. juli Ting holdt mandag, da l�rdag var Marie bebudelsesdag. Fremkom Christen Andersen og Peder Christensen i P�rup, varselsmænd Peder Christensen og Oster Christensen af P�rup, vedr f�drift over Troldhede. Amtsforvalter Christian Ulrich Schultz n�vnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 224
AO (anslået) opsl. 115
 
9. juli Fremkom sognefogeden i Aulum sogn Peder Jensen (Lundby?) på Amtsforvalteren Villads Andersens vegne, 4 synsmænd Jens Thomsen i �rregård, Christen Nielsen Holflod, Søren Christenen Nygård, Laurs Ibsen i Ki�rgård, vedr taksering afgr�den på den jord og enge til den gård i Varhede som Christen Villadsen har frar�mt.
 
hammerum-herred.dk opslag 224
AO (anslået) opsl. 115
 
9. juli For retten Peder Jensen i Bjødstrup, delefoged til Lundenæs på Tjørring bymænds vegne, varselsmænd Peder Hansen og Niels Graversen i Tjørring, varslet Gullestrup og Tr�lundmænd vedr markskel mellem Gullestrup og Tr�lund på en ene side og Tjørring by på den anden.
 
hammerum-herred.dk opslag 225
AO (anslået) opsl. 115
 
16. juli For retten velfornemme Peder Poulsen på Tanderup fremlagde Amtmandens frues skrivelse af dato Ryberg 8. juli 1692 under navnet Birgitte Sofie Sehested, fremf�rer bla. a : Jens Christensen af Tovstrup i Snejbjerg skal v�re hastig d�d og omkommen. Sagen falder mig noget suspekt, og liget m� s�ttes i grav ind til videre. Hun beder Peder Poulsen forest� sagens videre forl�b. 2 varselsmænd, (�. ) Nielsen i Snebjerg og Christen Nielsen i Krogstrup, varslet Jep Nielsen i Tovstrup, Christen Andersen i Tovstrup, og hans huskvinde Else Christensdatter, Peder Jensen i Tovstrup og hans moder Maren Pedersdatter, Jens Christensen skr�dder sst og datter Karen Jensdatter, og hans huskvinde Benete Pedersdatter, ligeledes Lisbet Hansdatter, huskvinde hos Christen Andersen i Tovstrup. Ligeledes varslet Niels Pedersen Klidsgård og hans hustru til huse hos Søren Knudsen i Snejbjerg, Christen Nielsen i Herning by, Ole Christensen i Laulund, Niels Staffensen hos sin fader Staffen Iversen i Herning by. Just Andersen var ikke tilfreds med fremgangsm�den, mente at vidnespersonerne skulle drages fra deres v�rneting i en d�d mands sag.
 
hammerum-herred.dk opslag 227
AO (anslået) opsl. 116
 
30. juli For retten Peder Poulsen Tanderup vedr Jens Christensens d�d i Tovstrup, varselsmænd Peder Andersen og Peder Jepsen i Tovstrup varslede 4 synsmænd Christen Pedersen Over Amtrup, Peder Olesen sst, Jens Christensen i Tovstrup og Jens Jensen i Alb�k. Yderligere varslet Mikkel Pedersen i N�stholt, Christen Christensen i Svendlund. Samme dag varslet afd�des bror Ole Christensen i Laulund, og enken i Tovstrup Maren Christensdatter med lavv�rge. For retten fremkaldt Jep Nielsens hustru Johanne Jensdatter i Tovstrup, Jens Skr�dders hustru Maren Christensdatter i Tovstrup, Lisbet Hansdatter til huse hos Christen Andersen sst., Benete Pedersdatter til huse hos Jens Christensen skr�dder, Christen Andersens hustru Else Sørensdatter, og Else Christensdatter til huse hos Knud Pedersen. S� fremkom Jens Christensen i Laulund, og Poul Christensen sst, Ole Christensen på Holtbjerg, Peder Olesen Herning by og bevidnede at afd�de altid har v�ret et vanvittigt og skr�beligt menneske. Ligsyn ved Niels Andersen Over Amtrup, Ole Jørgensen i Alb�k, Jens Nielsen i Snejbjerg, og Christen Poulsen i Krogstrup. Enkens stedfar Christen Nielsen i Herning by, afd�des bror Ole Christensen i Lavlund, enkens svoger Jens Knudsen Snejbjerg mente at hans d�d skyldtes hans skr�belighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 230
AO (anslået) opsl. 118
 
30. juli For retten Peder Poulsen Tanderup fremlagde Amtmand J�rgen Grubbe Kaas�s seddel dato Rind pr�stegård 10 juli, Christen Jensen i Lind vedr. hans moders d�d. 4 dannemænd, Christen Sørensen, Jens Pedersen, Christen Jensen, Ole Christensen alle af Lind by, de var kaldt ud til den bolig i Lind som tilh�rer Jens Iversen i Tjørring, som sal. Jens Andersen og hustru sidst p�boede for at foretage ligsyn. ' S� blev tilforordnet de dannekvinder i n�ste nabolag, Erik Mikkelsens hustru Anne Cristensdatter, Peder Mortensens hustru Maren Jensdatter, og en pige Else Christensdatter sst., at de skulle afkl�de den afd�de for ligsyn. De berettede at afd�de i lang tid var meget syg og skr�belig. Samtlige grander og naboer i Lind, Mads Andersen i Fejerskov, Jakob Pedersen i Lind, Jep Jensen og Jens Jepsen sst., Mikkel Madsen, Christen Pedersen, Niels Mortensen, alle i Lind, Peder Nielsen, Jens Christensen i Koustrup og deres hustruer, liges� Johanne Andersdatter i V. Lind. Alle bevidnede at hun l�nge var syg og sengeliggende.
 
hammerum-herred.dk opslag 230
AO (anslået) opsl. 118
 
30. juli Her findes indf�rt sagen vedr Jens Christensen iTovstrup, hans d�d, Fru Amtmandens skrivelse, og sagens forl�b og vurdering af efterladenskaber.
 
hammerum-herred.dk opslag 232
AO (anslået) opsl. 119
 
6. aug For retten Søren Thomsen af Abildtrup på Knud Rafn til �stertoft hans vegne, kaldsmænd Christen Nielsen i Helstrup og Knud Pedersen i Skibbild i D�vling sogn, varslet Christen Madsen, Christen Pedersen og Simon Pedersen i Sneftrup, ingen m�dt.
 
hammerum-herred.dk opslag 233
AO (anslået) opsl. 119
 
13. aug Delefoged til Herningsholm Clemen Jørgensen i Salholt i sagen Tjørringmænd contra Gullestrup og Tr�lundmænd, dannemænd af Tjørring by, Mads Christensen i �stergård, Niels Christensen sst, Hans Jensen og Christen Jensen i Brogård, Simon Nielsen i Dalgård, Niels Simonsen i (B�kg�rd), Niels Madsen, Niels Baltsersen og Jens Iversen i Brendgård og Christen Jørgensen i N�rg�rd. Af Gulestrup Svend S�rrensen, Søren Pedersen, Laurs Jørgensen, Jens Knudsen, Knud Jensen, Niels Nielsen, og Christen Christensen, samtlige på egne og naboers vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 234
AO (anslået) opsl. 120
 
13. aug For retten Peder Jakobsen i Mørup, kaldsmænd Niels Christensen Orneborg og Niels Pedersen tj. Studsgård, varslet Peder Jakobsens hustru Birgete Eriksdatter og hans b�rn Jakob, Erik, Maren og anden Maren, og Else Pedersdatter, alle umyndige, liges� varslet Peder Jensen i Bjødstrup og Peder Poulsen på Tanderup, vedr lovbud på � selvejerbondegård i S�by, i dag 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 234
AO (anslået) opsl. 120
 
20. aug For retten Peder Poulsen i Tanderup, kaldsmænd Jens Pedersen og Mads Pedersen begge i Lind, varslet Peder Jakobsen i Mørup for hans ulovlige undvigelse fra hans gård i N�rre S�by, ligeledes varslet Niels Lassen i S�by for ulovlig brug af g�rden. Peder Poulsen fremlagde kontrakt af 1689 som var underskrevet af herlighedsejeren Jochum Werner von B�low og Peder Poulsen. Peder Jensen Høgild på Peder Jakobsen og Niels Lassens vegne. Peder Poulsen begærer sag opsat i 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 236
AO (anslået) opsl. 121
 
20. aug Søren Thomsen på Knud Rafns vegne, vedr. restancer hos f�rn�vnte Sneftrupmænd i �rre sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 236
AO (anslået) opsl. 121
 
Peder Jakobsen Mørup lovbud 2. ting, selvejerbondegård i N�rre S�by.
 
hammerum-herred.dk opslag 236
AO (anslået) opsl. 121
 
Her findes kontrakt indf�rt vedr. herligheden i N�rre S�by, fremlagt af Peder Poulsen, ejer Jochum Verner von B�low. Lejen udg�r 6rdl. �rligt Kontrakt af 27. -3. 1689.
 
hammerum-herred.dk opslag 237
AO (anslået) opsl. 121
 
20. aug Her findes restancen indf�rt vedr. restancer, Sneftrupmænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 237
AO (anslået) opsl. 121
 
27. aug Peder Jakobsen, Niels Lassen contra Peder Poulsen, vedr Peder Jakobsens fraflytning og Niels Lassens Indflytning i N�rre S�by, Peder Jakobsen ejede selv bondeskylden, Peder Poulsen var herlighedsforpagter.
 
hammerum-herred.dk opslag 238
AO (anslået) opsl. 122
 
27. aug Peder Jakobsen Mørup Lovbud til 3. ting. Peder Poulsen Tanderup fremkom og tilb�d at k�be bondeskylden med s�lv eller rede penge.
 
hammerum-herred.dk opslag 238
AO (anslået) opsl. 122
 
10. sep For retten Lars Mikkelsen i Haunstrup og Christen Jepsen i R�bjerrehus, kaldsmænd Jens Lassen og Jens Madsen af Haunstrup, varslet Jens Jensen i Hjøllund som forhen boede på den anpartsgård i Haunstrup som tilh�rte Christen Jepsen. For hans anpart af den halve t�nde og 1 fjerdingkar bondeskyldslandgilde. G�rden er nu �de. Restance fra 1686, Jens Jensen agter at betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 238
AO (anslået) opsl. 122
 
10. sep Niels Dynesen i Snejbjerg på vegne af Karen Sørensdatter Sevel, boende i Herrup i Dybe sogn, kaldsmænd Niels Jensen og Peder Christensen i Snejbjerg, varslet Anders Christensen i Helstrup for resterende bondeskyld for 4 �r, 0gs� varslet for bygf�ld, (misligehold). Ingen m�dt, sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 240
AO (anslået) opsl. 123
 
17. sep For retten Morten Pedersen Gjellerup som fremlagde fuldmagt af 7. sept. 1692 af Hans Thomsen, forrige forvalter på Herningsholm og hans hustru Catrine Mortensdatter, at handle med hans ejendom. Varselsmænd Staffen Christensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, varslet Hans Thomsens hustru Catrine Mortensdatter samt hendes fader Morten Pedersen og hans hustru Catrine Volkert, på egne og begge deres b�rneb�rns vegne, Frederik Hansen og Maria Lisbet Hansdatter, Hans Thomsens kones broder Peder Mortensen hans vegne, alle i Gjellerup: Lovbud på den gård i Bjødstrup som Hans Thomsen sidst p�boede.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
17. sep For retten Anders Pedersen St. Langelund, varselsmænd Staffen Christensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, varsel gav Anders Pedersens hustru Elle Mikkelsdatter vedr. lovbud på den halve gård i Bjødstrup som tilh�rer Anders Pedersen i Langelund, . Ville afh�nde til Peder Jørgensen som nu boede på stedet. Der kunne ikke i dag stedes lovbud da en del af Anders Pedersens og hans hustrus fr�nder var undenlands.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
17. sep Niels Dynesen i Snejbjerg på Karen Sørensdatters vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
24. sep. Morten Pedersen i Gjellerup på Hans Thomsens vegne lovb�d selvejerbondegård i Bjødstrup 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
1. okt Niels Dynesen i Snejbjerg på Karen Sørensdatter Sevel hendes vegne, Varselsmænd Niels Jensen og Peder Christensen i Snejbjerg, varslet Anders Christensen i Helstrup, nu tjenende i Vorgod pr�stegård, for skyld og landgilde samt bygf�ld og indf�stningspenge. Der udpeges 4 synsmænd Knud Jensen, Iver Jensen i Snejbjerg, Søren Knudsen i Klidsgård, og Jens Knudsen ved Snejbjerg Kirke.
 
hammerum-herred.dk opslag 243
AO (anslået) opsl. 124
 
1. okt Morten Pedersen på Hans Thomsens vegne 2. lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 243
AO (anslået) opsl. 124
 
8. okt For retten Jesper Jensen Amtrup på vegne af sin husbond Christen Linde til Volstrup, varselsmænd Poul Nielsen tj. Amtrup og Anders Pedersen tj Baggiskær, varslet Peder Poulsen på Tanderup på Christen Lindes vegne for restancer fra 1688
 
hammerum-herred.dk opslag 244
AO (anslået) opsl. 125
 
15. okt Sr. Peder Andersen på Tr�strup, kaldsmænd Mons Sørensen skytte på Lergav og Villads Nielsen Tj. Tr�strup, varslet samtlige Lergravs b�nder for resterende skyld og landgilde. Skyldnerne opremses, Yderligere indf�rt af landsdommer Bartolin 4 gadehuse til Lergrav, og Peder Andersen kr�ver huspenge.
 
hammerum-herred.dk opslag 244
AO (anslået) opsl. 125
 
15. okt For retten J�rgen Danielsen af N�rre Vejen, varselsmænd Peder Mortensen i Lind og Peder Andersen sst., varslet Christen Christensen barnef�dt i Svendlund, nu boende i Giesinge på Sj�lland, talte med ham selv i Svendlund vedr. Vedersigelse (kontrakt)af 23. dec 1682. uenighed om arv. J�rgen Danielsen gift med Christen Christensens s�ster Karen Sørensdatter. Hendes far sal. Søren Pedersen. For retten endv. Peder Jespersen i Kidris mølle.
 
hammerum-herred.dk opslag 245
AO (anslået) opsl. 125
 
15. okt. For retten Morten Jakobsen Baggiskær på herredsfoged Knud Pedersen på kglmajest�tsvegne, lsmænd Niels Staffensen Herning, ers Pedersen Baggiskær, varslet Peder Jepsen og Christen Andersen ken i Tovstrup, ang slagsm�l og s�r. For retten J�rgen Danielsen e Vejen og Clemen Andersen Fastrup, som bevidnede at de havde synet Peder Jepsens s�r.
 
hammerum-herred.dk opslag 246
AO (anslået) opsl. 126
 
15. okt Her findes restance indf�rt, Peder Andersen på Tr�strup over Lergravs b�nder vedr skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 248
AO (anslået) opsl. 127
 
15. okt Forlig sagen J�rgen Danielsen contra Christen Christensen barnef�dt i Svendlund, at Christen Christensen har f�et sin anpart af f�drene arv efter sal. Christen Clemmensen i Svendlund. Yderligere nævnes sal. stedfader Søren Pedersen Svendlund. Underskreven af Christen Christensen, Peder Jespersen Kidris mølle og Christen Christensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 248
AO (anslået) opsl. 127
 
15. okt For retten Peder Jørgensen Birk nu boende i Bjødstrup som fremlagde sk�de, Hans Thomsen s�lger til Peder Jørgensen og hans k�reste Elle Jensdatter. Vitterlighedspersoner Jens Nielsen i Hauge, Anders Pedersen i Langelund, Peder Jensen i Hans Thomsens frav�r, Catrine Mortensdatter, Peder Sørensen i Svendlund, Svend Laursen i Bjødstrup, dato Bjødstrup 2. okt 1692.
 
hammerum-herred.dk opslag 251
AO (anslået) opsl. 128
 
22. okt Peder Andersen Tr�strup vedr Lergrav restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 251
AO (anslået) opsl. 128
 
22. okt For retten Jesper Jensen Amtrup på sin broder Jens Jensen i Borris S�nderby sine vegne, varselsmænd Christen Andersen tj. Borris S�nderby og Jakob Pedersen i Skarrild, varslet Mads Pedersen i Peder Bechs gård i Skarrild by, Søren Sørensen og Peder Nielsen i Ludstrup vedr. restancer til Jens Jensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 251
AO (anslået) opsl. 128
 
29. okt Peder Jensen i Haunstrup og Anders Christensen i Snejbjerg med en skrivelse af herredsfogeden med hans h�nd og signet, en udstedt st�vning af 22. okt 1692. St�vnet Peder Jepsen i Tovstrup og Christen Andersen D�rken sst. som havde sl�et Peder Jepsen med en vognk�p, vidner Jens Christensen i Tovstrup, hans datter Karen, Christen D�rkens hustru. Christen D�rken ben�gter.
 
hammerum-herred.dk opslag 253
AO (anslået) opsl. 129
 
12. nov Sagen Peder Jepsen contra Christen D�rken, sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 253
AO (anslået) opsl. 129
 
19. nov For retten velfornemme Jens Madsen Hestk�r, kaldsmænd Christen Pedersen i Snejbjerg, Jens Knudsen sst., varslet Peder Poulsen på Tanderup vedr. Alb�k mark og dens grund, vidnespersoner: Mette Christensdatter Fonvad nu i Vester Siveb�k, Christen Christensen Helstrup, Christen Nielsen i Fonvad, Jens Olesen sst, Ole Jepsen i Helstrup, Jakob Christensen sst, Appelone Christensdatter i Kib�k, Laurs Mikkelsen i Haunstrup, Anne Olesdatter i Alb�k, Mads Jensen i Haunstrup, Bertel Madsen i Bjerre, Christen Jørgensen i Alb�k, Ole Jørgensen sst, Jep Jensen sst. I Mette Christensdatters svaghed m�dte J�rgen Jørgensen Helstrup og Anders Andersen R�bjerre, og sagde at hun kunne mindes 60 �r, Christen Christensen Helstrup, barnef�dt i Alb�k, mindes 40 �r, Jakob Christensen Helstrup, barnef�dt Alb�k mindes 35 �r, Appelone Christensdatter i Kib�k, barnef�dt i Alb�k mindes 50 �r, Anne Olesdatter boende i Alb�k mindes 43 �r. Christen Jørgensen f�dt i Alb�k mindes 30 �r, Ole Jørgensen Alb�k mindes 20 �r, Christen Nielsen Fonvad mindes 44 �r, Jens Olesen i Fonvad mindes 27 �r, Ole Jepsen i Helstrup mindes 40 �r, Mads Jepsen i Haunstrup mindes 40 �r, Christen Jepsen mindes 50 �r, Bertel Madsen i Bjerre kan mindes 30 �r. Samtlige bevidnede at arealet altid har v�ret brugt af Alb�k.
 
hammerum-herred.dk opslag 255
AO (anslået) opsl. 130
 
19. nov Peder Jensen Høgild i Bj�strup, delefoged til Lundenæs, varselsmænd Peder Andersen og Niels Poulsen i Snejbjerg, varslet samtlige Tjørringmænd, Mads Christensen, Christen Jensen, Niels Christensen, Christen Jensen Brogård, Hans Jensen, Christen Jørgensen, Peder Svendsen, Niels Madsen, Jens Iversen, Niels Baltsersen, Jens Andersen, Niels Svendsen, og Simon Nielsen, vedr omkostninger i forbindelse med proces med Gullestrupmænd. Samtlige Tjørringmænd på n�r Jens Andersen vil betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 256
AO (anslået) opsl. 131
 
26. nov Sagen Peder Jepsen contra Christen Andersen D�rken i Tovstrup udsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 256
AO (anslået) opsl. 131
 
26. nov Peder Christensen Agerskov lod oplyse en hoppe i 4. �r, som en person efterlod.
 
hammerum-herred.dk opslag 257
AO (anslået) opsl. 131
 
10. dec Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm på herskabets vegne, varselsmænd Jens Madsen i Tulstrup og Christen Pedersen sst., varslet Christen Christensen i B�geskov for pl�jning, bortf�relse af lyng (br�ndsel) og f�drift på Drantum f�lles mark. Vidner: Hans Christensen Suderb�k mindes 22 �r, Ole Pedersen i S�nder Fastrup vogtede for 40 år siden faderens f�r der. Søren Pedersen Lille Isen mindes 26 �r, Jens Christensen i Rom mindes 20-24 �r, Palle Christensen i Toftlund mindes 40 �r. Varselsmænd Jens Christensen Fonnesb�k og Thomas Pedersen i Munklund var ved Christen Christensen i B�geskov som havde taget lyng som Niels Pedersen i Drantum havde sl�et. på den f�lles f�drift for B�geskov og Drantum.
 
hammerum-herred.dk opslag 258
AO (anslået) opsl. 132
 
10. dec For retten Peder Jepsen i Tovstrup, sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 258
AO (anslået) opsl. 132
 
17. dec Sagen Peder Jepsen Tovstrup, Maren Pedersdatter og Else Sørensdatter i Tovstrup for retten Else Sørensdatter kunne ikke n�gte at hun s� sin mand Christen Andersen udi hans hastighed sl� Peder Jepsen med en vognk�p i hans hoved. Maren Pedersdatter bevidnede ligeledes. Dom: Christen Andersen D�rken skal betale for stafs hug 3 gange 6 lod s�lv, den f�rste del til Peder Jepsen, 2. del til husbonden og 3. del til Kongelig Majest�t.
 
hammerum-herred.dk opslag 259
AO (anslået) opsl. 132
 
24. dec For retten Christen Andersen (D�rken) i Tovstrup, varselsmænd Peder Poulsen i Krogstrup og Christen Nielsen sst. varslet Peder Jepsen i Tovstrup, som skulle have taget hans hest og redet og brugt ulovligt og som ulven op�d.
 

1693

hammerum-herred.dk opslag 259
AO (anslået) opsl. 132
 
7. januar, snaplsl�verdag. Herredsfoged Knud Pedersen i Haunstrup, skriver Peder Eriksen i Lind. Otte mænd, Morten Jakobsen Baggiskær, Laurs Jensen Veilgård, Erik Mikkelsen i Lind, Clemen Andersen i Fastrup, Christen Christensen i Skivild, Niels Pedersen i Ur, Anders Christensen Levadsk�r og Bertel Christensen Fjelstervang.
 
hammerum-herred.dk opslag 259
AO (anslået) opsl. 132
 
7. jan Christen Andersen D�rken i Tovstrup, varselsmænd Niels Madsen og Poul Christensen tj. Over Amtrup varslet Peder Jepsen i Tovstrup, Jens Christensen skr�dder i Tovstrup og hans datter Karen Jensdatter, Niels Pedersen sst. Jep Nielsen sst., og Christe Poulsen i Krogstrup. Sagen om Peder Jepsens brug af Christen D�rkens hest. I g�r 14 uger blev samme hest bidt af ulve. Peder Jepsen sagde at den sag allerede var forligt for 13 uger siden, sammen med deres husbond Peder Poulsen Tanderup.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
7. jan Jens Jepsen Varhede og Anders Vistisen Rottervig pr�senterede en stor gammel ulv, skudt i hovedet og i livet, og beg�rede betaling herfor, 4 rdl. Bel�bet skulle udlignes af hartkornet i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
14. jan Otte ting og stokkemænd opkr�vet af retten at sidde et år omkring efter loven og kgl. forordning, nemlig J�rgen Danielsen N�rre Vejen i Rind sogn, Peder Jensen i Ludstrup for Skarrild og Arnborg sogne, Laurs Madsen i Tarp for Felding og Assing sogne, Peder Lassen i (Skierb�k) for Vorgod og Vium og Vildbjerg sogne, Søren Madsen i �rre for Hodsager og �rre sogne, Søren Jensen Bojer i Varhede for Aulum sogn, Clemen Andersen i Fastrup efter egen og sognemænds beg�ring for Gjellerup sogn, Niels Pedersen Ur ligeledes på egen og sognemænds beg�ring for Ikast sogn, Jens Iversen i Tjørring i stedet for Søren Madsen som ikke var til stede, i stedet for Peder Lassen, Jens Lassen i gammel Boesig, I stedet for Peder Jensen i Ludstrup som fors�tlig udeblev, er lejet Morten Jakobsen Baggiskær.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
Til Sandemænd for et �r: Jens Christensen i Bundgård i Ikast sogn, Thomas Thomsen Gjelleruplund, Peder Pedersen i �ster D�vling i Skarrild sogn, Christen Christensen i (Gissumg�rd) i Snejbjerg sogn, Christen Christensen af Remmevad i Sinding sogn, Niels Lassen i Bredvig i �rre sogn, Christen Sørensen i Solgård i Aulum sogn, og Morten Jakobsen Baggiskær.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
14. jan Sagen Christen Andersen contra Peder Jepsen Tovstrup, Peder Jepsen frikendes for anklagen om ulovlig brug af hest.
 
hammerum-herred.dk opslag 262
AO (anslået) opsl. 134
 
28. jan Velagtbare Niels Christensen Tjørring, boende i Laurbjerg, med fuldmagt af Hr Jens Olesen Varde, sognepræst til Hammel, Sahl og Voldby til at inddrive g�ld. Varselsmænd Peder Henriksen Hammel og Isak Jensen tj. Jens Olesen sst, varslet Peder Poulsen Tanderup som skylder 100 rdl af 1682 samt renter og renters rente 22 sletdaler.
 
hammerum-herred.dk opslag 263
AO (anslået) opsl. 134
 
28. jan For retten velfornemme Just Andersen forvalter på Herningsholm, varselsmænd Peder Nielsen og Jens Christensen i Koustrup, varslet Christen Christensen i Svendlund for et tilbud som Just Andersen ville g�re ham på hans anpart af Rind kirkes resterende korntiende. Just Andersen ville give 5 tdr. rug. Her nævnes ogs� Christen Christensens medkollega Niels Christensen Fjederholt. Christen Christensen accepterer tilbuddet.
 
hammerum-herred.dk opslag 263
AO (anslået) opsl. 134
 
28. jan For retten Peder Jensen Høgild i Bjødstrup, vedr restancer til Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 264
AO (anslået) opsl. 135
 
13. feb L�rdag var taksigelses festdag, derfor tingdag mandag. For retten Niels Christensen Tjørring, fuldm�gtig for Hr. Jens Olesen i Hammel vedr. Peder Poulsens g�ld. Ny obligation til indfrielse 11. marts 1694.
 
hammerum-herred.dk opslag 264
AO (anslået) opsl. 135
 
13. feb Knud Jakobsen Hesselbjerg på Jakob Jensens vegne i R�jen, varselsmænd Jens Lassen tj. R�jen og Knud Christensen Gammelager, varslet Jens Nielsen Dybech sognepræst til Snejbjerg og Tjørring, vedr. den arv Jakob Jensens kone Karen Christensdatter Rind havde tilgode fra sin mormor Kirsten Mikkelsdatter af Kragelund pr�sterg�rd. Her nævnes Jens Nielsens svoger Christen Nielsen tidl. Forpagter på Tanderup. Skiftebrev efter Sal. Mads Andersens hustru Kirsten Mikkelsdatter dat Kragelund 14. okt. 1674.
 
hammerum-herred.dk opslag 267
AO (anslået) opsl. 136
 
13. feb Peder Jensen Høgild, delefoged til Lundenæs, uds�ttelse med skyldners indst�vning.
 
hammerum-herred.dk opslag 267
AO (anslået) opsl. 136
 
18. feb Restanceliste, skyldnere i Hammerum herred til Lundenæs, sognevis indf�rt.
 
hammerum-herred.dk opslag 272
AO (anslået) opsl. 139
 
25. feb Peder Jensen Gjellerup, varselsmænd Oe Jensen og Peder Christensen begge af Gjellerup, varslet herskabet til Lundenæs ved Peder Jensen Høgild i Bjødstrup vedr. lovbud på en fjerdepart af selvejerbondegård i Gjellerup som Christen Andersen sidst p�boede. Ogs� varslet Jens Pedersen og anden Jens Pedersen begge værende hos deres fader i Gjellerup, Else Pedersdatter, Jens Madsen i Birk på sin hustru Appelone Pedersdatters vegne, Jens Andersen på (Vejbjerre) på sin hustru Bodil Pedersdatters vegne, endvidere varslet J�rgen Christensen Fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
4. marts For retten Morten Jakobsen Baggiskær på Peder Jensens vegne i Gjellerup, lovbud af 1/4 parts selvejerbondegård i Gjellerup 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
11. marts For retten Peder Jensen Gjellerup 3. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
11. marts Varselsmænd Niels Pedersen Fjederholt og Thomas Nielsen sst. efter Peder Poulsen på Tanderup hans ordre, varslet Laurs Nielsen og Niels Lassen i S�by for slagsm�l vold og g�rdfred. For retten fremkom Niels Lassen og hans s�n Laurs Nielsen og Niels Lassens g�rdkone Maren Pedersdatter som sagde at hun intet havde at klage over, hverken Niels Lassen eller hans s�n.
 
hammerum-herred.dk opslag 274
AO (anslået) opsl. 140
 
18. marts For retten Niels Villadsen Bloch i �ster Høgild med et sk�de: kendes jeg Peder Nielsen �ster Høgild på min s�n Niels Pedersens vegne, jeg Christen Villadsen Bloch på egne vegne, Jeg Frands -Villadsen på mine egne vegne, og jeg Jens Wulf af Vonge på Kirsten Villadsdatters vegne som jeg er formynder og v�rge for. Sk�der til Niels Villadsen Bloch i �ster Høgild den halve selvejerbondegård, dato �ster Høgild 16. marts 1693. Underskrevet Peder Nielsen, Christen Bloch Villadsen, Frands Villadsen Bloch Niels Nielsen og Niels Andersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 276
AO (anslået) opsl. 141
 
27. marts mandag, da l�rdag var Marie Bebudelsesdag. Knud Jakobsen i Hesselbjerg i sagen Jakob Jensen R�jen på hustrus vegne tilgodehavende arv, Hr. Jens Nielsen Dybech varslet.
 
hammerum-herred.dk opslag 276
AO (anslået) opsl. 141
 
27. marts Peder Poulsen Tanderup, varselsmænd Niels Pedersen Fjederholt og Christen Christensen tj. Tanderup, varslet Anders Jakobsen og hans h. Maren Pedersdatter N�rre S�by vedr. restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 276
AO (anslået) opsl. 141
 
27. marts Her findes forpagtningskontrakt indf�rt som Sign. Peder Andersen Tr�strup havde oprettet med de h�je herrer i Kg. Maj. Rentekammer. Peder Andersen forpagter familie og folkeskat i B�lling og Lundenæs amter.
 
hammerum-herred.dk opslag 278
AO (anslået) opsl. 142
 
27. marts Her findes indf�rt hr. Jens Nielsen Dybechs skriftlige indl�g mod Jakob Jensen R�jen
 
hammerum-herred.dk opslag 280
AO (anslået) opsl. 143
 
1. april Anders Pedersen Langelund, varselsmænd Ole Ostersen i Fastrup og Peder Jensen tj. Langelund varslet Staffen Christensen, Anders Jensen, Jens Jensen i Gjellerup Jens Mikkelsen, Niels Nielsen og Peder Madsen i Fr�lund, Kirsten Nielsdatter sal. Christen Jensens enke i Skovby, Peder Jensen Vestergård Og Laurs Jensen i Hammerum for resterende Kongetiende af Gjellerup sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 281
AO (anslået) opsl. 143
 
1. april For retten fremstod Knud Nielsen i Thorup på afgangen Jens Jørgensens enke Anne Mikkelsdatters i Fastrup hendes vegne . Herskabet til Lundenæs var varslet ved Peder Jensen Høgild i Bjødstrup. Ligeledes varslet J�rgen Christensen i Fastrup, Peder Graversen og Christen Jørgensen sst., Clemen Jørgensen i Salholt, Peder Jørgensen i Bjødstrup, Peder Christensen Lillelund i Sunds på afgangne Lars Mikkelsen af Birk hans umyndige b�rns vegne. Anders Pedersen i Langelund på sin hustru Elle Mikkelsdatters vegne, Maren Mikkelsdatter i Thorup med hendes mand og lavv�rge Knud Nielsen vedr lovbud af halvparten af den halve gård S�nder Fastrup. 1. Ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 281
AO (anslået) opsl. 143
 
8. april Hr. Stefan Olesen i Sunds med landstingsvarselsseddel vedr hans sal. hustru Appelone Jakobsdatter hendes efterladte b�rn, Anders Christensen, Peder Christensen, Birgete Christensen, ogs� varslet Stefan Stefansen vedr. skifte.
 
hammerum-herred.dk opslag 281
AO (anslået) opsl. 143
 
8. april Jesper Jensen Amtrup på hans husbond Christen Linde til Volstrup hans vegne, varselsmænd Niels Madsen og Poul Christensen tj. Amtrup, varslet Peder Poulsen på Tanderup ang. kapital 700 rdl med et �rs rente 42 rdl som skyldes til Daniel Fisher til Silkeborg, med hvilke han indfriede major Gosmans obligation. Tanderup pantsat incl b�ndergods som var en gård i Kib�k som Christen Mikkelsen, Jens Mikkelsen, Primdal Ibsen og Anders Pedersen p�bor, Kib�k M�lle som Poul Mikkelsen p�bor, Poul Madsen i Bjerre, Jens Christensen Christen Andersen, Peder Jepsen, og Knud Pedersen i Tovstrup, Niels Poulsens enke Margrethe Christensdatter i Krogstrup, Anders Christensen Levadsk�r- I Rind sogn og by Mads Jensen, Jens Pedersen, I Fjederholt �. . . . . . . Pedersen og Thomas Pedersen, I S�by Anders Jakobsen, Arnborg sogn Hartvig Poulsen og Jens Lassen.
 
hammerum-herred.dk opslag 284
AO (anslået) opsl. 145
 
8. april Morten Jakobsen Baggiskær på Knud Nielsen i Thorup hans vegne fremkom (enken Anna Mikkelsdatter) vedr. lovbud på fjerdepart af selvejerbondegård i Fastrup. 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 284
AO (anslået) opsl. 145
 
8. april Her findes Peder Poulsens indl�g mod Daniel Fischer.
 
hammerum-herred.dk opslag 285
AO (anslået) opsl. 145
 
22. april Anders Nielsen Mollerup på sin husbond Villads Andersen Amtsforvalter, varselsmænd Niels Mortensen og Gregers Poulsen i Lind, varslet personer i Lind Gjellerup og N�rum, Iver Pedersen og Peder Andersen Bitzou, Peder Jensen i Agerskov, Christen Christensen i Hagelsk�r i Ikast sogn, skal betale restance inden 15 dage eller bondeskyldsrettigheden vil tilfalde Kgl. Majest�t. Afgangne Iver Pedersens enkes trolovede Jesper Pedersen begærer 4 ugers ops�ttelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 286
AO (anslået) opsl. 146
 
22. april For retten fremkom Peder Jensen Høgild i Bjødstrup på gudsfrygtige matrone Lene Jensdatter, Sl Anders Carlsens enke i Randers, med et sk�de på en gård i Alb�k, s�lger Jens Madsen residerende på Hestk�r, hustru Maren Bertelsdatter, beboet af Ole Jørgensen, Christen Jørgensen og Jep Jensen. S�lgeren havde tilforhandlet sig g�rden.
 
hammerum-herred.dk opslag 288
AO (anslået) opsl. 147
 
Slut på B79-01
 

Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk