Tilbage

Peder Stephensen af Lunderup

Ifølge Trap Danmark ejede Peder Stephensens far hovedgården Lunderup ved Varde i perioden indtil 1695. Senere indgik gården i Stamhuset Nørholm, men Peder Stephensen er tilsyneladende blevet på stedet som forpagter. Han skriver sig selv som Peder Stepehensen af (ikke til) Lunderup, så han har næppe ejet gården.

Han har desuden været Consumptions- familie- og folckeskatts forpagter i Ribe, Lundenæs og Bøvling amter. Hvor længe han har været skatteforpagter vides pt. ikke, men han var det ihvertfald i 1743 og frem til 1750.

Allerede i slutningen af 1600 tallet var konsumptionsskatten i feks. Hammerum og Bølling herreder i Lundnæs amt dog forpagtet ud til Peder Andersen Trøstrup, så det har jo ikke været nogen ny foreteelse (se Hardsyssels Aarbog 1955, side 92).


Modtaget fra Varde Lokalhistoriske Arkiv den 20 september 2002:

Emne: Peder Stephansen af Lunderup

Om Peder Stephansen kan vi oplyse, at han fra 1727 til 1758 var forpagter af hovedgården Lunderup ved Varde (Ole K.Jessen: Varde Landsogns Historie)
Vi har ikke oplysning om hans fødetid eller fødested, men han blev 12.10.1730 viet på Lunderup til jomfru Anna Cathrine Nyland, f. 1715, datter af rådmand i Ringkøbing Laurids Hansen Nyland og hustru Karen Hansdatter Høgsbro. Vielsen skete med kgl. bevilling, og den blev indført i såvel Ringkøbings som Varde kirkebog.

De fik følgende børn:
Stephan Pedersen Stephansen, sognepræst - senere provst - i Borris-Faster, død 23.5.1795.
Laurs Nyland Stephansen, justitsråd i København.
Maria Stephansen, enke efter provst Windfeld, Naur.
Niels Chr. Stephansen, opholder sig i Skjern præstegård.
Karen Stephansen, gift med købmand N.Øllgaard i Varde. (Efterlod ved sin død en datter,
Kirstine Marie Øllgaard, gift med herreds- og byfoged Bork i Ringkøbing

Peder Stephansens far var Stephan Pedersen, der var rådmand i Varde, omtales i en indberetning fra 1735 som " en gammel affældig enkemand, har liden løn og mindre middel, nyder ophold hos sin søn Peder Stephansen, forpagter på Lunderup."

Peder Stephansen farfar hed Peder Nielsen og var proprietær på Lunderup. Stephan Pedersen og Peder Nielsen omtales begge flere steder i Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie. Vedr. Peder Nielsen findes et epitafium over ham, hans hustru og børn ophængt i Sct.Jacobi kirke i Varde. Epitafiet er afbildet i nævnte bog.

Håber at foranstående kan være til lidt hjælp i din forskning.

Venlig hilsen     A.Bjerregaard-Andersen


Supplement til tidligere e-mail herfra i dag.

Vi er i besiddelse af C. Lindberg Nielsens forarbejder til Varde Bys Historie.
Af et blad heri fremgår:

"Stephansen, Peder
Consumptions- og Folche-skatts forpagteren i Riiber Huus, Lundenis og Bøuling Amter,
Sr. Peder Stephansen for begge Terminer   8 rd.
Svarer   8 rd.
Har Lunderup i Forpagtning og derfor anføres under Amtet.

Mandtal til Prinsesse Styrs Svarelse efter Forordn. 4/11 1749 Art. 3-4-5-6"
(Varde Raadstueprot. 12. Marts 1750)

PS. Peder Stephansen ses ikke død i Vardes kirkebøger.

Venlig hilsen     A.Bjerregaard-Andersen


Tilbage