Forrige     Oversigt     Næste


Litr. Q. No 20 C6tus 24 sk - 1745

 
Mandtall for July Termin 1744 Famillie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner
 
Proprietariernes Nafne Huusbonden og Almuen i Almindelighed, som skal Betale Skatten Børn, familie, Tienestefolk, fælligfæstere, Inderster og Stalde hvoraf Skatten betales Fattige, Vandføre og de som formeedlst alderdom intet kand fortiene
Snejberg Sogn
  Præstegaarden Præstens Huustrue
1 Karl
1 pige
1 dreng siges at være 13 aar
2 piger
1 Amme
 
Snejbjerg Bye    
Tandrup gods Madme. Voldborg 1 pige Maren Korshøy ældgammel og skrøbelig
Christen Klitzgaard 1 dreng
1 pige
 
Jens Jensen 1 dreng
1 pige
Lars Christensen gl. og svag og Karen Christensdt. Vandfør
Niels Østergaard 1 dreng
1 pige
1 gl. Moder Kiersten Østergaard. Maren Pedersdtr. i Maahuus Alle fattige og kand intet fortiene
Tandrup gods Dynes Jacobsen 2 piger  
Peder Jacobsen 1 dreng
1 pige
 
Envold   1 gl. Moder Befries
Jens Amtrup 1 dreng
2 piger
 
Niels Andersen 1 dreng
2 piger
1 gl. Døv Fader og Huustr.
Gravers ibd. 2 Drenge
1 pige
1 gl. Moder
Peder Toustrup 1 pige 2 gl. Forældre fri
Christen Krogstrup 1 dreng
1 pige
1 Vandfør dreng
Mads Albeck 2 drenge
1 pige
 
Jørgen Foenvad 1 pige  
Hans Søn 1 pige  
Jens Olufsen Helstrup 1 dreng
1 pige
Gl. Maren Thye
Peder Kiær 2 drenge  
Sinddinggaards gods Jens Munchgaard 1 pige  
Lauridz Hundkiær 1 pige Hans gl. Forældre Fri
Jens Smed 1 pige  
Jens Haunstrup 1 dreng
1 pige
Hans gl. Fader Fri
Thomas ibd. 1 dreng Hans Huustr. Moder Fri
Jørgen ibd. 1 pige Hans Huustr. Gl. Moder Fri
Christen Raaberg 1 pige  
Londenes goeds Peder Aaes 1 dreng
1 pige
 
Dynes Møll 1 pige  
Mette Helstrup 1 dreng
1 pige
Barbar og Appellone Volsgaard fattige og Svage
Christen Henrichsen 1 pige Vanfør  
Herningsholms Goeds Jens i Lund Mølle 1 pige Hans gl. Moder Fri
Thue i Bassumgaard 1 dreng Hans Huust Moder Fri
Lauritz ibd. 1 pige  
Henrick i Lille Ørskou 1 dreng Bertel og Huustr. gl. bør være fri
Anders Ørskou Fæstehuus 1 pige Lille Søren og Hust. i stor Armod
Niels Kragelund   1 gl. Moder fri Jens Ulfborg og Huustrue
Oluf Ørskou 1 pige Gl. Christen Andersen fri
Peder Busk 1 pige  
Adser 1 pige  
Christen Jensen i Helstrup 1 dreng
1 pige
 
Londenes gods Michel Næstholt 1 dreng
2 piger
Peder og Huust. svage
Strøe gods Jens Kiærsgaard 1 dreng
2 piger
1 Sengeliggende Daatt.
Mons. Odderbeck 1 pige  
Christen Jespersen 1 pige  
Peder i Giessumgd.   Christen Thomesen og Huust. Gl. og fattige
Christen Studsgaard 1 pige  
Thomas Degn 1 pige Skriver Enke og Karen Rudskiær i Stor Armod
Niels Jacobsen, Fæstehuus   Anne Rytter meget fattig med 1 Vandfør Barn
Herritzfogden paa Tanderup Gods 1 Broder
1 pige
 
Christen Pedersen i Snejbjerg og Søn Har begge Fæstebrev og har Separeret sig i dug og disk  

 
Tiøring Sogn
  Ørnhoved    
Morten Christensen 1 pige
1 Karl og Stalden fri
1 dreng
Indsidder Mathias og Huust.
1 tienestepige
Hans gl. over 70 år fri
Herningsholms gods Trællund    
Lauridz Vendelboe 1 dreng
1 pige
 
Christen ibd. 1 pige  
Jens Peidersen 1 gl. Brusten og svag Huusmand gl. Appelone meget skøbl.
Søren Bentzen 1 pige  
Peder Jepsen 1 pige  
Anders Skytt 1 pige  
Niels Hansen 2 piger  
Jep i fæstehuus   Povel fattig og svag
Londenis gods Tiøring Bye    
Jens Østergaard 1 Dreng Hans Moder og Gl. Anne Overstrup(??) gl. og svage kand Intet fortiene [meget utydelig på kopien]
Christen Syndergaard 1 pige Christen Kragelund og Huust. nyder Almisse til een dreng med vissen Arm og har en daatter
Jens Vemb 1 pige til huuse Else Degns i stor Armod. Baltzer Skrædder og huustrue meget fattige og har 1 daatter
Christen Smed 1 pige  
Jens Dynesen 1 pige  
Laurids Povlsgaard 1 pige  
Oluf Sivebeck 1 pige hans gl. forældre
Jens Madsen ibd. 1 pige  
Erick ibd.   hans huustrues Moder gl. fri
Sinddinggaards goeds Jens Jensen 1 pige  
Christopher 1 dreng  
Christen Dahlgaard 1 pige
Inderste Søren Henriksen
1 Søn
1 daatter
 
Iver i Vester Sivebeck 2 piger  
Peder Kortborg 1 pige  
Christen Thomesen   Jens Povelsen og Huustrue i Stor Armod har 1 daatter
Søren Jepsen   Anne remme meget fattig og skrøbelig
Saaleedis forfattet efter Een hvers Egen Angivelse Testerer:
Giødstrup dend 15de January Ao 1744 Otte Lasson

    Forrige     Oversigt     Næste