hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Ivan Jakobsen
VELKOMMEN
som nyt medlem

Antal Medlemmer: 3558
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
Claus Dreier14:14
vms 1 Dag
Esben 3 Dage
Vagn Nedergaard 4 Dage
ard 5 Dage
Kølbæk 5 Dage
skalmeje 6 Dage
JL 1 Uge
Bjarne Andersen 1 Uge
chris 1 Uge
John Toft Kristens 1 Uge
hfm 2 Uger
ivanhoe9 2 Uger
NJJ 2 Uger
Wulff 2 Uger

Gæster online: 4

Din IP-adresse: 18.234.247.75

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Se indlæg
hammerum-herred.dk | Forum | Efterlysninger
Forfatter SKARRILD KIRKEBOG 1725 - 1820
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 13/03/2020 16:27
Hej,

jeg er nu blevet færdig med den kommenterede udskrift
af Arnborg Kirkebog fra begyndelsen 1725 til 1820. Det
bagved liggende format, som brugeren ikke ser, er XML
(vises nedenfor) for at kunne fremstille forskellige formater
af teksterne og personerne.

http://nørvang-herred.dk/skarrild/kirkebog/a-komtKirke.htm

Agnes Laustsens maskinskrevne udskrift i PDF format
har været mange en hjælp i mange år. For dem der har
brugt den som grundlag: fra 1725-80 skal ses efter for
en del fejllæsninger og gætterier. Desuden mangler i større
omfang 7 døde i 1735 og i 1779 7 døbte, 12 døde og 1 par
viede. Der mangler spredte dåb og begravelser. 1780-86
har hun kun benyttet præsten Hegelahrs beskadigede
kirkebog og ikke degnens ubeskadigede 1775-84 og 1784-88.
Et eksempel fra 1730, hvor Agnes har:

Oluf Lustrups Anne. Præstekonen b.B. Jens
Bennedtsen, Christen Møller, Bendt Pedersen, præstens pige.

Dette er sammenlæst af to indførsler den 1.:

Dom 3 p Nat Xsti oluf Lustrops Barn nafnl Anne Præstek: bar
dend, Jens Bennetsen og hustr: Jens g gd Michel Shræders Daatter etc:


Og den 2.:
Dom: Sexag: Døbt Søfren Matz: barn nafnlig Karen Maren [Erichs?]
bar Peder Bennetsen Christen Møller Bendt Pedersen præstens pige.


I fadderlisterne er der spredte mislæsninger, men de er ikke
helt så vigtige, derimod er døbenavne, forældres navne og dødsnavne
vigtige. Nogle få eksempler ud af ret mange:
1737 død "Peder Graversen" skal være Peder Gravel (vel fra Borris).
1737 døbt "Jens Smed Thomas" skal være Jens Pindv (Pindvig).
1744 døbt "Hans Holdersens Inger" skal være Husholderens Inger.
1746 døbt "Hans Eskesen Else Christiane" Eshe Christian.
Agnes Laustsens udskrift er pålidelig 1786-1815, før den tid er det
bedre ikke at bruge den mere.

Den kommenterede udskrift bruger konsekvent alle kirkebøger,
præstens og degnens. Begge tekster angives. Præsterne Arnt Bisted
1724-58 og Christen Svitzer 1758-72 er mellemsvært læselige mens
Skarrilds store præst Nicolaus Hegelahr 1774-1815 er godt læselig.
Hegelahr har været lærer i matematik groft set 1769-71 for arveprins
Frederik i København, så han kommer til hedesognet Skarrild fuld
af energi og fuld af manglende erfaring. Han organiserer og
reorganiserer først kirkebøger i fulde fjorten år og i et syndigt rod
og samfulde fem kirkebøger. Derefter 1789-1815 bruger han den
kendte inddeling i døbte, døde og viede separat og adskilt for hvert
sogn Skarrild og Arnborg.

Jeg vidste om dette rod fra arbejdet med Arnborg kirkebog 1725-1820.
Derfor tog jeg sagen ved hornene og skrev først alle fem kirkebøger fra
1774-88 i Skarrild bogstavret ud.

Hegelahrs kirkebog 1774 med det halve af 1788.
http://nørvang-herred.dk/skarrild/kirkebog/SkarrildKirkebogHegelahr-1773.htm

Hegelahrs kirkebog 1775-79.
http://nørvang-herred.dk/skarrild/kirkebog/SkarrildKirkebogHegelahr-1773.htm

Degnens kirkebog 1775-84.
http://nørvang-herred.dk/skarrild/kirkebog/SkarrildKirkebogDegnen-1775.htm

Hegelahrs kirkebog 1779-86 (temmelig beskadiget, en del af hver side mangler).
http://nørvang-herred.dk/skarrild/kirkebog/SkarrildKirkebogHegelahr-1779.htm

Degnens kirkebog 1784-88.
http://nørvang-herred.dk/skarrild/kirkebog/SkarrildKirkebogDegnen-1784.htm

Nogle indførelser nævnes i tre forskellige kirkebøger (fx vielsen #8038).
At Agnes Laustsen troede, der ingen indførsler var i 1779 kommer
af Hegelahrs kirkebog 1775-79, hvor hun først har overset fødte 1778
og derefter set 1779 og konkluderet at der ikke er noget 1778, men
1778 døde og viede er anbragt i forkert rækkefølge efter 1779.

Kirkebøgerne med døbte og døde (med dødsalder fra 1759):
Præstens kirkebog blev ført:
1724-1758 Arnt Bisted
1758-1765 Christen Svitzer, var 1766-73 svagelig, laver fejl i KB.
1774-1815 Nicolaus Hegelahr (4 forskellige kirkebøger)
Degnens kirkebog blev ført:
1739-1743 Mads Degn (døde)
1743-1782 Laurids Ebbesen Degn (dåb fra 1746)
1782-1788 Christen Hansen Karstoft

Vielser begynder rigtigt da Hegelahr selv gifter sig 1775.
1775-1815. (Nogen vielser før rekonstrueret).
Hegelahr lader praktisk alle børn hjemmedøbe 1 dag efter
fødslen, mest i Præstegården. Dåben kommer så en uge til
fire måneder senere i kirken (fremstillet). Derved findes mest
både selve fødselsdagen og også datoen for dåben i kirken (kun
dåbsdatoen bruges i øjeblikket i listerne, men det bliver ændret).
Den nye normerede kirkebog her benyttet:
1815-1820.

Hvis en kone ikke kendes bliver hun ført som fx "? Anders Hansens kone".
Af og til finder man senere hendes navn, så sorterer jeg
fødte på moderens navn og noterer mig dåbsnumrene og fører
så det rigtige navn ind. Hvis konen lades væk, kunne dette ikke
lade sig gøre.
Røde navne er navne der ikke nævnes i indførslen, men kendes
andetsteds fra i kirkebogen eller i skifter eller andet. I de første årtier
bliver dødfødte børn kun angivet under døde, her er der så rekonstrueret
en fødsel, som så kan søges, når man vil vide hvilke børn et par har
fået.
Det er målet at hver indførsel skal kunne forstås for sig selv,
dvs at hvis præstens kone bærer 20 gange, så ses hendes navn
tyve gange i dåbslisten og mindst 20 gange i personlisten. Hver
dåb, død og vielse står for sig selv.
Ved de fleste indførsler efter 1760 er der et link
til AOs side med affotograferingen. Det er planen, at
udvide dette til alle indførsler.
I de første år kendes kun få koner men antallet stiger;
for 10 dåb er der kendte koner med navn 1725: to, 1735: tre,
1745: fire, 1755: seks, 1765: syv ud af ti. Det er et møjsommeligt arbejde
at skrabe kone-navne sammen i de tidlige kirkebøger.

Degnene og præsterne er beskrevet på siden om Steder og Folk i Skarrild Sogn:
http://nørvang-herred.dk/skarrild/SkarrildStederOgFolk.htm
Specielt meget om Nicolaus Hegelahr:
http://nørvang-herred.dk/skarrild/SkarrildStederOgFolk.htm#praestl-1773

Jeg vil gerne give nogen eksempler på hvordan man kan bruge
siderne om Skarrild kirkebog til at:
1. sortere forældre, så man ser alle deres børn
2. sortere på fornavne og efternavne for at finde en døbt
3. sortere personliste på fornavne og steder.

Men først for en sikkerheds skyld om det grundlæggende format.
Følgende dåb ses 1731 i præstens kirkebog [klammer: usikker læsning]:
Døbt d [18] p Trinit jens pindvigs Barn kaldet ib præstek. bar dd. Jens Bennets: og hust: Maren ibsdatter, Niels Olufss:

Dette bliver til i XML (x="1" betyder rød tekst, navn ikke i indførsel,
kendes andesteds fra, svævede klammer {mine tilføjelser}):

<daab ID="2060" DATO="23.09.1731" FDATO="" SOGN="Skarrild" STED="Pindvig" GAARD="" KOEN="m">
<doebenavn> <navn>Ib</navn> <patronym>Jensen</patronym> </doebenavn>
<far> <navn>Jens</navn> <patronym x="1">Ibsen</patronym> <tilnavn>Pindvig</tilnavn> </far>
<mor> <navn x="1">Kirstine</navn> <patronym x="1">Christensdatter</patronym> </mor>
<baaren> <navn x="1">Abelone</navn> <patronym x="1">Christensdatter</patronym> <familienavn x="1">Lund</familienavn> <gaard>Præstegaarden</gaard> <sted>Skarrild By</sted> <sogn>Skarrild</sogn> <text>Præst Bisteds kone.</text> </baaren>
<fadder> <navn>Jens</navn> <patronym>Bennetsen</patronym> <sted>Silstrup</sted> <sogn>Skarrild</sogn> </fadder>
<fadder> <navn x="1">Birgitte</navn> <patronym x="1">Nielsdatter</patronym> <sted>Silstrup</sted> <sogn>Skarrild</sogn> </fadder>
<fadder> <navn>Maren</navn> <patronym>Ibsdatter</patronym> <sogn>Skarrild</sogn> <text>Formodet søster til faderen.</text> </fadder>
<fadder> <navn>Niels</navn> <patronym>Olufsen</patronym> <sogn>Skarrild</sogn> </fadder>
<t>Døbt d [18] p Trinit jens {Ibsen} pindvigs Barn kaldet </t><mark1>ib</mark1><t> præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Bennets: og hust: {Brigitte Nielsdatter} Maren ibsdatter, Niels Olufss:</t>
<notits intrID="" konfID="" vietfID="" doedID=""></notits>
</daab>

Ved hjælp af et umuligt programmersprog XSLT omsættes dette til
fem forskellige formater:
1. Fuld tekst (ses nedenfor)
2. Klap tekst en linje per indførsel, klapper ud med alt ved klik, for oversigt
3. Sorteret tekst for at kunne finde navne, steder, datoer, sogne etc.
4. Personliste en linje per person nævnt i indførslen
5. Database, import til databasen

Fuld tekst format:
Nr. 2060 23.09.1731 Ib Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Ibsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Døbt d [18] p Trinit jens {Ibsen} pindvigs Barn kaldet ib præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Bennets: og hust: {Brigitte Nielsdatter} Maren ibsdatter, Niels Olufss:

Den sorterede version sorteret på faderens navn:
Den døbte
Nr. -------Dato -----Navn -Efternavn -------Sted ----------Faderen! -----------------Moderen -------------Kirkebogstekst
2841 1815.04.30 Kirsten Jensdatter .Skarrild- Grene ..Jens Hansen ...........Inger Christensdatter
2046 1730.04.16 Kirsten Jensdatter .Pindvig .............Jens Ibsen Pindvig ...Kirstine Christensdatter
2060 1731.09.23 Ib ........Jensen .....Pindvig .............Jens Ibsen Pindvig ...Kirstine Christensdatter
2073 1733.05.17 Christen Jensen ....Pindvig .............Jens Ibsen Pindvig ...Kirstine Christensdatter
2116 1737.05.05 Thomas Jensen ....Pindvig ..............Jens Ibsen Pindvig ...Kirstine Christensdatter
2094 1735.04.11 Thomas Jensen ....Pindvig ..............Jens Ibsen ..............Kirstine Christensdatter
2136 1739.12.20 Jørgen Jensen ......Pindvig ..............Jens Ibsen ..............Kirstine Christensdatter
2448 1777.05.25 Knud Jensen ........Døvling ..............Jens Jakobsen .........Bartholine Knudsdatter

Faderen her, Jens Ibsen, ses som Jens Pindvig eller Jens Ibsen.
Man kan sortere på alle 7 felter undtagen Kirkebogstekst, som vises
når man klikker på nummeret foran.

At pusle dette sammen så der bliver synlige spalter er for meget arbejde
her på hammerum-herred.dk så jeg lægger billederne ind på
mine sider:

http://nørvang-herred.dk/skarrild/kirkebog/eksempel.htm

For at sortere for at finde et navn på en døbt person, så klik først
på spalten Efternavn så på spalten Navn og scroller derefter ned til
fornavnet fulgt af efternavnet man søger.
Personlisten har alle individuelle personer samlet. Den har flere
felter for hvad det er for en indførsel og hvilken rolle personer har
i den indførsel. Men det er en stor fil med 3,5 MB for Skarrild så det tager
nogen sekunder før den er sorteret.
Fx for at finde en Ib i Heesgaard her i Skarrild sogn, klikkes
først på overskrivften "Sted" så på Navn og der scrolles
ned til Ib, der er tre linjer med Ib Christensen et hvor han
døbes 1736 og to som fadder 1756. Ib Christensen med tilnavnet
Heesgaard ses 1789 i Beksgaard, hvor han begraves.
Der er et teknisk problem
med nogle browsere her, for de holder ikke rækkefølgen indenfor
et bestemt stednavn (her i eksemplet). Dette ses fx i Edge. Hvis
ikke en browser holder ordenen brug Firefox.

Langt det største arbejde med en sådan kommenteret Kirkebog er
dåbene specielt fadderne. Jeg prøver at identificere dem alle
og det lykkes mest. Det kan føre til en timelang udflugt for at
finde Bertel Christensen i Grindsted sogn som et eksempel. Det
er ikke nogen simpel udskrift, der præsenteres her, men udarbejdede
lister med identificeringer af de fleste personer.

Der er i perioden 1725 - 1820 i Skarrild kirkebøger:
911 døbte
820 begravede
131 viede.

God brug


Villy M. Sorensen
München

www.nørvang-herred.dk

Redigeret af vms d. 13/03/2020 16:40
www.nørvang-herred.dk  
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk